Ploštice rodu Elasmucha jako modelová skupina k prezentaci rodičovské péče při přírodovědných školních exkurzích ve střední a severní Evropě

Obsah hlavního článku

Lubomír Hanel
Jana Hanelová

Abstrakt

Pozorování různých procesů a dějů přímo v přírodních podmínkách  jsou důležitá pro pochopení  vědeckého bádání, stejně jako zdroj inspirace a motivace. Díky zahrnutí vycházek (exkurzí) do výuky biologie se studenti mohou prakticky seznamovat se zásadami přírodovědných průzkumů a zlepšit své vědecké logické myšlení. Článek představuje rodičovskou péči jako důležitou životní strategii živočichů. Tento jev lze snadno prezentovat na některých bezobratlých, např. na plošticích (Insecta, Heteroptera). V článku popsané názorné postupy  slouží k lepší orientaci studentů v problematice a umožní jim provádět vědecká pozorování. Studenti tak mohou pozorovat a zkoumat tento zajímavý projev chování živočichů na vybraných druzích ploštic v jejich přirozeném prostředí. Tyto badatelské aktivity mohou zvýšit aktivní zapojení studentů do výuky i jejich zájem o biologii. Přestože prezentovaný návod na pozorování je především určen  studentům středních škol, je snadné ho přizpůsobit i jiným věkovým skupinám. Uvedená badatelská školní aktivita může být využita v různých evropských regionech s porosty, kde jsou zastoupeny břízy (Betula sp.).

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Hanel, L., & Hanelová, J. (2014). Ploštice rodu Elasmucha jako modelová skupina k prezentaci rodičovské péče při přírodovědných školních exkurzích ve střední a severní Evropě. Envigogika, 9(1). https://doi.org/10.14712/18023061.437
Sekce
Recenzované články
Biografie autora

Lubomír Hanel

Katedra biologie a ekologických studií, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy Praha, M. D. Rettigové 47/4, Praha 1, 116 39, e-mail: lubomirhanel@seznam.cz

Jana Hanelová

Kladruby 33, 257 62, Czech Republic

Reference

Ahmad, J. (2011). Teaching of biological sciences (Intended for Teaching of Life Sciences, Physics, Chemistry and General Science). New Delhi: PHI Learning Private Limited.

Aldrich, J. (1988). Chemical Ecology of the Heteroptera. Annu. Rev. Entomol, 33(1), 211-238. Retrieved from http://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.en.33.010188.001235 http://dx.doi.org/10.1146/annurev.en.33.010188.001235ALDRICH J.R., 1988: Chemical ecology of the Heteroptera. Annual Review of Entomology 33: 211-238. DOI: 10.1146/annurev.en.33.010188.001235

Ballantyne, R., & Packer, J. (2002). Nature-based Excursions: School Students' Perceptions of Learning in Natural Environments. International Research in Geographical and Environmental Education, 11(3), 218-236. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10382040208667488 http://dx.doi.org/10.1080/10382040208667488

Barker, S., Slingsby, D. R., & Tilling, S. (2002). Teaching biology outside the clssroom: Is it heading for extinction? A report on outdoor biology teaching in the 14-19 curriculum. Shrewsbury, UK: Field Studies Council.

Beames, S., & Ross, H. (2010). Journeys outside the classroom. Journal of Adventure Education & Outdoor Learning, 10(2), 95-109. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14729679.2010.505708 http://dx.doi.org/10.1080/14729679.2010.505708

Bogner, F. X. (1998). The Influence of Short-Term Outdoor Ecology Education on Long-Term Variables of Environmental Perspective. The Journal of Environmental Education, 29(4), 17-29. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00958969809599124 http://dx.doi.org/10.1080/00958969809599124

Byrd, R. K., Haque, M. T., Tai, L., McLellan, G. K., & Knight, E. J. (2007). Designing a Children's Water Garden as an Outdoor Learning Lab for Environmental Education. Applied Environmental Education & Communication, 6(1), 39-47. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15330150701319859 http://dx.doi.org/10.1080/15330150701319859

Dale, E. E. (1967). The outdoor laboratory is an aid to teaching biology in the secondary schools. Arkansas Academy of Sciences Proceedings, 21, 100-102.

