Využití modelu RWL pro evaluaci pobytového programu

Obsah hlavního článku

Jan Činčera

Abstrakt

Článek na konkrétním příkladu diskutuje možnosti využití modelu Real World Learning (RWL) pro evaluaci pobytového programu environmentální výchovy. Ukazuje využití modelu pro vstupní analýzu programu, stanovení zcitlivujících kategorií a následné pozorování programu. V závěrečné části diskutuje silné stránky i limity využití modelu v evaluační praxi. Model je celkově hodnocen jako užitečný, ale i náročný nástroj vyžadující zkušeného evaluátora.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Činčera, J. (2015). Využití modelu RWL pro evaluaci pobytového programu. Envigogika, 10(3). https://doi.org/10.14712/18023061.499
Sekce
Recenzované články
Biografie autora

Jan Činčera

Doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D. Zaměření (odbornost): environmentální výchova, vzdělávání pro udržitelný rozvoj, evaluace programů. Působí na  Masarykově Univerzitě v Brně (Environmentální studia) a na Technické univerzitě v Liberci (Katedra pedagogiky a psychologie). Spolupracuje se středisky ekologické výchovy a dalšími organizacemi jako evaluátor a konzultant programů.

Reference

Breiting, S., Mayer, M., & Mogensen, F. (2005). Quality criteria for esd-schools Guidelines to enhance the quality of Education for Sustainable Development. Retrieved from http://www.ensi.org/media-global/downloads/Publications/208/QC-GB.pdfnwww.seed-eu.net

Brossard, D., Lewenstein, B., & Bonney, R. (2005). Scientific knowledge and attitude change: The impact of a citizen science project. International Journal of Science Education, 27(9), 1099–1121. doi:10.1080/09500690500069483

Carson, R. (1984). The sense of wonder. New York : Perennial Library.

Cornell, J. (1989). Sharing the Joy of Nature. Nature activities for All Ages. Nevada City: DAWN Publications.

Dlouhá, J., Barton, A., Janoušková, S., & Dlouhý, J. (2013). Social learning indicators in sustainability-oriented regional learning networks. Journal of Cleaner Production, 49, 64–73.

Ham, S. H. (1992). Environmental interpretation: A practical guide for people with big ideas and small budgets. Fulcrum Publishing.

Ham, S. H. (2013). Interpretation – making a difference on purpose. Golden: Fulcrum Publishing.

Hoessle, K., Matre, S. V. (1980). Earth magic. Eathwalks series. Greenville: Institute for Earth Education.

Chawla, L. (1999). Life Paths Into Effective Environmental Education. The Journal of Environmental Education, vol. 31, no. 1, s. 15-26.

Jacobson, S. K.; McDuff, M. D., & Monroe, M. C. (2006). Conservation education and outreach techniques. Oxford: Oxford university Press.

Johnson, D. W., & Johnson, F. P. (2006). Joining Together. Group Theory and Group Skills. Boston: Pearson.

Jordan, R. C., Gray, S. a., Howe, D. V., Brooks, W. R., & Ehrenfeld, J. G. (2011). Knowledge Gain and Behavioral Change in Citizen-Science Programs. Conservation Biology, 25(6), 1148–1154. doi:10.1111/j.1523-1739.2011.01745.x

Kolb, D.A. (1984). Experiential learning: experience as the source of learning and development. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Mertens, D. M. & Wilson, A. T. (2012). Program evaluation. Theory and practice. A comprehensive guide. New York: The Guilford Press.

Mogensen, F., & Mayer, M. (2005). Eco-schools: trends and divergences. A Comparative Study on ECO-school …. Retrieved from http://www.ubu10.dk/downloadfiles/Comparative2.pdf

Mogensen, F., & Schnack, K. (2010). The action competence approach and the “new” discourses of education for sustainable development, competence and quality criteria. Environmental Education Research, 16(1), 59–74. doi:10.1080/13504620903504032

Palmer, J. a., Suggate, J., Bajd, B., K.P., P. H., Ho, R. K. P., Ofwono‐Orecho, J. K. W., … Staden, C. Van. (1998). An Overview of Significant Influences and Formative Experiences on the Development of Adults’ Environmental Awareness in Nine Countries. Environmental Education Research, 4(4), 445–464. doi:10.1080/1350462980040408

Patton, M. Q. (2008). Utilization-focused evaluation. Thousand Oaks: Sage.

Priest, S., & Gass, M. (2005). Effective leadership in adventure programming. Champaign: Human Kinetics.

Prouty, D., Panicucci, J., & Collinson, R. (2006). Adventure Education. Theory and Applications. Project Adventure.

Reid, A., Nikel, J., & Scott, W. (2006). Indicators for Education for Sustainable Development : a report on perspectives , challenges and progress. Challenges, (December).

Schwartz, S. H. (1994). Are there universal aspects in the structure and content of human values? Journal of Social Issues, 50, 19–45.

Sobel, D. (2008). Childhood and nature. Design principles for educators. Portland: Stenhouse Publishers.

The Common Cause Foundation (2015). Common cause. The case for working with values and frames. Retrieved from http://valuesandframes.org/about/

The Real World Learning (2015a). Real world learning model. Retrieved from http://www.rwlnetwork.org/rwl-model.aspx

The Real World Learning (2015b). Kritéria kvality Učení v přírodě jako rukavice pro model ruky. Retrieved from http://www.rwlnetwork.org/media/87510/rwl_quality_criteria_cze.pdf

The Real World Learning (2015c). Případové studie RWL. Retrieved from http://www.rwlnetwork.org/resources/case-studies.aspx

Wals, A. E. J. (2012). Learning Our Way Out of Unsustainability: The Role of Environmental Education. In Clayton, S. D. The Oxford Handbook of Environmental and Conservation Psychology. Retrieved from https://arjenwals.files.wordpress.com/2012/11/32_clayton_ch32-2.pdf

Wals, A. E. J., Geerling-Eijff, F., Hubeek, F., van der Kroon, S., & Vader, J. (2008). All Mixed Up? Instrumental and Emancipatory Learning Toward a More Sustainable World: Considerations for EE Policymakers. Applied Environmental Education & Communication, 7(907218144), 55–65. doi:10.1080/15330150802473027

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

<< < 1 2 3 4 5 > >>