Recenze článku s názvom O pasivitě člověka ke světu

Obsah hlavního článku

Martin Škára

Abstrakt

Recenzní poznámky k textu v tomto čísle Envigogiky: Svobodová, Z. (2016). O pasivitě člověka ke světu. Envigogika, 11(1). DOI: http://dx.doi.org/10.14712/18023061.517

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Škára, M. (2016). Recenze článku s názvom O pasivitě člověka ke světu. Envigogika, 11(1). https://doi.org/10.14712/18023061.522
Sekce
Recenze
Biografie autora

Martin Škára

Katedra filozofie a dejín filozofiie, FF UPJŠ v Košiciach