Potřeba zásadní změny ve vzdělávání

Obsah hlavního článku

Salim Lardjane
Françoise Laveuve
Mari Nuutinen

Abstrakt

V dokumentu Unescopress ze dne 6. září 2016 nám UNESCO připomíná, že vzdělání se musí změnit, aby bylo dosaženo cílů Globálního akčního programu (GAP).Nová zpráva UNESCO Monitorování světového vzdělávání (World Education Monitoring) ukazuje velké možnosti vzdělávání podporovat plnění globálních cílů stanovených v nové Agendě 2030 pro Cíle udržitelného rozvoje (SDGs). Ukazuje také, že vzdělávání potřebuje zásadní proměnu, aby se tento potenciál využil a aby se splnily současné výzvy, kterým čelí lidstvo a planeta.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Lardjane, S., Laveuve, F., & Nuutinen, M. (2017). Potřeba zásadní změny ve vzdělávání. Envigogika, 12(2). https://doi.org/10.14712/18023061.552
Sekce
Informace
Biografie autora

Salim Lardjane, RCE Bretagne and Université de Bretagne Sud

RCE Bretagne and Univer sité de Bretagne Sud, LMBA UMR CNRS 6205, France

Françoise Laveuve, RCE Bretagne, France

RCE Bretagne, France

Mari Nuutinen, RCE Espoo, Finland

RCE Espoo, Finland

Reference

Ahlberg, M. (2013). Concept mapping as an empowering method to promote learning, thinking, teaching and research. Journal for Educators, Teachers and Trainers, Vol. 4 (1), pp.25-35.

Budd.J.W. (2004) Mind maps as classroom exercices. The Journal of Economic Education, 25(1), 35-46.

Buzan, T. (2005) The Ultimate Book of mind maps, Thorsons.

Buzan, T. (2005) Mind map Handbook,Thorsons.

Buzan, T. and Buzan, B. (2010) Mind map : Dessine-moi l'intelligence, Eyrolles/BBC.

Buzan. T. and Griffiths, C. (2011) Le mind mapping au service du manager. Eyrolles.

Chiou, C.C. (2008). The effect of concept mapping on students' learning achievements and interests. Innovations in Education and teaching International, 45(4), 375-387.

C.R.D.P. de Toulouse (2013) Usages pédagogiques des cartes mentales.

Immonen-Orpana, P., Ahlberg, M. (2010). Collaborative learning by Developing (LbD) using concept maps and Vee diagrams. Handbook of research on collaborative learning using concept mapping, 215-235.

Institute for the Advancement of Research in Education (IARE) at AEL, 2003. Graphic organizers : A Review of Scientifically Based Research. Charleston, WV.

Nuutinen, A.M. (2007). Master thesis : How did the fifth graders master core concept of biology in SCIS program. Faculty of Behavioral Sciences. Department of Applied Sciences of Education. University of Helsinki.

Seppo, Saloranta(2017) - Doctoral Thesis : "The importance of a school's culture in implementing Education for Sustainable Development in Basic Education grades 1-6 Schools"

UNESCO (2014). Shaping the Future We want : UN Decade of Education for Sustainable Development (2005-2014) Final Report. UNESCO.

UNESCO (2015). Rapport mondial de suivi sur l'Education Pour Tous. UNESCO

UNESCO (2016). Global Education Monitoring Report (GEM Report). UNESCO

UNESCO (2017). Rapport de la Directrice Générale de l'UNESCO sur la mise en oeuvre de l'éducation au service du développement durable (72è session de l'Assemblée Générale des Nations Unies, Point 20 de l'ordre du jour : Développement Durable. NATIONS UNIES

Wheeldon, J. and Ahlberg, M.K. (2012) Vizualizing Social Science Research, Sage.