Vyhodnocení zaujetí návštěvníků a udržení jejich pozornosti panely přírodní stezky v Národním parku Vysoké Tatry (Slovensko)

Obsah hlavního článku

Juraj Švajda
Jan Činčera
http://orcid.org/0000-0003-0704-7402

Abstrakt

Naučné stezky se staly populárním a široce rozšířeným prostředkem interpretace přírodního a kulturního dědictví. Cílem prezentované případové studie je přispět ke zvýšení jejich kvality. Text předkládá výsledky evaluačního výzkumu naučné stezky v Národním parku Vysoké Tatry (Slovensko). Na základě pozorování byly v rámci výzkumu vyhodnocovány atraktivita a síla jednotlivých panelů a provedeny související analýzy hodnotící význam dalších faktorů, jako je například umístění panelů. Evaluace ukázala, že naučná stezka je přesycená textem a dostatečně nepropojuje komunikovaný obsah se svým okolím. Jednotlivé panely vykazují relativně malou hladinu síly a atraktivity. Evaluace dále ukazuje na důležitost kvalitní a promyšlené interpretace přírodního dědictví. Celkově také studie poukazuje na problémy související s využitím statistických metod pro analýzu přínosu vybraných rysů naučné stezky. Pro hlubší poznání problematiky pak navrhuje provedení dalších výzkumů, které by čerpaly ze zahraničních zkušeností při zohlednění interpretačních tradic čerpajících z jiného kontextu.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Švajda, J., & Činčera, J. (2017). Vyhodnocení zaujetí návštěvníků a udržení jejich pozornosti panely přírodní stezky v Národním parku Vysoké Tatry (Slovensko). Envigogika, 12(2). https://doi.org/10.14712/18023061.549
Sekce
Recenzované články
Biografie autora

Juraj Švajda, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Matěje Bela

Department of Biology and Ecology
Faculty of Natural Sciences
Matej Bel University
Tajovského 40
Banská Bystrica
SK-974 01

Jan Činčera, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita

Reference

Beňková, V., & Činčera, J. (2010). Prožitkové naučné stezky jako prostředek environmentální interpretace krajiny. (Experiential learning trails as a means for environmental interpretation. In Czech) Envigogika: Charles University E-journal for Environmental Education, 5(2). Retrieved from http://envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/51/html_51

Bitgood, S. (2000). The Role of Attention in Designing Effective Interpretive labels. Journal of Interpretation Research, 5(2), 31-45.

Crawford, J. (2007). Kea Exhibits : The Dynamics of Kea Behaviour and Interpretive Signage on Visitor Interest. Unitec Institute of Technology.

Carter, J. (2001). A sense of place – an interpretive planning handbook. Tourism and the environment initiative, Inverness.

Cialdini, R. B., Demaine, L. J., Sagarin, B. J., Barrett, D. W., Rhoads, K. & Winter, P. L. (2006). Managing social norms for persuasive impact. Social influence 1 (1):3-15.

Falk, J. H.; Heimlich, J. E. & Foutz, S. (2009). Free-choice learning and the Environment. Lanham: Altamira Press.

Gyllenhaal, E. D., Perry, D. L. & White, D. (2012). Summative evaluation of the Trail of time at Grand Canyon. University of New Mexico, Albuquerque.

Hall, T. E., Ham, S. H. & Lackey, B. K. (2010). Comparative evaluation of the attention capture and holding power of novel signs aimed at park visitors. Journal of interpretation research 15 (1): 15-38.

Ham, S. H. (1992). Environmental Interpretation: A practical guide for people with big ideas and small budgets. Colorado: Fulcrum Publishing.

Ham, S. H. (2013). Interpretation – making a difference on purpose. Golden: Fulcrum Publishing.

Jensen, K. A. (2006). Effects of the Artistic Design of Interpretive Signage on Attracting Power, Holding Time and Memory Recall. A Thesis. Faculty of Humboldt State University. Retrieved from http://scholarworks.calstate.edu/bitstream/handle/2148/141/Jensen_Thesis.pdf?sequence=1

Masters, D. & Carter, J. (1999). What have we got and is it any good? A practical guide on how to survey and assess heritage interpretation. Highland interpretative strategic project.

Medek, M., Činčera, J., Gregorová, J., Pořízová, K. & Lisková, M. (2016). Náučné stezky: zpracování a hodnocení nepřímých interpretačných programů. (Educational paths: processing and evaluating indirect interpreting programs. In Czech.) Masarykova univerzita Brno, 156 s.

Ptáček, L., Růžička, T., Medek, M., Hušková, B. & Banaš, M. (2012). Jak pře(d)kládat svět. (How to translate or present the world. In Czech). Brno: Nadace Partnerství.

Thompson, D., & Bitgood, S. (1988). The Effects of Sign Length, Letter Size, and Proximity on Readings. Visitor Studies: Theory, Research, and Practice, 101–112. doi:10.1080/10645578809445744

Tilden, F. (2007). Interpreting our Heritage. Chapell Hill: The University of North Carolina Press.

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

<< < 1 2 3 4 5 > >>