Doporučené očekávané výstupy pro environmentální výchovu

Obsah hlavního článku

Jan Činčera

Abstrakt

Článek prezentuje strukturu a teoretická východiska nově přijatého kurikulárního dokumentu „Doporučené očekávané výstupy pro základní vzdělávání“. Text analyzuje jednotlivé části dokumentu, upozorňuje na změny, které dokument přináší pro současnou praxi, i na rozhodnutí, která pracovní skupina autorů při jeho vytváření přijala. Dokument definuje cíle a obsah environmentální výchovy pro oblast základních škol. Podle něj je obecným cílem oboru odpovědné environmentální chování. K dosažení tohoto cíle se mají učitelé zaměřit na pět klíčových a pět propojujících témat. Klíčovými tématy jsou senzitivita, ekologické principy, environmentální problémy a konflikty, výzkumné dovednosti a akční strategie. Propojujícími tématy pak vztah k místu, environmentální postoje a hodnoty, kooperativní dovednosti, přesvědčení o vlastním vlivu a osobní odpovědnost. Článek popisuje teoretická východiska každého tématu, uvádí příklady doporučených očekávaných výstupů a doporučených strategií, které kriticky komentuje.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Činčera, J. (2011). Doporučené očekávané výstupy pro environmentální výchovu. Envigogika, 6(2). https://doi.org/10.14712/18023061.59
Sekce
Recenzované články

Reference

AJZEN, Icek. The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Process. 1991, vol. 50, s. 179-211. ISSN 0749-5978.

ARDOIN, Nicole M. Sense of Place and Responsible Behavior: What the Research Says. [online] Yale School of Forestry and Environmental Studies. [Cit. 2009-02-01]. Dostupné z WWW:

BACK, Larry ; CABLE, Ted. Interpretation for the 21st century. Champaign : Sagamore publishing, 2002. 207 s.

BARDWELL, L.V.; MONROE, M.C.; TUDOR, M.T. Environmental Problem Solving. Theory, Practice and Possibilities in Environmental Education. Troy: NAAEE, 1994. ISBN 1-884-008-13-5.

The Belgrade Charter. A Global Framework for Environmental Education. 1975,

BOWERS, C.A. Towards an Eco-Justice Pedagogy. Environmental Education Research, 2002, vol. 8, no. 1, s. 21-34. ISSN 1350-4622.

Capra, Fritjof. Sustainable Living. Ecological Literacy, and the Breath of Life. Canadian Journal of Environmental Education. 2007, no. 12, s. 9-18. ISSN 1205-5352.

ČINČERA, Jan. 2008a. Výchova k udržitelnému rozvoji. Mýtus nebo nová vlna? [online]. Envigogika. Praha: Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. Roč. 3, 2008, č. 1. Dostupné z WWW: <http://www.czp.cuni.cz/envigogika> ISSN 1802-3061.

ČINČERA, Jan. 2008b. Analýza průřezového tématu Environmentální výchova v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání [online]. Envigogika. Praha: Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. Roč. 3, 2008, č. 2. Dostupné z WWW: <http://www.czp.cuni.cz/envigogika> ISSN 1802-3061.

ČINČERA, Jan; KULICH, Jiří; GOLLOVÁ, Dita. Efektivita, evaluace a podpora programů environmentální výchovy [online]. Envigogika. Praha: Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. Roč. 4, 2009, č. 2. Dostupné z WWW: <http://www.czp.cuni.cz/envigogika> ISSN 1802-3061.

ČINČERA, Jan. Metodika evaluace programů environmentální výchovy [online]. Envigogika. Praha: Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. Roč. 5, 2010, č. 3. Dostupné z WWW: <http://www.czp.cuni.cz/envigogika> ISSN 1802-3061.

ČINČERA, Jan; MAŠKOVÁ, Veronika. GLOBE in the Czech Republic: a program evaluation. Environmental Education Research. Roč. 17, 2011, n. 4, s. 499-517.

De YOUNG, Raymond. Expanding and Evaluating Motives for Environmentally Responsible Behavior - Statistical Data Included. Journal of Social Issues. 2000, vol. 56, n. 3. ISSN 0022-4537.

