Edukační přínos zoologických zahrad: etická reflexe

Obsah hlavního článku

Marie Hrdá
https://orcid.org/0000-0002-0131-2503

Abstrakt

Jedním z primárních cílů zoo je vzdělání a výchova v ekologii a ochranářství. Tento příspěvek k proměně lidského přístupu k přírodě a zastavení vymírání druhů, který má nějakým způsobem legitimizovat držení divokých zvířat v zajetí, je kritiky zpochybňován. Jak tomu je se vzdělávacím přínosem ve skutečnosti, mohou ukázat výzkumy. Text se věnuje výsledkům výzkumů o vzdělávacím přínosu zoo a jejich analýzám. Předpokládá se, že návštěva zoo by měla přispět k pro-environmentálnímu cítění, ochranářskému étosu, postoji a chování, ke gramotnosti v biodiverzitě a dalším. Závěry výzkumů jsou ale prozatím přinejmenším nejednoznačné. Cílem příspěvku je v kontextu těchto nejnovějších výzkumů poukázat na další relevantní faktory, které mohou ovlivňovat postoje lidí, a na případný potenciální edukační přínos zoologických zahrad v jiných oblastech.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Hrdá, M. (2021). Edukační přínos zoologických zahrad: etická reflexe. Envigogika, 16(1). https://doi.org/10.14712/18023061.622
Sekce
Recenzované články

Reference

[AZA] Association of zoos and aquariums (© 1997–2021). Visitor demographics. In Association of zoos and aquariums [online]. Dostupné z: https://www.aza.org/partnerships-visitor-demographics [cit. 18.1.2021]

Acampora, R. (2008). Zoos and eyes: Contesting captivity and seeking successor practices. In S.J. Armstron & R.G. Botzler (eds.), The Animal Ethics Reader, 501-506. 2. vydání. Londýn, UK: Routledge.

Ballantyne, R., Packer, J., Hughes, K., & Dierking, L. (2007). Conservation learning in wildlife tourism settings: Lessons from research in zoos and aquariums. Environmental Education Research, 13(3), 367-383. https://doi.org/10.1080/13504620701430604

Balmford, A., Leader-Williams, N., Mace, G., M., Manica, A., Walter, O., West, Ch., Zimmermann, A. (2007). Message received? Quantifying the impact of informal conservation education on adults visiting UK zoos. In A. Zimmermann at al. (eds.), Zoos in the 21st Century, 120-136. Cambridge: Cambridge University Press.

Barney, E. C., Mintzes, J. J., & Yen, C. F. (2005). Assessing knowledge, attitudes, and behavior toward charismatic megafauna: The case of dolphins. The Journal of Environmental Education, 36(2), 41-55. DOI: 10.3200/JOEE.36.2.41-55

Bayma, T. (2012). Rational myth making and environment shaping: The transformation of the zoo. The Sociological Quarterly 53(1), 116-141. https://doi.org/10.1111/j.1533-8525.2011.01228.x

Bekoff, M. (2007). The Emotional Lives of Animals. A Leading Scientist Explores Animal Joy, Sorrow, and Empathy, and Why they Matter. Novato, California: New World Library

Bradshaw, G., Marino, L. (2007). Minds of their own: The exciting new field of trans-species psychology, Best Friends Magazine, Nov./Dec.

Braverman, I. (2012). Zooland: The Institution of Captivity. Stanford University Press.

Braverman, I. (2014). Conservation without nature: The trouble with in situ versus ex situ conservation. Geoforum 51, 47–57. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2013.09.018

Bulbeck, Ch. (2005). Facing the Wild. Ecotourism, Conservation and Animal Encounters. London: Earthscan.

Bulbeck, Ch. (2010). Respectful stewardship of a hybrid nature: The role of concrete encounters. In R. R. Acampora (ed.), Metamorphoses of the ZOO: Animal Encounter after Noah, 83-101. Plymouth: Lexington Books.

Clubb, R., Mason, G. (2003). Captivity effects on wide-ranging carnivores. Nature 425(2) DOI: 10.1038/425473a

Collins, C., Quirke, T., McKeown, S., Flannery, K., Kennedy, D., & O’Riordan, R. (2019). Zoological education: Can it change behaviour? Applied Animal Behaviour Science [online]. 220 (104857), 1-10. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0168159119301200 [cit. 31.1.2020]. https://doi.org/10.1016/j.applanim.2019.104857.

Falk, J. H., Reinhard, E. M., Vernon, C. L., Bronnenkant, K., Deans, N. L., Heimlich, J. E. (2007). Why Zoos &Aquariums matter: Assesing the impact of visit to a Zoo or Aquarium, In Association of Zoos and aquariums [online]. Dostupné z: https://www.aza.org/uploadedFiles/Education/why_zoos_matter.pdf; [cit. 7. 2. 2018].

Gruen, L. (2011). Ethics and animals: An introduction. Cambridge: Cambridge University Press.

Gruen, L. (2016). Shifting toward an ethics of sanctuary. In Center for Humans & Nature [online]. Dostupné z: https://www.humansandnature.org/shifting-toward-an-ethics-of-sanctuary [cit. 27.1.2021]

Hancocks, D. (1995). Lions and tigers and bears, oh no!. In B.G. Norton & M. Hutchins (eds.), Ethics on the Ark. ZOOS, Animal Welfare, and Wildlife Conservation (31-37), Washington and London: Smithsonian Institution Press.

