Hodnocení udržitelnosti moštárny v Hostětíně

Obsah hlavního článku

Jan Labohý
Yvonna Gaillyová
Radim Machů

Abstrakt

Článek představuje a hodnotí Hostětínskou moštárnu – projekt zaměřený na udržitelný rozvoj místní ekonomiky v podmínkách České republiky. Tento projekt je podrobně popsán: jeho vznik, postupné rozvíjení, zdroje financování, vztahy s dotčenými aktéry. Na základě poznatků vědy udržitelnosti a podrobného popisu samotného projektu navrhli autoři komplexní indikátory k hodnocení projektu ve vztahu k různým typům kapitálu dle Meadowse. Povaha udržitelnosti je pak hodnocena s ohledem na použité technologie, včetně využívaných zdrojů energie, suroviny v procesu výroby (v tomto případě jablka, jejichž odrůdy jsou místním kulturním dědictvím), konečné výrobky a odpady. Vliv na místní ekonomiku je měřen pomocí indikátoru „lokální multiplikátor“. Hodnocená naznačuje, že původní cíle projektu moštárny byly naplněny a projekt tak podporuje udržitelný rozvoj na místní úrovni.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Labohý, J., Gaillyová, Y., & Machů, R. (2015). Hodnocení udržitelnosti moštárny v Hostětíně. Envigogika, 10(1). https://doi.org/10.14712/18023061.449
Sekce
Recenzované články
Biografie autora

Jan Labohý

Mgr. Jan Labohý, Department of Environmental Studies, Faculty of Social Studies, Masaryk University

Yvonna Gaillyová

ředitelka Ekologického institutu Veronica

Radim Machů

Mgr. Radim Machů, Tradice Bílých Karpat civic association; Hostětín Cider house

Reference

AGENDA 21: Earth Summit, The United Nations Programme of Action from Rio. UN, 1993. ISBN 9789211005097

BELL, Simon; MORSE, Stephen. Sustainability indicators: measuring the immeasurable?. Earthscan, 2008.

BRUNTLAND, Gro, et al. Our common future: The world commission on environment and development. 1987.

ELLIOTT, Jennifer. An introduction to sustainable development. Routledge, 2012.

HARGER, J. R. E.; MEYER, F.-M. Definition of indicators for environmentally sustainable development. Chemosphere, 1996, 33.9: 1749-1775.

Henry, N., & Pinch, S. (2000). Spatialising knowledge: placing the knowledge community of Motor Sport Valley. Geoforum, 31(2), 191-208.

JOHANISOVÁ, Nadia. 2005. Living in the Cracks: A Look at Rural Society Enterprises in Britain and the Czech Republic. Dublin: FEASTA. http://www.feasta.org/documents/living_in_the_cracks/.

KATES, R. W., et al. Sustainability science. Science, 2001, 292.5517: 641-2.

KUTÁČEK, Stanislav, ed. 2007. Penězům na stopě (měření vašeho dopadu na místní ekonomiku pomocí LM3). 1st ed. Brno. http://www.thinktank.cz/index.php?id=374.

LABOHÝ, Jan, ed. 2013. Co přinesly projekty v Hostětíně? 20 let na cestě k energetické soběstačnosti. 3rd modified ed. Brno: Ekologický Institut Veronica. http://hostetin.veronica.cz/studie.

LAFFERTY, William M.; ECKERBERG, Katarina (ed.). From the Earth Summit to Local Agenda 21: working towards sustainable development. Routledge, 2013.

MACKINNON, Danny; CUMBERS, Andrew; CHAPMAN, Keith. Learning, innovation and regional development: a critical appraisal of recent debates. Progress in human geography, 2002, 26.3: 293-311.

MASCARENHAS, André, et al. The role of common local indicators in regional sustainability assessment. Ecological indicators, 2010, 10.3: 646-656.

MEADOWS, Donella H., et al. Indicators and information systems for sustainable development. Hartland: Sustainability Institute, 1998.

NESS, Barry, et al. Categorising tools for sustainability assessment. Ecological economics, 2007, 60.3: 498-508.

POHEKAR, S. D.; RAMACHANDRAN, M. Application of multi-criteria decision making to sustainable energy planning—a review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2004, 8.4: 365-381.

