Interakce mezi Cíli udržitelného rozvoje OSN z perspektivy učitele

Obsah hlavního článku

Salim Lardjane
Françoise Laveuve

Abstrakt

Vedoucí představitelé států a vlád, vedoucí představitelé OSN a zástupci občanské společnosti se v září roku 2015 setkali v rámci 70. zasedání Valného shromáždění OSN a přijali Cíle udržitelného rozvoje (SDG). Do roku 2030 tyto cíle tvoří program udržitelného, univerzálního a ambiciózního rozvoje, programu "lidí, lidmi a pro lidi", koncipovaných s aktivní účastí UNESCO.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Lardjane, S., & Laveuve, F. (2018). Interakce mezi Cíli udržitelného rozvoje OSN z perspektivy učitele. Envigogika, 13(1). https://doi.org/10.14712/18023061.564
Sekce
Inspirace
Biografie autora

Salim Lardjane, RCE Bretagne et Université de Bretagne Sud

RCE Bretagne et Université de Bretagne Sud, LMBA UMR CNRS 6205

Françoise Laveuve, RCE Bretagne

RCE Bretagne

Reference

Freeman, L. C. (1979) Centrality in Social Networks : Conceptual clarification, Social Net-works, 1, pp. 215-239.

International Council for Science (2016). A guide to SDG interactions: From Science to Im-plementaion. Accessible at https://www.icsu.org/publications/a-guide-to-sdg-interactions-from-science-to-implementation.

Lazega, E. (1998) Réseaux Sociaux et Structures Relationnelles, PUF.

Le Blanc, D (2015). Towards integration at last ? The sustainable development goals as a network of targets. DESA Working Paper No. 141. ST/ESA/2015/DWP/141.

Lorrain, F. & White, H. C. (1971) Structural equivalence of individuals in social networks, Journal of Mathematical Sociology, 1, pp. 49-80.

Marsden, P. V. (1990) Network data and measurement, Annual review of Sociology, 16, pp. 435-463.

Nillsson, M., Griggs, D. & Visbeck M (2016). Map the interactions between Sustainable De-velopment Goals. Nature 534, pp. 320-322.