Hrdá, M. (2018). Jsme tím, jak zacházíme se zvířaty. Filosofický časopis, 66(6), 909-933.

Hutchins, M., Smith, B. & Allard, R. (2008). In Defense of Zoos and Aquariums: The Ethical Basis for Keeping Wild Animals in Captivity. In Armstrong, S. J. Botzler – R. G. (eds.), The Animal Ethics Reader. 513-521. 2. vydání. London–New York, Routlege.

Jamieson, D. (1985). Against Zoos. In P. Singer (ed.), In Defense of Animals, 108-117, New York: Basil Blackwell.

Kagan, R. (2016). The Show is Over. In Center for Humans & Nature [online]. Dostupné z: https://www.humansandnature.org/the-show-is-over [cit. 9.3.2021]

Landová, E., Lišková, S., & Frynta, D. (2014). Je krása vstupenkou na archu Noemovu? In O. Dadejík, F. Jaroš, & M. Kaplický (eds.), Krása a zvíře. Studie o vztahu estetických a etických hodnot zvířat, 33-102. Praha: Dokořán.

Mann‐Lang, J. B., Ballantyne, R., & Packer, J. (2016). Does more education mean less fun? A comparison of two animal presentations. International Zoo Yearbook, 50 (1), 155-164. https://doi.org/10.1111/izy.12114

Maple, T., McManamon, R. & Stevens, E. (1995), Defining the Good Zoo. Animal Care, Maintenance and Welfare. In Norton, B. G., Hutchins, M. (eds.), Ethics on the Ark. ZOOS, Animal Welfare, and Wildlife Conservation, (219-234). Washington and London: Smithsonian Institution Press.

Marino, L. (2016). Emphasizing animal well-being and choice: why zoos and aquarium should become sanctuaries. In Center for Humans ⅋ Nature [online]. Dostupné z: https://www.humansandnature.org/emphasizing-animal-well-being-and-choice. [cit. 17.1.2021]

Marino, L., Lilienfeld, S., O., Malamud, R., Nathan N., & Brogliod, R. (2010). Do Zoos and Aquariums promote attitude change in visitors? A critical evaluation of the American Zoo and Aquarium study. Society and Animals 18, 126-138. https://doi.org/10.1163/156853010X491980

Margodt, K. (2000). The Welfare Ark: Suggestions for a Renewed Policy in Zoos. Brussels: VUB University Press

Margodt, K. (2010). Zoos as welfare arks? Reflection on an ethical course for zoos. In R. R. Acampora (ed.), Metamorphoses of the ZOO: Animal Encounter after Noah, 11-36. Plymouth, Lexington Books.

Martens, P., Hansart, C., & Su, B. (2019). Attitudes of young adults toward animals—the case of high school students in Belgium and The Netherlands. Animals, 9(3), 88, 1-12. https://doi.org/10.3390/ani9030088

Naess, A. (1994). Ecosophy T: Deep versus shallow ecology. In L. P. Pojman (ed.). Environmental Ethics. 105-112. Boston: Jones and Barlett Publisher.

Nussbaum, M., C. (2005). Beyond “Compassion and Humanity”. Justice for Nonhuman Animals. In C. R., & Nussbaum, M. C. (Eds.). Animal rights: Current debates and new directions. Oxford University Press. DOI:10.1093/acprof:oso/9780195305104.003.0015

Nygren, N., V., Ojalammi, S. (2018). Conservation education in zoos – a literature review. TRACE ∴ Finnish Journal for Human-Animal Studies 4, 62-76. https://doi.org/10.23984/fjhas.66540.

Palmer, C., Morrin, H., & Sandøe, P. (2020) Defensible Zoos and Aquariums. In The Routledge Handbook of Animal Ethics. 394-406. New York: Routledge.

[PETA] People for the ethical treatment of animals (© 2021). More info on animals used for entertainment [online]. In PETA [online]. Dostupné z: https://www.peta.org/issues/animals-in-entertainment/animals-in-entertainment-4/ [cit. 24.2.2021]

Reading, P. R., & Miller, B. J. (2007). Attitudes and attitude change among zoo visitors. In A. Zimmermann at al. (eds.), Zoos in the 21st Century, 63-91. Cambridge: Cambridge University Press.

Regan, T., (1995). Are Zoos Morally Defensible? In Norton, B. G. & Hutchins, M. (eds.), Ethics on the Ark. ZOOS, Animal Welfare, and Wildlife Conservation, 38-51. Washington and London: Smithsonian Institution Press.

Roe, K., McConney, A., & Mansfield, C. F. (2014). The role of zoos in modern society. A comparison of zoos’ reported priorities and what visitors believe they should be. Anthrozoös 27(4), 529-541. https://doi.org/10.2752/089279314X14072268687808

Smith, L., Broad, S., & Weiler, B. (2008). A closer examination of the impact of zoo visits on visitor behaviour. Journal of Sustainable Tourism. 16 (5), 544-562. https://doi.org/10.1080/09669580802159628

Staus, N. (2020). The educational value of zoos. In The Routledge Handbook of Animal Ethics, 367-380. New York: Routledge.

[WAZA] World Association of Zoos and aquariums (2020). Social change for conservation – The World Zoo and Aquarium Conservationwducation strategy. In World Association of Zoos and aquariums [online]. Dostupné z: https://www.waza.org/wp-content/uploads/2020/10/10.06_WZACES_spreads_20mbFINAL.pdf [cit. 28.1.2021]