The Environment from a Biblical perspective

Authors

  • Jiří Nečas Faculty of Informatics and Statistics, University of Economics, Prague

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.567

Keywords:

Bible, environment, committed Christianity

Abstract

The interest in the environment among most Christian denominations developed in a somewhat divergent way at first. Referring to various passages in the Bible the article shows that the Bible takes a lead on environmental responsibility. It emphasizes that Christians must engage to work towards good, while the environment is – in a Christian understanding – already a part of God's good work of creation.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Jiří Nečas, Faculty of Informatics and Statistics, University of Economics, Prague

RNDr. Jiří Nečas

Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické

Zaměření (odbornost): vysokoškolský učitel matematiky, laický kazatel v Českobratrské církvi evangelické

Zabývá se mj. vztahem přírodních věd (fyziky, ekologie), etiky, ekonomie, teologie a dále dopravní politikou a prognostikou. V současné době působí na Katedře matematiky Fakulty informatiky a statistiky VŠE a ve Společnosti pro trvale udržitelný život.

Zastává funkci ředitele Ekologická sekce České křesťanské akademie. 

References

Birch, C., & Vischer, L. (2007). Život se zvířaty: Společenství božích tvorů. Praha: Kalich.

Daly, H. (1973). Toward a Steady-State Economy. San Francisco, Freeman.

Dubos, R. (1980). The wooing of earth. : London, Athlone Pr.

Feshbach, M., Friendly, A., (1992). Ecocide in the USSR. New York: Basic Books.

František (papež), (2015). Laudato si'. Buď pochválen. Encyklika o péči o společ-ný domov. Z ital. orig. přel. Milan Glaser.. Praha: Paulínky.

Fromm, E. (1992). Mít nebo být?. Překlad Vlastislava Žihlová. Praha: Naše vojsko.

Granberg-Michaelson, W. (1988). Ecology and Life. (Issues of Christian Con-science.). : Waco, Word.

Heller, J. (2000). Pozdní sklizeň. Praha: Advent Orion.

Heller, J. (1994). Člověk - pastýř stvoření. Universum, 16, zima 1994/95, 15-67.

Jančaříková, K. (2015). Ekolístky. II. vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pe-dagogická fakulta.

Keller, J. (1995). Přemýšlení s Josefem Vavrouškem. Praha: G plus G.

Keller, J., Frič, P., & Gál, F. (1996). Hodnoty pro budoucnost. Praha: G plus G.

Kohák, E. (1977). Rybáři mezi politickými proudy. In: Mezi proudy - sjezd nejen evangelické mládeže. Prostějov.

Loosli-Amstutz, D. (2014). Příroda je Boží dar: Katechetická příručka. Kokonín: Česká křesťanská environmentální síť.

Lorenz, K. (1990). 8 smrtelných hříchů. Praha: Panorama.

Lovelock, J. E. (1993). Gaia. Nový pohled na život na Zemi. Košice: Abies.

Lovelock, J. E. (2008). Gaia vrací úder: Proč se Země brání a jak ještě můžeme zachránit lidstvo. Praha: Academia.

Malthus, T. R. (1798). An Essay on the Principle of Population. London: London 1798.

Meadows, D. L., Meadows, D. H., & Randers, J. (1972). The Limits to Growth. New York: Universe Books.

Meadows, D. H., Randers, J., & Meadows, D. L. (1995). Překročení mezí: Konfron-tace globálního kolapsu s představou trvale udržitelné budoucnosti. Praha: Argo.

Mesarovic, M., & Pestel, E. (1974). Menschheit am Wendepunkt. Stuttgart: Deutsche Verlag-Anstalt.

Moltmann, J. (1985). Bůh ve stvoření. Brno: CDK.

Norberg-Hodge, H. (1996). Dávné budoucnosti. Brno: Hnutí DUHA.

Nováček, P. (1998). Chválí Tě sestra Země: úvahy o křesťanství, životním pro-středí a udržitelném rozvoji. Olomouc: Matice cyrilometodějská.

Česká biskupská konference, (2000). Pokoj a dobro. Praha: ČBK.

Schumacher, E. F. (1978). Small is Beautiful. London: Sphere Books.

Světlík, P., Kohoutková, I., & Soukupová, V. (2003). Zvědy ve vlastní zemi: Křes-ťanské metodické listy, návody pro ekologickou práci s dětmi, příklady ekologic-kých kázání, liturgie a písní. Česká Skalice: A Rocha - Křesťané v ochraně přírody. .

Stahel, S., & Drápal, M. (2012). Péče o životní prostředí v církvích: Praktická pří-ručka. Kokonín: Česká křesťanská environmentální síť.

Szőlős, J. (2001). Kresťanstvo a ekológia. Bratislava: STUŽ/SR.

Vavroušek, J. (1995). Hledání možnosti trvale udržitelného rozvoje. Křesťanská revue, 62(2),

Vavroušek, J. (1994). Hodnoty a trvale udržitelný způsob života. Teologické tex-ty, 5,

White L., Jr. (1967). The historical roots of our ecologic crisis. Science. 155, 1203-1207 (1967). DOI: 10.1126/science.155.3767.1203. Online http://www.cmu.ca/faculty/gmatties/lynnwhiterootsofcrisis.pdf

Published

14. 06. 2018

How to Cite

Nečas, J. (2018). The Environment from a Biblical perspective. Envigogika, 13(1). https://doi.org/10.14712/18023061.567

Issue

Section

Reviewed Papers