Proměny konceptu zoo jako reflexe vztahu člověka a přírody

Obsah hlavního článku

Lukáš Nekolný
https://orcid.org/0000-0002-5138-8960

Abstrakt

V průběhu historie lidstva se jeho vztah k přírodě a zvířatům měnil. Zoo jsou typickým sociálním konstruktem, který tento vztah vyjadřuje a reprezentuje. Tento článek se proto věnuje reflexi jejich vývoje a diskuzi současného stavu. Dlouhou dobu zoo antropocentricky působily jako symbol lidské kontroly nad přírodou. Se změnami společnosti se však měnily jejich role a podoba. Zoo 19. století k dosavadní zábavě a rekreaci přidaly výzkum a vzdělávání, což bylo ve 20. století rozšířeno o ochranu přírody. Ve vědecky řízených zoo aktuálně dochází ke klíčovému propojování těchto funkcí – v ideálním případě do ochranářského edutainmentu. Vznikají zážitkově a ekocentricky pojaté areály, v nichž mizí bariéry a návštěvníci se vnořují do prostředí společného se zvířaty. Záchrana druhu je nově dávána nad význam jedince. Aktuální stav je nicméně reflexí koevolučního vývoje, který se eklekticky zaznamenává do jejich podoby a zachycuje i mnohé z minulosti, nejen nejnovější trendy.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Nekolný, L. (2021). Proměny konceptu zoo jako reflexe vztahu člověka a přírody. Envigogika, 16(1). https://doi.org/10.14712/18023061.618
Sekce
Recenzované články

Reference

Axelsson, T., May, S. (2008). Constructed Ladscapes in Zoos and Heritage. International Journal of Heritage Studies, 14(1), 43–59. https://doi.org/10.1080/13527250701712356

Baratay, E. & Hardouin-Fugier, E. (2004). ZOO: a history of zoological gardens in the West. Reak-tion books.

Barnhill, D. (2010). Key Terms in Environmental Philosophy. University of Wisconsin Oshkosh. https://www.uwosh.edu/facstaff/barnhill/490-docs/thinking/terms (23. 2. 2021)

Beardsworth, A., & Bryman, A. (2001). The wild animal in late modernity: The case of the Disney-ization of zoos. Tourist Studies, 1(1), 83–104. https://doi.org/10.1177/146879760100100105

Benbow, S. M. P. (2000). Zoos: Public Places to View Private Lives. Journal of Popular Culture, 33(4), 13–23. https://doi.org/10.1111/j.0022-3840.2000.3304_13.

Borgards, R. (Ed.). (2016). Tiere: Kulturwissenschaftliches Handbuch. J. B. Metzler Verlag.

Carr, N., & Cohen, S. (2011). The Public Face of Zoos: Images of Entertainment, Education and Conservation. Anthrozoös, 24(2), 175–189. https://doi.org/10.2752/175303711X12998632257620

Catibog-Sinha, C. (2008). Zoo Tourism: Biodiversity Conservation Through Tourism. Journal of Ecotourism, 7(2-3), 160–178. https://doi.org/10.2167/joe-0229.0

Coe, J. C. (1986). Towards a Co-Evolution of Zoos, Aquarium and Natural History Museums. In AAZPA 1986 Annual Conference Proceedings (pp. 366–376). American Association of Zoological Parks ans Aquariums.

Dittrich, L. (2000). Die Geschichte der Zoologischen Gärten in Deutschland. In Zootierhaltung: Grundlagen (7. völlig überarb.). Verlag Harri Deutsch.

Dobroruka, L. a kol. (1989). Zoologické zahrady. Státní pedagogické nakladatelství.

Dollinger, P. (2012). Gärten für Tiere – Erlebnise für Menschen. J.P. Bachem Verlag.

Durrell, G. (2001). Zakotvená archa. Jiří Buchal – B B art.

Frost, W. (2011). Zoos and Tourism: Conservation, Education, Entertainment?. Channel View Publi-cations, Aspects of tourism.

Gipps, J. (2014). Zoos past, present and future: from royal gifts to biodiversity conservation. In McGregor Reid, G. & Moore, G., History of Zoos and Aquariums: From Royal Gifts to Biodiversity Conservation (pp. 154–158). North of England Zoological Society.

Godinez, A., & Fernandez, E. J. (2019). What is the zoo experience? How zoos impact a visitor’s behaviors, perceptions, and conservation efforts. Frontiers in Psychology, 10, 1–8. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01746

Goronzy, F. (2003). Die Inszenierung des Paradieses: Eine qualitative Inhaltsanalyse von künstli-chen Erlebniswelten. Diplomarbeiten Agentur diplom.de.

Grazian, D. (2017). American Zoo: A sociological safari. Princeton University Press.

Hancocks, D. (2001). A different nature: the paradoxical world of zoos and their uncertain future. University of California Press.

Hoage, R. J., & Deiss, W. A. (1996). New worlds, new animals: from menagerie to zoological park in the nineteenth century. Johns Hopkins University Press.

Holtorf, C. (2008). Zoos as Heritage: An Archaeological Perspective. International Journal of Herit-age Studies, 14(1), 3–9. https://doi.org/10.1080/13527250701711994

Hyson, J. (2000). Jungles of Eden: The Design of American Zoos. In Conan, M., Environmentalism in Landscape architecture (pp. 23–44). Dumbarton Oaks Colloquium on the History of Landscape Architecture XXII.

