Konference o společenské odpovědnosti vědy a vysokých škol

Obsah hlavního článku

Jana Dlouhá
http://orcid.org/0000-0002-9660-5594

Abstrakt

Konferenci s názvem Sustainability Transformations of Science Systems uspořádalo ve Vídni ve dnech 14.–15.9 2016 Centrum pro otázky životního prostředí UK, ve spolupráci s mezinárodní sítí vysokých škol COPERNICUS Alliance a univerzitou BOKU (University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna). Debaty o této změně vědeckého paradigmatu byly intenzivní, neboť ovlivní role a funkce univerzit.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Dlouhá, J. (2016). Konference o společenské odpovědnosti vědy a vysokých škol. Envigogika, 11(1). https://doi.org/10.14712/18023061.531
Sekce
Informace
Biografie autora

Jana Dlouhá

Odpovědný redaktor Envigogiky. Výzkumník v Centru pro otázky životního prostředí UK, spoluzakladatel znalostní báze Enviwiki; vice-prezident mezinárodní sítě vysokých škol Copernicus Alliance. Zabývá se transformací vzdělávacího systému i metod; k odborným zájmům patří elektronická média, otevřené vzdělávací zdroje, sociální učení a participativní postupy ve veřejném dialogu.

Reference

Dlouhá, J., Moldan, B. (2007): Inter-, multi-, trans-disciplinarita – vymezení pojmů. Envigogika (2/2007), DOI: 10.14712/18023061.113, ISSN: 1802-3061. Dostupné z www <http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/113/121>

Dlouhá, J. (2008) Současná věda a její vztah k problémům lidstva. Theologická revue, roč. 79, č. 3-4 (2008), s. 377-399

Friibergh Workshop on Sustainability Science (2000) Sustainability Science: Statement of the Friibergh Workshop on Sustainability Science, 11.-14 October, Friiberg, Sweden.

Heinrichs, H., Martens, P., Michelsen, G., Wiek, A. (eds.) (2016) Sustainability Science. An Introduction. Springer: Dodrecht, ISBN 978-94-017-7241-9, DOI 10.1007/978-94-017-7242-6