Příroda nás živí, země nás nese

Obsah hlavního článku

Jiří Olšovský

Abstrakt

Potřebujeme vskutku novou vizi pro všechny, hlubší filosofické zamyšlení. Zcela nové nasměrování a ryzí souznění lidského společenství, aby se nakonec našla nová aliance – autentické spojenectví člověka s přírodou. Poněkud jsme se jako lidé od přírody oddělili, ale nastal čas k návratu, nebo nás sama skrytá moc přírody zničí. Zachrání nás bytostná vděčnost před bytím samým, v praxi se projevující jako starost o sebe i o své okolí, o zemi, o všechny živly, které nesou svět. Půjde o změnu našeho postoje ke světu a přírodě, dosavadního hrubého antropocentrismu – je třeba hledat pravé společenství i s mimolidskými bytostmi, jednotu s celkem přírodního bytí a kosmu. K tomu povede nové zamyšlení, jež se zbaví nenasytného chtění a bezbřehého ziskuchtivého dobývání. Pravda světa, pravda bytí se nám ukáže, pokud nepodlehneme různým vyumělkovaným spekulacím a zlovolným konstrukcím dneška.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Olšovský, J. (2017). Příroda nás živí, země nás nese. Envigogika, 12(1). https://doi.org/10.14712/18023061.546
Sekce
Inspirace
Biografie autora

Jiří Olšovský

PhDr. Ing. Jiří Olšovský, Ph.D., Karlova univerzita, Filosofická fakulta, dějiny filosofie, Filosofický ústav AV ČR, samostatný badatel,