Kalof, L. (2007). Looking at Animals in Human History. Reaktion Books.

Kean, H., & Howell, P. (2018). The Routledge companion to animal-human history. Routledge.

Kelly, J. D. (1997). Effective conservation in the twenty-first century: The need to be more than a zoo. An organisation’s approach. International Zoo Yearbook, 35, 1–14.

Koebner, L. (1994). Zoo Book: The Evolution of Wildlife Conservation Centers. Tom Doherty Asso-ciates.

Kisling, V. N. (2001). Zoo and aquarium history: ancient animal collections to zoological gardens. CRC Press.

Kleiman, D. G., Thompson, K. V., & Baer, C. K. (2010). Wild animals in Captivity: Principles & Techniques for Zoo Management. The University of Chicago Press.

Kopnina, H. (2018). Anthropocentrism and Post-Humanism. In Callan, H. (ed) The International Encyclopedia of Anthropology. Wiley.

Lemke, K. (1987). Tiergärten. Zoos, Aquarien, Wildgehege. VEB Tourist Verlag.

Lindholm, J. (2013). Zoo History. In M. D. Irwin, J. B. Stoner, & A. M. Cobaugh (Eds)., Zookeeping: an introduction to the science and technology (pp. 31–42). The University of Chicago Press.

Linhart, J. a kol. (2004). Slovník cizích slov pro nové století. Dialog.

Macho, T. (2005). Zoologiken. Tierpark, Zirkus und Freakshow. In Theile, G., Anthropometrie: Zur Vorgeschichte des Menschen nach Maß (pp. 155–177). Wilhelm Fink.

May, C. K. (2020). Die Szenografie der Wildnis: Immersive Techniken in zoologischen Gärten im 20. und 21. Jahrhundert. Neofelis Verlag UG.

Meuser, N. (2019). Zoo Buildings: Construction and Design Manual. DOM publishers.

Mizicko, L., & Bell, E. C. (2001). Encyclopedia of the World's Zoos. Fitzroy Dearborn Publishers.

Nekolný, L. (2020). Zoo jako místa šíření udržitelnosti. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, 9(2), 14–26.

Nekolný, L. (2021). Proměny chovu exotických zvířat v evropských zoo. Geografické rozhledy, 30(3), 26–29.

Nekolný, L., & Fialová, D. (2018). Zoo Tourism: What Actually Is a Zoo? Czech Journal of Tourism, 7(2), 153–166. https://doi.org/10.1515/cjot-2018-0008

Osayimwese, I. I. (2016). Armchair safaris: Representations of African culturs in zoos. Architectur-al-Theory Review, 20(3), 296–311. https://doi.org/10.1080/13264826.2016.1195853

Parker, M. (2020). The genealogy of the zoo: Collection, park and carnival. Organization. 1–17. https://doi.org/10.1177/1350508420910573

Patrick, P. G., & Tunnicliffe, S. D. (2013). Zoo Talk. Springer.

Poley, D. (1993). Berichte aus der Arche: Nachzucht statt Wildfang. Trias.

Probyn-Rapsey, F. (2018). Anthropocentrism. In Gruen, L. (Ed). Critical terms for Animal Studies (pp. 47–63). The University of Chicago Press.

Rabb, G. B. (2004). The evolution of zoos from menageries to centers of conservation and caring. Curator, 47(3), 237–246. https://doi.org/10.1111/j.2151-6952.2004.tb00121.x

Rae, G. (2014). Heidegger’s influence on posthumanism: The destruction of metaphysics, technol-ogy, and the overcoming of anthropocentrism. History of Human Sciences, 27(1), 51–69. https://doi.org/10.1177/0952695113500973

Rees, P. A. (2011). An introduction to zoo biology and management. Wiley-Blackwell.

Ross, S. R., & Gillespie, K. L. (2008). Influences on Visitor Behavior at a Modern Immersive Zoo Exhibit. Zoo Biology, 0, 1–11. https://doi.org/10.1002/zoo.20220

Steinecke, A. (2009). Themenwelten im Tourismus: Marktstrukture - Marketing-Management - Trends. Oldenbourg.

Steinkrüger, J.-E. (2013). Thematisierte Welten: über Darstellungspraxen in zoologischen Gärten und Vergnügungsparks. Transcript.

Ullmann, P. (2019). Slon v architektuře. O navrhování zoologických zahrad. Kant.

Urban, L. (2017). Sociologie: klíčová témata a pojmy. Grada.

Van Reybrouck, D. (2005). Archaeology and urbanism: railway stations and zoological gardens in the 19th-century cityscape. Public Archaeology, 4(4), 225–241. https://doi.org/10.1179/pua.2005.4.4.225

Van Vliet, E. (2015). Exhibiting Zoo Animals. Schüling Verlag.

Woods, B. (1998). Animals on display: Principles for interpreting captive wildlife. The Journal of Tourism Studies, 9(1), 28–39. https://researchonline.jcu.edu.au/39155/1/39155-woods-1998.pdf

Woods, A. (2018). Doctors in the Zoo. In Woods, A., Bresalier, M., Cassidy, A. et al. (eds). Animals and the Shaping of Modern Medicine (pp. 27–62). Springer Nature/Palgrave Macmillan.

Yilmaz, S., Düzenli, T., & Çiğdem, A. (2017). Current World Environment, 12(1). http://dx.doi.org/10.12944/CWE.12.1.03