SACKS, J.: The money trail. Measuring your impact on the local economy using LM3. New Economics Foundation and The Countryside Agency, London 2002

SINGH, Rajesh Kumar, et al. An overview of sustainability assessment methodologies. Ecological indicators, 2009, 9.2: 189-212.

TETERA, Václav. 2006. Ovoce Bílých Karpat. Základní organizace ČSOP Bílé Karpaty ve Veselí nad Moravou.

TICHÁ, Marie. 2009. “Porovnání environmentálních dopadů nápojových obalů v ČR metodou LCA.” http://lca-cz.cz/projekt-lca/vystupy.html.

VALENTIN, Anke; SPANGENBERG, Joachim H. A guide to community sustainability indicators. Environmental Impact Assessment Review, 2000, 20.3: 381-392.

Costanza, Robert; Daly, Herman E. Natural capital and sustainable develop-ment. Conservation biology, 1992, 6.1: 37-46.

• GOODWIN, Neva R. Five kinds of capital: Useful concepts for sustainable devel-opment. Tufts University, 2003.

• HÁK, Tomáš; KOVANDA, Jan. Co, jak a pro koho–aneb kritéria tvorby indikátorů environmentální udržitelnosti. [What, Why and For Whom – Criterias for Creating Environmental Indicators of Sustainability] Proceedings of the Conference Doprava, zdraví a životní prostředí, 2006.

• HOLUB, Petr; Obnovitelné zdroje energie, decentralizace společnosti a komunitní život. [Rewenable Energy Resources, Society Decentralisation, and Community Life] Brno: Masarykova univerzita, 2007. http://is.muni.cz/th/22769/fss_m_b1/.

• KOVANDA, Jan; HÁK, Tomáš; JANACEK, Jiri. Economy-wide material flow indica-tors in the Czech Republic: trends, decoupling analysis and uncertainties. Inter-national Journal of Environment and Pollution, 2008, 35.1: 25-41.

MAŠTÁLKA, Martin. Územně promítnutelné indikátory udržitelného rozvoje. [Lo-caly Used Sustainable Development Indicators] Vysoké učení technické v Brně, 2009.

• MOLDAN, Bedřich; HÁK, Tomas; KOLÁŘOVÁ, Hana. K udržitelnému rozvoji České republiky: vytváření podmínek. [Regarding the Sustainable Development: Pre-paring Conditions] Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, 2002.

MOLDAN, Bedřich. Indikátory trvale udržitelného rozvoje. [Sustainable Develop-ment Indicators] Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 1996.

OECD, Core Set of Indicators for Environmental Per-formance Reviews: A synthesis report by the Group on the State of the Environment.Organisation for Econo-mic Co-operation and Development, Number 83, Paris, 1993. http://enrin.grida.no/htmls/armenia/soe2000/eng/oecdind.pdf

POPE, Jenny; ANNANDALE, David; MORRISON-SAUNDERS, Angus. Conceptualising sustainability assessment. Environmental impact assessment review, 2004, 24.6: 595-616.

ŠTUDENT, J.; HYRŠLOVÁ, J.; VANĚČEK, V. Udržitelný rozvoj a podniká-ní.[Sustainable development and entrepreneurship] (Environmentální reporting. Hodnocení udržitelného rozvoje a Environmentální účetnictví). Praha: CEMC–Příručka pro odborníky a vedení organizací, 2005.

•TARZIA, Valentina. European Common Indicators: towards a local sustainability profile. Milano: Ambiente Italia Research Institute, 2003.

TICHÁ, Marie. 2009. “Porovnání environmentálních dopadů nápojových obalů v ČR metodou LCA [A comparison of the environmental impacts of beverage packaging in the Czech Republic by LCA].” http://lca-cz.cz/projekt-lca/vystupy.html.

UHLÍŘOVÁ, J. Co přinesly projekty v Hostětíně?: analýza modelových projektů udržitelného rozvoje. [What are the outcomes of the projects in Hostětín? Anal-ysis of model projects for sustainable development]. Brno: Trast pro ekonomiku a společnost, 2008

WEINZETTEL, Jan; KOVANDA, Jan. Assessing socioeconomic metabolism through hybrid life cycle assessment. Journal of Industrial Ecology, 2009, 13.4: 607-621.

ZPRÁVA o stavu životního prostředí České republiky v roce 1993 [Report on the State of the Environment in the Czech Republic in 1993], Ministry of environ-ment of the Czech Republice, 1994.