Zvyšování kompetencí ve výuce hlavních témat udržitelného rozvoje při použití projektové metody

Obsah hlavního článku

Gayane Poghosyan
Anahit Gasparyan
Meri Grigoryan
Suren Poghosyan

Abstrakt

Vysokoškolské vzdělání v Arménii v současné době čelí tlaku vzdělávacích reforem, jakož i novým rozvojovým možnostem. Realizace potřebných změn souvisí s tím, že kromě znalostí, schopností, dovedností a hodnot jsou v procesu učení zdůrazňovány kompetence. Balíček reforem rovněž vyžaduje nové uvedení do globálních otázek životního prostředí ve vysokoškolském vzdělávání. V podmínkách současné ekologické krize je jedním z nejdůležitějších úkolů navrhnout nové přístupy ke vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve vysokoškolském vzdělávání. Hlavní cílem tohoto typu vzdělávání je pak zvýšit kompetence a účast žáků v ochraně přírody a při rozhodování.

Tzv. UNESCO Chair ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj v Centru pro ekologicko-noosférických studií Národní akademie věd Arménské republiky ve spolupráci s Národním institutem vzdělávání arménského Ministerstva školství a vědy realizují řadu školení a seminářů pro pedagogy a studenty z pedagogických ústavů – cílem je zvýšit jejich kompetence v klíčových oblastech a tématech životního prostředí a v kontextu udržitelného rozvoje, a to prostřednictvím projektové metody výuky. Pro tato školení a semináře byly vybrány pedagogicky orientované univerzity a instituce odborného vzdělávání, kde se výuka vedla projektovou metodou s vybranými nejlepšími studenty a vyučujícími. Během těchto školení a seminářů (zabývajících se různými problémy v oblasti životního prostředí) bylo proškoleno 44 učitelů a studentů z 5 vysokých škol, 3 odborných škol, 5 středních škol, a 3 nevládních organizací působících ve 3 oblastech Arménské republiky. Byla provedena evaluace a nejlepší vyhodnocené projekty byly prezentovány na diskusích u kulatých stolů.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Poghosyan, G., Gasparyan, A., Grigoryan, M., & Poghosyan, S. (2015). Zvyšování kompetencí ve výuce hlavních témat udržitelného rozvoje při použití projektové metody. Envigogika, 10(2). https://doi.org/10.14712/18023061.460
Sekce
Recenzované články
Biografie autora

Gayane Poghosyan

UNESCO Chair on "Education for Sustainable Development"

Phd in Biological Science

Anahit Gasparyan

National Institute of Education,
The Ministry of Education and Science of RA,

Meri Grigoryan

UNESCO Chair on “Education for Sustainable Development” of the

Center of Ecological Noosphere Studies of NAS RA

Suren Poghosyan

Armenian National Agrarian University
Faculty of Food Technologies,

Reference

Abramyan N., Gasparyan A., Poghosyan G. Psychological basics of using the project technology in the environmental education. Proceedings of the 3rd National Student Scientific Conference on the psychology of international participation.-Vladimir, 2014, pp. 62-66.

Abramyan N., Gasparyan A., Poghosyan G. Integrated approaches in environmental education. Psychological aspects of the project technology. Proceedings of International scientific-practical conference 18-19 April. Vladimir, 2014, pp.147-149.

Epshtein M. Project method in schools of 20th century. Pedagogical almanac, 2002, №11.

Galoyan S. Competence approach in general education, «Mankavarzhutyun», 2013, 3.

Gasparyan A., Poghosyan G., Grigoryan D. Teaching the climate change topic using the project technology, “Mankavarjutun”, 2013, 3, pp. 47-51.

Gasparyan A., Poghosyan G., Grigoryan D. Implementation of environmental education using the project technology. “Mankavarjutun”, 2013, 5, pp. 53-59.

Golub G., Churakova O., Methodological recommendations: “Project technology as a technology to form key competences of the participants”, Samara, 2003.

Ispiryan A. Comments on pedagogical technologies. «Mankavarzhutyun» 2012, 5:

Key competences for lifelong Learning. A European reference framework. Official Journal of the European Union. L 394, 30.12.2006.

Pakhomova N. Methodology of the project technology. Teacher №1, 2000.

Pakhomova N. Method of educational project in educational institution. Manual for teachers and students of pedagogical universities. М.: ARKTI, 2003, 110p.

Petrosyan H. Mankavarzhutyun, Modern technologies, Yerevan 2012.

Polat E., Bukharkina M. and others, under the redаction of Е.S.Polat. New technological and informational technologies in the system of education. Manual for the students of pedagogical universities and raising of qualification of ped. staff. М. Printing center “Akademia”, 1999.

Polat E., Bukharkina M. and others. New pedagogical and informational technologies in the system of education. М., 2004.

Salnikova O. Key competencies in modern education. Pedagogical Science and Practice, 2/12/2011. Electronic resource.

Sergeev I., Blinov V. How to implement a competence-based approach in the lesson and in extracurricular activities M: ARKTI 2007.

Stoof A., Martens R., Van Merriënboer, J. J. G. (2007). Web-based support for constructing competence maps: Design and formative evaluation. Educational Technology, Research and Development,55(4), 347-368.

Sustainable Development Process at Local Level. International Experience, Problems and Perspectives, Yerevan, 2006, 2013.

UNECE Strategy for Education for Sustainable Development. Adopted at the High level meeting Vilnius, 17-18 March 2005). CEP/AC./13/2005/3/Rev.1 23 March 2005.

Zimnyaya, I. Key competence of how to effectively target the basis of competence approach in education. Internet journal 2006. [electronic resource]. – http://www.eidos.ru.