Nevoluntární hledání života

Obsah hlavního článku

Jiří Olšovský

Abstrakt

Žijeme v době, kdy antropogenní procesy mohou vést k úplné devastaci života na Zemi. Je proto správné přemýšlet o tom – šlo by klimatickou změnu ovlivnit pozitivně? Podle autora je k tomu zapotřebí dosáhnout obratu v myšlení, zásadně pochopit environmentální problémy, a následně pak změnit politicko-ekonomické procesy, zharmonizovat lidskou činnost s přírodními cykly – to ale nejde udělat s využitím starých znalostí. Nutné je pracovat především s nejnovějšími vědeckými poznatky o změně klimatu, o zamořování půdy, vody, atmosféry – slepota vůči těmto informacím je zjevně poháněna dogmaticko-ideologickými důvody. Znalost základních fakt o problémech světa rovná se (environmentální) vzdělanost, kterou pak potřebují především politici, aby nezůstali uzavřeni ve svém krátkozrakém, pohodlném a líbivém rozhodování. Pochopení širších souvislostí však vyžaduje „skok v myšlení“, odvahu opustit rigidní, zakonzervované názory. Možná jde o proměnu racionality jako takové – přechod od hyperracionalistického panství nad přírodou směrem k vnímavému, empatickému porozumění bytí a reality. Ono panství se z dnešní perspektivy jeví jako predátorská, kalkulativně vytěžující ideologie, kterou se člověk staví proti sobě samému, zapomínaje na své pravé lidství.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Olšovský, J. (2017). Nevoluntární hledání života. Envigogika, 12(2). https://doi.org/10.14712/18023061.551
Sekce
Inspirace
Biografie autora

Jiří Olšovský, Karlova univerzita, Filosofická fakulta, dějiny filosofie, Filosofický ústav AV ČR

PhDr. Ing. Jiří Olšovský, Ph.D., Karlova univerzita, Filosofická fakulta, dějiny filosofie, Filosofický ústav AV ČR, samostatný badatel,