Divíme se

Obsah hlavního článku

Jiří Nečas

Abstrakt

Ve své promluvě k věřícím autor připomíná text ze 17. kapitoly Skutků, pojednávající o Pavlově kázání v Aténách. Pavel je zkušeným kazatelem a chce své posluchače převést k Bohu – v návaznosti na jejich dosavadní názory a původní náboženské myšlení. Jeho postup je promyšlený, a je dokonce v souladu s dnešními didaktickými představami; těch, kdo se při této příležitosti obrátili ke Kristu, bylo však relativně málo. Někdo v tom může vidět i určité kazatelské fiasko, ovšem biblicky utvářenému způsobu myšlení se příčí jakékoli pomyšlení na efektivitu zvěstování.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Nečas, J. (2016). Divíme se. Envigogika, 11(2). https://doi.org/10.14712/18023061.537
Sekce
Inspirace
Biografie autora

Jiří Nečas

_________________

RNDr. Jiří Nečas

Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické

Zaměření (odbornost): vysokoškolský učitel matematiky, laický kazatel v Českobratrské církvi evangelické

Zabývá se mj. vztahem přírodních věd (fyziky, ekologie), etiky, ekonomie, teologie a dále dopravní politikou a prognostikou. V současné době působí na Katedře matematiky Fakulty informatiky a statistiky VŠE a ve Společnosti pro trvale udržitelný život.

Zastává funkci ředitele Ekologická sekce České křesťanské akademie.