DARNER, Rebekka. Self-Determination Theory as a Guide to Fostering Environmental Education. The Journal of Environmental Education. Winter 2009, Vol. 40, n. 2, s. 39-49. ISSN 0095-8964.

DISINGER, John F. Environmental Education’s Definitional Problem. In HUNGERFORD, Harold H.; BLUHM, William J.; VOLK, Trudi L.; RAMSEY, John M. Essential Readings in Environmental Education. Champaign: Stipes, 2005. ISBN 1-58874-469-8. S.17-31.

DISINGER, John F. Environment in the K-12 Curriculum: An Overview. In WILKE, Richard J. Environmental Education. Teacher Ressource Handbook. A Practical Guide for K-12 Environmental Education. Thousand Oaks: Corwin, 1997. S. 23-44.

GRUENEWALD, David A. The best of both worlds: a critical pedagogy of place. Environmental education research, 2008, vol. 14, no. 3, s. 308-324. ISSN 1350-4622.

Heimlich, Joe E., Ardoin, Nicole M. Understanding behavior to understand behavior change: a literature review. Environmental education research, 2008, vol. 14, no. 3, s. 215-237. ISSN 1350-4622.

HICKS, David; BORD, Andy. Learning about Global Issues: Why most educators only make things worse. Environmental Education Research, 2001, vol. 7, no. 4, s. 413-425. ISSN 1350-4622.

HUNGERFORD, Harold R.; VOLK, Trudi L. 2005b. Curriculum Development in Environmental Education for the Primary School: Challenges and Responsibilities. In HUNGERFORD, Harold H.; BLUHM, William J.; VOLK, Trudi L.; RAMSEY, John M. Essential Readings in Environmental Education. Champaign: Stipes, 2005. ISBN 1-58874-469-8. S. 115-126.

HUNGERFORD, Harold R.; VOLK, Trudi L. Changing Learner Behavior Through Environmental Education. The Journal of Environmental Education, 1990, vol. 21, no. 3, s. 8-21. ISSN 0095-8964.

HUNGERFORD, Harold; PEYTON, Ben R.; WILKE, Richard J. Goals for Curriculum Development in Environmental Education. The Journal of Environmental Education, 1980, vol. 11, no. 3, s. 42-47. ISSN 0095-8964.

HUNGERFORD, Harold R. 2005a. The General Teaching Model (GTM). In HUNGERFORD, Harold H.; BLUHM, William J.; VOLK, Trudi L.; RAMSEY, John M. Essential Readings in Environmental Education. Champaign: Stipes, 2005. ISBN 1-58874-469-8. S. 423-443.

HUNGERFORD, Harold R. 2005b. The Myth of Environmental Education – Revisited. In HUNGERFORD, Harold H.; BLUHM, William J.; VOLK, Trudi L.; RAMSEY, John M. Essential Readings in Environmental Education. Champaign: Stipes, 2005. ISBN 1-58874-469-8. S. 49-56.

HWANG, Yeong-Hyeon; KIM, Seong-li; JENG, Jiann-Min- Examining the Causual Relationships Aminy Selected Antecedents of Responsible Environmental Behavior. The Journal of Environmental Education, 2000, vol. 31, no. 4, s. 19-25. ISSN 0095-8964.

CHAWLA, Louise. Life Paths Into Effective Environmental Education. The Journal of Environmental Education.1999, vol. 31, no. 1, s. 15-26. ISSN 0095-8964.

CHAWLA, Louise. Significant Life Experiences Revisited: A Review of Research on Sources of Environmental Sensitivity. The Journal of Environmental Education. 1998, vol. 29, no. 3, s. 11-21. ISSN 0095-8964.

JENSEN, B.B.; Schnack, K. The action competence approach in environmental education. Environmental Education Research, 2006, vol. 12, no. 3 (2), s. 163-178. ISSN 1350-4622.

Jurin, Richard R., Fortner, Rosane W. Symbolic Beliefs as Barriers to Responsible Environmental Behavior. Environmental Education Research. 2002, vol. 8, no 4, s. 373-394. ISSN 1350-4622.

