Životní prostředí pohledem Bible

Obsah hlavního článku

Jiří Nečas

Abstrakt

Zájem o životní prostředí ve většině křesťanských církví se vyvíjel zpočátku poněkud rozpačitě. Článek  ukazuje, že Bible vede k environmentální odpovědnosti. Odvolává se při tom na různá místa z Bible. Zdůrazňuje, že křesťan se musí angažovat pro dobro, přičemž životní prostředí je pro křesťana součástí dobrého božího stvořitelského díla.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Nečas, J. (2018). Životní prostředí pohledem Bible. Envigogika, 13(1). https://doi.org/10.14712/18023061.567
Sekce
Recenzované články
Biografie autora

Jiří Nečas, Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické

RNDr. Jiří Nečas

Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické

Zaměření (odbornost): vysokoškolský učitel matematiky, laický kazatel v Českobratrské církvi evangelické

Zabývá se mj. vztahem přírodních věd (fyziky, ekologie), etiky, ekonomie, teologie a dále dopravní politikou a prognostikou. V současné době působí na Katedře matematiky Fakulty informatiky a statistiky VŠE a ve Společnosti pro trvale udržitelný život.

Zastává funkci ředitele Ekologická sekce České křesťanské akademie. 

Reference

Birch, C., & Vischer, L. (2007). Život se zvířaty: Společenství božích tvorů. Praha: Kalich.

Daly, H. (1973). Toward a Steady-State Economy. San Francisco, Freeman.

Dubos, R. (1980). The wooing of earth. : London, Athlone Pr.

Feshbach, M., Friendly, A., (1992). Ecocide in the USSR. New York: Basic Books.

František (papež), (2015). Laudato si'. Buď pochválen. Encyklika o péči o společ-ný domov. Z ital. orig. přel. Milan Glaser.. Praha: Paulínky.

Fromm, E. (1992). Mít nebo být?. Překlad Vlastislava Žihlová. Praha: Naše vojsko.

Granberg-Michaelson, W. (1988). Ecology and Life. (Issues of Christian Con-science.). : Waco, Word.

Heller, J. (2000). Pozdní sklizeň. Praha: Advent Orion.

Heller, J. (1994). Člověk - pastýř stvoření. Universum, 16, zima 1994/95, 15-67.

Jančaříková, K. (2015). Ekolístky. II. vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pe-dagogická fakulta.

Keller, J. (1995). Přemýšlení s Josefem Vavrouškem. Praha: G plus G.

Keller, J., Frič, P., & Gál, F. (1996). Hodnoty pro budoucnost. Praha: G plus G.

Kohák, E. (1977). Rybáři mezi politickými proudy. In: Mezi proudy - sjezd nejen evangelické mládeže. Prostějov.

Loosli-Amstutz, D. (2014). Příroda je Boží dar: Katechetická příručka. Kokonín: Česká křesťanská environmentální síť.

Lorenz, K. (1990). 8 smrtelných hříchů. Praha: Panorama.

Lovelock, J. E. (1993). Gaia. Nový pohled na život na Zemi. Košice: Abies.

Lovelock, J. E. (2008). Gaia vrací úder: Proč se Země brání a jak ještě můžeme zachránit lidstvo. Praha: Academia.

Malthus, T. R. (1798). An Essay on the Principle of Population. London: London 1798.

Meadows, D. L., Meadows, D. H., & Randers, J. (1972). The Limits to Growth. New York: Universe Books.

Meadows, D. H., Randers, J., & Meadows, D. L. (1995). Překročení mezí: Konfron-tace globálního kolapsu s představou trvale udržitelné budoucnosti. Praha: Argo.

Mesarovic, M., & Pestel, E. (1974). Menschheit am Wendepunkt. Stuttgart: Deutsche Verlag-Anstalt.

Moltmann, J. (1985). Bůh ve stvoření. Brno: CDK.

Norberg-Hodge, H. (1996). Dávné budoucnosti. Brno: Hnutí DUHA.

Nováček, P. (1998). Chválí Tě sestra Země: úvahy o křesťanství, životním pro-středí a udržitelném rozvoji. Olomouc: Matice cyrilometodějská.

Česká biskupská konference, (2000). Pokoj a dobro. Praha: ČBK.

Schumacher, E. F. (1978). Small is Beautiful. London: Sphere Books.

Světlík, P., Kohoutková, I., & Soukupová, V. (2003). Zvědy ve vlastní zemi: Křes-ťanské metodické listy, návody pro ekologickou práci s dětmi, příklady ekologic-kých kázání, liturgie a písní. Česká Skalice: A Rocha - Křesťané v ochraně přírody. .

Stahel, S., & Drápal, M. (2012). Péče o životní prostředí v církvích: Praktická pří-ručka. Kokonín: Česká křesťanská environmentální síť.

Szőlős, J. (2001). Kresťanstvo a ekológia. Bratislava: STUŽ/SR.

Vavroušek, J. (1995). Hledání možnosti trvale udržitelného rozvoje. Křesťanská revue, 62(2),

Vavroušek, J. (1994). Hodnoty a trvale udržitelný způsob života. Teologické tex-ty, 5,

White L., Jr. (1967). The historical roots of our ecologic crisis. Science. 155, 1203-1207 (1967). DOI: 10.1126/science.155.3767.1203. Online http://www.cmu.ca/faculty/gmatties/lynnwhiterootsofcrisis.pdf