Hypotéza biofilie Edwards O. Wilsona

Obsah hlavního článku

Jana Krčmářová

Abstrakt

Mezidisciplinární dialog je jedním z klíčových předpokladů pro pochopení současné environmentální krize a hledání jejích možných řešení. Bariéry mezi jednotlivými disciplínami však zůstávají silné, což vede k častým dezinterpretacím práce „těch druhých". Evolučně ekologická hypotéza biofilie amerického biologa Edwarda O. Wilsona a (Wilson 1984) přináší zajímavý náhled na možné příčiny lidského vnímání, rozumění a chování se vůči různým přírodním jevům. Má silný environmentální náboj a klade si podobné otázky jako nový aplikovaný obor psychologie, tzv. ochranářská psychologie (angl. conservation psychology). Následující článek přináší výklad hypotézy biofilie ve světle celku díla E. O. Wilsona jakožto zajímavé součásti sociokulturního niveau druhé poloviny 20. století.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Krčmářová, J. (2009). Hypotéza biofilie Edwards O. Wilsona. Envigogika, 4(3). https://doi.org/10.14712/18023061.45
Sekce
Recenzované články

Reference

BERINGER, A. (2003) A Conservation Psychology at Heart. Human Ecology Review 10 (2), pp. 150-153.

DE WAAL, FBM (1996): Good natured. The origins of right and wrong in humans and other Animals. Harvard University Press, Cambridge, Massatchusets.

DUBOS, R. (1968): So Human an Animal : How We Are Shaped by Surroundings and Events. Scribner Book Company, New York.

EIBL-EIBESFELDT, I. (1989): Human Ethology. Aldine De Gruyter, New York.

FRANĚK, M. (2002): Psychosociální faktory ovlivňující úspěšnost environmentální výchovy. Sisyfos : Zpravodaj ekologické výchovy. 2002, č. 11-12, s. 31-37.

GARDNER, G. T. a STERN, P. C. (1996): Environmental Problems and Human Behavior. Allyn&Bacon, Needham Heights, Massatchussetts.

ILTIS, HH. , LOUCKS, OL. a ANDREWS, P. (1970): Criteria for an optimum human environment. Bulletin At. Sci. 26, s. 2-6

KAHN, P. H. (1997): Developmental Psychology and the Biophilia Hypothesis: Children's Affiliation with Nature. In Developmental Review 17 (1), pp. 1-61.

KELLERT, S. a WILSON, EO. (eds.) (1993): The Biophilia Hypothesis. Shearwater Books, Washington, D.C.

KULHAVÝ, V. (2008): Psychologická východiska environmentální výchovy. Bakalářská diplomová práce, Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Viz http://is.muni.cz/th/42121/fss_b/BP_Kulhavy_2008_psy_vychodiska_jfq55.txt

LALAND, KN. a BROWN GR. (2002): Sense and Nonsense : Evolutionary Perspectives on Human Behaviour. Oxford University Press, New York

LIBROVÁ, H. (2006): O biofilii. In Klvač P. (Ed.) Člověk a les, pp. 8 - 13.

LOVELOCK, J. (1990). The ages of Gaia: A biography of our living earth. Bantam, New York.

LORENZ, K. (1997): Odumírání lidskosti. Mladá Fronta, Praha.

LUMSDEN, C. a WILSON, EO. (1981): Genes, mind and culture. Harvard University Press, Cambridge, Massatchusets.

LUMSDEN, C. a WILSON, EO. (1983): Promethean Fire: Reflections on the Origins of Mind. Harvard University Press. Cambridge, Massatchusets

PINKER, S. (2002): The blank slate: the modern denial of human nature. Penquin Books, New York.

ROSZAK, T. (1992). The voice of the earth : An exploration of eco-psychology. Simon & Schuster, New York.

SCHEFFER, V.B. (1991): The Shaping of Environmentalism in America. University of Washington Press, Washington D.C.

SOMMER, R. a SOMMER, B. (2003): Action Research and Big Fuzzy Concept. In Human Ecology Review 10 (2), pp. 176-177

STIBRAL, K. a STELLA, M. (2006): Konrad Lorenz a estetika. In Estetika, Akademie věd České republiky 42 (1-3), pp. 4-17.

STREJČKOVÁ, E. (2007): Odcizování člověka přírodě v teorii a praxi In Envigogika 1

TINBERGEN N. (1951): The study of instinct. Clarendon Press, Oxford.

ULRICH, R. S. (1993): Biophilia, Biophobia and Natural Landscapes. In Kellert S. a Wilson E.O. (eds.) The Biophilia Hypothesis. Shearwater Books, Washington, D.C., pp. 73- 137

VERNADSKIJ V. L. (1975): Člověk a jeho životní prostředí, Ústřední ústav geologický, Praha.

WILSON, EO. (1975): Human Decency is Animal. In New York Times magazine, Oct 12, pp. 38-50

WILSON, EO. (1984): Biophilia, the Human Bond With Other Species. Harvard University Press, Cambridge, Massatchusets.

WILSON, EO. (1993) Biophilia and the Conservation Ethic. In Kellert S. a Wilson E.O. (eds.) The Biophilia Hypothesis. Shearwater Books, Washington, D.C., pp. 31-40

WILSON, EO. (1994): Naturalist. Shearwater Book, Washington, D.C .

WILSON, EO. (2000): Sociobiology. The New synthesis. 25th Anniversary Edition. Harvard University Press, Cambridge, Massatchusets.

WILSON, EO. (2002): The Future of Life. Alfred A. Knopf, New York

WINTER DD. a KOGER SM. (2004): The psychology of environmental problems. Lawrence Erlbaum Associates, Londýn.