KAHN, Richard. Towards Ecopedagogy. Weaving a Broad-based Pedagogy of Liberation for Animals, Nature and the Opressed People of the Earth. [online] University of North Dakota, 2007. [Cit. 2008-10-01] Dostupné z WWW: http://richardkahn.org/writings/ecopedagogy/towardsecopedagogy.pdf

KELLERT, Stephen R. A national study of outdoor wilderness experience. Yale University, 1998.

KNAPP, Doug. Environmental Education and Environmental Interpretation: The Relationships. In HUNGERFORD, Harold H.; BLUHM, William J.; VOLK, Trudi L.; RAMSEY, John M. Essential Readings in Environmental Education. Champaign: Stipes, 2005. ISBN 1-58874-469-8. S. 349-356.

Kollmuss, Anja; Agyeman, Julian. Mind the Gap: why do people act environmentally and what are the barriers to pro-environmental behavior? Environmental Education Research, 2002, vol. 8, no 3, s. 239-260. ISSN 1350-4622.

KRAJHANZL, Jan. Člověk + příroda = udržitelnost? Texty o proměně vztahů lidí k přírodě, environmentální výchově a udržitelnosti. Praha: Zelený kruh, 2009. ISBN 978-80-903968-5-2.

KRAJHANZL, Jan. Charakteristika osobního vztahu k přírodě. Úvod do teorie a pojmosloví. [Disertační práce]. Praha: Univerzita Karlova, 2010. 369 s.

LUNDEGåRD, Iann; WICKMAN, Per-Olof. Conflicts of interest: an indispensable element of education for sustainable development. Environmental Education Research, 2007, vol. 13, no. 1, s. 1-15. ISSN 0095-8964.

MARCINKOWSKI, Thomas. Assessment in Environmental Education. In WILKE, Richard J. Environmental Education. Teacher Ressource Handbook. A Practical Guide for K-12 Environmental Education. Thousand Oaks: Corwin, 1997. S. 143-198.

MARCINKOWSKI, Thomas. Using a Logic Model to Review and Analyze an Environmental Education Program. Washington: North American Association for Environmental Education, 2004. ISBN 1-884008-86-0.

MARCINKOWSKI, Thomas. Predictors of Responsible Environemental Behavior. A Review of Three Disertation Studies. In HUNGERFORD, Harold H.; BLUHM, William J.; VOLK, Trudi L.; RAMSEY, John M. Essential Readings in Environmental Education. Champaign: Stipes, 2005. ISBN 1-58874-469-8. S.265-294.

NAAEE. Excellence in Environmental Education - Guidelines for Learning(Pre K-12). North American Association for Environmental Education, 2004. [Cit. 2008-07-21]. Dostupné z < http://www.naaee.org/npeee/learner_guidelines.php>

Östman, Leif; Öhman, Johan. Selective traditions within Environmental Education. Durban: WEEC 2007.

PALEČKOVÁ, Jana a kol. Hlavní zjištění výzkumu PISA 2006. Poradí si žáci s přírodními vědami? Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 2007. ISBN 978-80-211-0541-6

PALEČKOVÁ, Jana; TOMÁŠEK, Vladislav; BASL, Josef. Hlavní zjištění výzkumu PISA 2010. Umíme ještě číst? Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 2010. ISBN 978-80-211-068-6.

PALMER, J. et al. An Overview of Significant Influences and Formative Experiences on the Development of Adults' Environmental Awareness in Nine Countries. Environmental Education Research, 1998, vol. 4, no. 4, s. 445-464. ISSN 1350-4662.

PASTOROVÁ, Markéta a kol. Doporučené očekávané výstupy. Metodická podpora pro výuku průřezových témat na základních školách. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2011. Dostupné z WWW http://www.vuppraha.cz/nova-publikace-divize-vup-%E2%80%93-doporucene-ocekavane-vystupy-pro-zakladni-skoly ISBN 978-80-87000-76-2.

PETERSON, Nancy. Factors Influencing the Development of Environmental Sensitivity. In HUNGERFORD, Harold H.; BLUHM, William J.; VOLK, Trudi L.; RAMSEY, John M. Essential Readings in Environmental Education. Champaign: Stipes, 2005. ISBN 1-58874-469-8. S. 295-300.

PRůCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. 6. aktualizované a rozšířené vyd. Praha : Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-647-6.

RAMSEY, John M.; HUNGERFORD, Harold H.; VOLK, Trudi L. Environmental Education in the K-12 Curriculum: Finding a Niche. In HUNGERFORD, Harold H.; BLUHM, William J.; VOLK, Trudi L.; RAMSEY, John M. Essential Readings in Environmental Education. Champaign: Stipes, 2005. ISBN 1-58874-469-8. S.127-140.

RÄTHZEL, Nora; UZZELL, David. Transformative environmental education: a collective rehearsal for reality. Environmental Education Research, 2009, vol. 15, no. 3, s. 263-277. ISSN 1350-4622.

Rickinson, Mark. Learners and Learning in Environmental Education: a critical review of the evidence. Environmental Education Research, 2001, vol. 7, no. 3, s. 207-320. ISSN 1350-4622.

SAUVÉ, lucie. Currents in Environmental Education: Mapping a Complex and Evolving Pedagogical Field. Canadian Journal of Environmental Education, 2005, vol. 10, s. 11-37. ISSN 1205-5352.

SELLERS, Jennifer. Goals. In MEERA Evaluation Glossary. [online] . Dostupné z WWW: < http://meera.snre.umich.edu>

Schnack, Karsten. Action Competence, Conflicting interests and Environmental Education. Copenhagen: Aarhus University, 2009. Dostupné z WWW: <http://www.MUVIN.net>

SIVEK, Daniel J. Environmental Sensitivity among Wisconsin High School Students. Environmental Education Research, 2002, vol. 8, no. 2, s. 155-170. ISSN 1350-4622.

SOBEL, David. Place-Based Education: Connecting Classrooms & Communities. Barrington: The Orion Society, 2005. ISBN 0-913098-55-8.

STAPP, William B. The Concept of Environmental Education. In HUNGERFORD, Harold H.; BLUHM, William J.; VOLK, Trudi L.; RAMSEY, John M. Essential Readings in Environmental Education. Champaign: Stipes, 2005. ISBN 1-58874-469-8. S. 33-36.

Sterling, Stephen. Sustainable education. Re-visioning Learning and Change. Bristol: Green Books; The Schumacher Society, 2001. 94 s. ISBN 1-870098-99-4.

STERN, Paul C.; DIETZ, Thomas; TROY, Abel; Guagnano, Gregory A., KALOF, Linda. A Value-Belief-Norm Theory of Support for Social Movements: The Case of Environmentalism. Human Ecology Review, 1999, vol. 6, no. 6, s. 81-97. ISSN 1074-4827.

SWARD, Leesa L.; MARCINKOWSKI, Tom. Environmental Sensitivity: A Review of the Research, 1980-1998. In HUNGERFORD, Harold H.; BLUHM, William J.; VOLK, Trudi L.; RAMSEY, John M. Essential Readings in Environmental Education. Champaign: Stipes, 2005. ISBN 1-58874-469-8. S. 301-312.

The Tbilisi Declaration. Intergovernmental Conference on Environmental Education. In HUNGERFORD, Harold H.; BLUHM, William J.; VOLK, Trudi L.; RAMSEY, John M. Essential Readings in Environmental Education. Champaign: Stipes, 2005. ISBN 1-58874-469-8. S. 13-16.

VADALA, Carin E.; BIXLER, Robert D.; JAMES, J. Joy. Childhood Play and Environmental Interest: Panacea of Snake Oil_ The Journal of Environmental Education, 2007, vol. 39, no. 1, s. 3-18. ISSN 0095-8964.

VOLK, Trudi L. Integration and Curriculum Design. In HUNGERFORD, Harold H.; BLUHM, William J.; VOLK, Trudi L.; RAMSEY, John M. Essential Readings in Environmental Education. Champaign: Stipes, 2005. ISBN 1-58874-469-8. S. 141-160.

WALS, Arjen. Review of Contexts and Structures for Education for Sustainable Development. Paris: UNESCO, 2009.

Braniš, M. (1997). Základy ekologie a ochrany životního prostředí: učebnice pro střední školy. Praha: Informatorium.

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

<< < 1 2 3 4 5 > >>