Přírodovědná inteligence: diagnostika a péče o přírodovědně talentované žáky a studenty v ČR

Obsah hlavního článku

Kateřina Jančaříková

Abstrakt

Článek stručně představuje teorii rozličných inteligencí Howarda Gardnera a tzv. inteligenční spektrum. Podrobně se věnuje tzv. osmé - přírodovědné inteligenci. Nabízí rešeršní přehled jejích projevů, který poslouží k vytvoření diagnostiky tohoto nadání. Diskutuje postavení dítěte s přírodovědnou inteligencí ve třídě, škole i v rodině. Upozorňuje na problematiku hodnocení a navrhuje dbát na to, aby hodnocení bylo tzv. spravedlivé i k inteligencím (jako je např. portfoliové hodnocení). Upozorňuje na skutečnost, že k rozvíjení přírodovědné inteligence jsou v současnosti nezbytné mimoškolní a zájmové aktivity. A představuje dvě z nich - Sněm dětí ČR a Projekt Krajina domova. Článek obsahuje 9 kazuistik (vybraných z literatury i z vlastních výzkumných záznamů).

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Jančaříková, K. (2009). Přírodovědná inteligence: diagnostika a péče o přírodovědně talentované žáky a studenty v ČR. Envigogika, 4(3). https://doi.org/10.14712/18023061.43
Sekce
Recenzované články

Reference

Asociace malých debrujárů ČR. Prezentace jednotlivých klubů. Dostupné na <http://debrujar.adam.cz/prezenta.htm>.

A rocha. Dostupné na <http://cz.arocha.org/domu>.

CAMPBELL, B. The Naturalist Intelligence. [online]. Poslední úpravy květen 1997. [cit. 28.12. 2005]. 3s. Dostupné na <http://www.newhorizons.org/strategies/mi/campbell.htm>.

CLAYTON, S., MYERS, G. Conservation psychology : Underestanding and promoting human care for nature. 1st. ed. Oxford : Wiley-Blackwell, 2009. 245p. ISBN 978-4051-9409-9.

FRANĚK, M. Odcizení přírodě a možnosti environmentální výchovy. Zpravodaj MŽP, 6/2000, 14 -15.

GARDNER, H. Dimenze myšlení. Praha : Portál, 1999. 398s.

GARDNER, H. Multiple Intelligences : The theory in Practise. USA, New Yourk : Basic books, 1993. 304s. ISBN 0-465-01822-X.

GARDNER, H. Multiple Intelligences After Twenty Years. [on-line]. Chicago, Illinois: American Educational Research Association. April, 2003. 21. [cit.1.1.2006]. Dostupné na http://www.pz.harvard.edu/PIs/HG_MI_after_20_years.pdf.

Jančaříková, K. (2007). Žákovské portfolio – vhodná forma hodnocení environmentální výchovy. Envigogika, 2(3). Retrieved 17. 08. 2013, from http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/23

KOVÁŘ, P. Klíč k rovnováze : Dvanáct rozhovorů o ekologické botanice především...1. vyd. Hradec Králové: Kruh, 1989. 141s. ISBN 80-7031-132-0.

Krajina domova. [online]. 2009. Dostupné na http://krajina.zivly.cz.

MEYER, M. Learning and Teaching Through the Naturalist Intelligence. [online]. 1997. [cit. 15. 10. 2005]. 7s. Dostupné na http://www.newhorizons.org/strategies/environmental/meyer.htm.

MÜNDL, K. Zachraňme naději: Rozhovory s Konradem Lorenzem. 1. vyd. Praha : Panorama, 1992. 152s. Bez ISBN.

SETON, ET. Cesta životem a přírodou. 1. vyd. Praha : Orbis, 1977. 350s. ISBN neuvedeno.

Sněm dětí ČR. Webové stránky. [online]. 2009. Dostupné na http://sdcr.koniklec.cz/osnemu.html.

SPILKOVÁ V. Proměny primární školy a vzdělávání učitelů v historicko-srovnávací perspektivě. Pedagogická fakulta UK v raze, Praha: 1997, 121s. ISBN 80-86039-41-2.

WILKE, RJ. (ed.) Environmental education : Teacher Resource Handbook : A practical Guide for K - 12 Environmental Education. Thousand Oaks, California : Corwin press, First Printing, 1993. ISBN 0-8039-6370-X.

WILSON, L.O. The Eight Intelligence: Naturalistic Intelligence. [online]. Poslední úpravy 1998. [cit. 2005-12-28]. Dostupné na http://www.newhorizons.org/strategies/environmental/wilson2.htm.