Využití kresby jako prostředku evaluace programu na rozvíjení environmentální senzitivity mladších dětí

Obsah hlavního článku

Jan Činčera
Magdaléna Komárková

Abstrakt

Článek popisuje a vyhodnocuje program na rozvíjení environmentální senzitivity realizovaný pro rodiče s malými dětmi účastnící se pobytového zájezdu agentury Free Time.  Program byl sestaven jako pětidenní integrovaný celek navazujících aktivit vycházejících z metodiky Josepha Cornella. K evaluaci autoři využili pozorování, rozhovory s rodiči a porovnání rozdílů ve výtvarném zachycení prožitku dětí v přírodě před a po programu. Výtvarné reflexe byly následně konceptualizovány pomocí kategorií figura-pozadí-interakce. Analýza ukázala posun v zachycení přírody v dětské kresbě, která se oproti stavu před programem začala častěji objevovat v roli figury i pozadí kreseb.  Autoři navrhují použitou metodu jako jednu z možných metod evaluace takto zaměřených programů pro předškolní děti.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Činčera, J., & Komárková, M. (2010). Využití kresby jako prostředku evaluace programu na rozvíjení environmentální senzitivity mladších dětí. Envigogika, 5(2). https://doi.org/10.14712/18023061.53
Sekce
Recenzované články

Reference

BRYANT, Convey K.; HUNGERFORD, Harold H. An Analysis of Strategies for Teaching Environmental Concepts and Values Clarification in Kindergarten. Journal of Environmental Education, 1977 (Vol. 9), n. 1, p. 44-9, 77

CACHELIN, Adrienne; PAISLEY, Karen; BLANCHARD, Angela. Using the Significant Life Experience Framework to Inform Program Evaluation: The Nature Conservancy’s Wings & Water Wetlands Education Program. Journal of Environmental Education. Winter 2009, Vol. 40, n. 2., p. 2-15.

CORNELL, Joseph. Sharing nature with children. Nevada City : DAWN Publications, 1998. 174 s. ISBN 1-883220-73-4.

FRANĚK, Marek. Vliv kontaktu s přírodním prostředím na lidskou psychiku. In Člověk+příroda=udržitelnost. Texty o proměně vztahu lidí k přírodě, environmentální výchově a udržitelnosti. Praha: Zelený kruh, 2009. P. 8-15.

HOESSLE, Kirk; MATRE, Steve van. Earth walks. Snow walks. Acclimatization walks. Greenville: The Institute for Earth Education, 1980.

HUNGERFORD, Harold R.; VOLK, Trudi L. Changing Learner Behavior Through Environmental Education. The Journal of Environmental Education, 1990, Vol. 21, Iss. 3, p. 8-21. ISSN 0095-8964.

HUNGERFORD, Harold; PEYTON, Ben R.; WILKE, Richard J. Goals for Curriculum Development in Environmental Education. The Journal of Environmental Education, 1980, Vol. 11, Iss. 3, p. 42-47. ISSN 0095-8964.

CHAWLA, Louise. Significant Life Experiences Revisited: A Review of Research on Sources of Environmental Sensitivity. The Journal of Environmental Education, 1998, Vol. 29, Iss. 3, p. 11-21. ISSN 0095-8964.

CHAWLA, Louise. Life Paths Into Effective Environmental Education. The Journal of Environmental Education.1999, Vol. 31, No. 1, p. 15-26. ISSN 0095-8964.

CHAWLA, Louise. Research Methods to Investigate Significant Life Experiences: review and recommendation. Environmental Education Research, vol. 4, no. 4, 1998. p. 383-398.b

JOHNSON, , Bruce; MANOLI, Constantinos C. Using Bogner and Wiseman’s Mopdel of Ecological Values to measure impal on an earth education programme on children’s environmental perceptions. Environmental Education Research, 2008 (Vol. 14), n. 2, p. 115-127.

JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Výsledky empirického výzkumu dětských kontaktů s přírodou. In Člověk+příroda=udržitelnost. Texty o proměně vztahu lidí k přírodě, environmentální výchově a udržitelnosti. Praha: Zelený kruh, 2009. P. 16-27.

KOLB, David. Experience as the source of learning and development. Upper Sadle River: Prentice Hall, 1984.

MARCINKOWSKI, Thomas. Predictors of Responsible Environemental Behavior. A Review of Three Disertation Studies. In HUNGERFORD, Harold H.; BLUHM, William J.; VOLK, Trudi L.; RAMSEY, John M. Essential Readings in Environmental Education. Champaign: Stipes, 2005. ISBN 1-58874-469-8. P.265-294.

MARCINKOWSKI, Thomas. Assessment in Environmental Education. In WILKE, R.J. Environmental Education Teacher Resource Handbook. Thousand Oaks: Corwin, 1997. P. 143-198.

MARTIN, Duncan. Research in Earth Education. Zeitschrift für Erlebnispäagogik. 2003 (Vol. 23), n.5/6, p. 32-47.

MUSSER, Lynn M.; DIAMOND, Karen E. The Children’s Attitudes Towards the Environment Scale for Preschool Children. The Journal of Environmental Education. 1999 (Vol. 30), no. 2, p. 23-30.

PALMER, Joy A. Environmental education in the 21st Century. London; New York: 2003.

PALMER, J. et al. An Overview of Significant Influences and Formative Experiences on the Development of Adults' Environmental Awareness in Nine Countries. Environmental Education Research, vol. 4, no. 4, 1998. p. 445-464.

PETERSON, Nancy. Factors Influencing the Development of Environmental Sensitivity. In HUNGERFORD, Harold H.; BLUHM, William J.; VOLK, Trudi L.; RAMSEY, John M. Essential Readings in Environmental Education. Champaign: Stipes, 2005. ISBN 1-58874-469-8. P.295-300.

RAMSEY, John M.; HUNGERFORD, Harold H.; VOLK, Trudi L. A Technique for Analyzing Environmental Issues. In HUNGERFORD, Harold H.; BLUHM, William J.; VOLK, Trudi L.; RAMSEY, John M. Essential Readings in Environmental Education. Champaign: Stipes, 2005. ISBN 1-58874-469-8. P. 191-196.

STREJČKOVÁ, Emilie. Výzkum odcizování člověka přírodě. Závěrečná zpráva. [online] Praha: Toulcův dvůr, 2006. Dostupné na http://www.detiamesto.cz

SWARD, Leesa L.; MARCINKOWSKI, Tom. Environmental Sensitivity: A Review of the Research, 1980-1998. In HUNGERFORD, Harold H.; BLUHM, William J.; VOLK, Trudi L.; RAMSEY, John M. Essential Readings in Environmental Education. Champaign: Stipes, 2005. ISBN 1-58874-469-8. P. 301-312.

TANNER, Thomas. On the Origins of SLE Research, Quesions Outstanding, and Other Research Tradition. Environmental Education Research, vol. 4, November 1998, no 4, p. 399-418

UHŘÍČKOVÁ, Alena. Z pohádky do zahrádky : přírodovědné tvoření pro malé děti a jejich maminky. 1.vyd. Brno : Rezekvítek, 2002. 56 s.

VADALA, Carin E.; BIXLER, Robert D.; JAMES, J. Joy. Childhood Play and Environmental Interest: Panacea of Snake Oil_ The Journal of Environmental Education, 2007, Vol. 39, n. 1, p. 3-18. ISSN 0095-8964.

WITT, Reinhard. Vnímejme přírodu všemi smysly. Horní Maršov: SEVER, 2008.

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

<< < 1 2 3 4 5 > >>