Eberbach, C., & Crowley, K. (2009). From Everyday to Scientific Observation: How Children Learn to Observe the Biologist's World. Review of Educational Research, 79(1), 39-68. Retrieved from http://rer.sagepub.com/cgi/doi/10.3102/0034654308325899 http://dx.doi.org/10.3102/0034654308325899

Ellis, B., Daly, D. C., Hickey, L. J., Johnson, K. R., Mitchell, J. D., Wilf, P., & Wing, S. L. (2009). Manual of leaf architecture. Ithaca, New York: Cornell University Press.

Fägerstam, E., & Blom, J. (2012). Learning biology and mathematics outddors: effects and attitudes in a Swedish high school context. Journal of Adventure Education & Outdoor Learning. DOI, 13(1), 10-1080. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14729679.2011.647432 http://dx.doi.org/10.1080/14729679.2011.647432

Fido, H., & Gayford, C. (1982). Field work and the biology teacher: a survey in secondary schools in England and Wales. J. of Biol. Educ, 16(1), 27-34. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00219266.1982.9654414 http://dx.doi.org/10.1080/00219266.1982.9654414

Furst, E. J. (1981). Bloom's Taxonomy of Educational Objectives for the Cognitive Domain: Philosophical and Educational Issues. Review of Educational Research, 51(4), 441-453. Retrieved from http://rer.sagepub.com/cgi/doi/10.3102/00346543051004441 http://dx.doi.org/10.3102/00346543051004441

Gleason, M. E., & Schauble, L. (1999). Parents' Assistance of Their Children's Scientific Reasoning. Cognition and Instruction, 17(4), 343-378. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1207/S1532690XCI1704_1 http://dx.doi.org/10.1207/S1532690XCI1704_1

Gonick, L., & Smith, W. (1993). The cartoon guide to statistics. New York: HarperPerennial.

Hamilton-Ekeke, J. T. (2007). Relative effectiveness of expository and field trip metgods of teaching on pupil´s achievement in ecology. International Journal of Science Education, 29(15), 1869-1889. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09500690601101664 http://dx.doi.org/10.1080/09500690601101664

Hanel, L., & Hanelová, J. (2006). Chováme knězovité ploštice (How to keep bugs of the family Acanthosomatidae). Akva tera fórum, 8, 60-65.

Hanel, L., & HanelovÁ, J. (2011). Naši knězové rodu Elasmucha a jejich rodičovské chování (Native bugs of the genus Elasmucha and their parental care). Živa, 1, 27-29.

Hanelová, J., & Vilímová, J. (2013). Behaviour of the central European Acanthosomatidae (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomoidea) during oviposition and parental care. Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno), 98(2), 433-457.

Higgins, P. (1996). Outdoor education for sustainability: making connections. Journal of Outdoor Adventure and Experimental Learning, 1(4), 4-11.

Howarth, S., & Slingsby, D. (2006). Biology fieldwork in school grounds: a model of good practice in teaching science. School Science Review, 87(320), 99-105.

Chrouser, W. H. (1975). Outdoor vs. indoor laboratory techniques in teaching biology to prospective elementary teachers. J. Res. Sci. Teach, 12(1), 41-48. Retrieved from http://doi.wiley.com/10.1002/tea.3660120107 http://dx.doi.org/10.1002/tea.3660120107

Jiskrová, M. (2013). Ploštice čeledi Acanthosomatidae jako modelová skupina k demonstraci různého rozmnožovacího chování. (The bugs of the family Acanthosomatidae as a model group for presentation of various reproductive behaviour. Dissertation). Diplomová práce Katedry biologie a environmentálních studií Pedagogické fakulty UK Praha. .

Jordan, K. H. (1958). Die Biologie von Elasmucha grisea L. Beiträge zur Entomologie, 8, 385-397.

Kaitala, A., & Mappes, J. (1992). Luonnon Tutkija. Evolution of parental care in insects, 985, 158-162.

Kumar, R. (1974). A revision of world Acanthosomatidae (Heteroptera : Pentatomidae): Keys to and descriptions of subfamilies, tribes and genera, with designation of types. Aust. J. Zoo. Supps, 22(34), 1-60. Retrieved from http://www.publish.csiro.au/?paper=AJZS034 http://dx.doi.org/10.1071/AJZS034

Mappes, J., & Kaitala, A. (1994). Experiments with Elasmucha grisea L. (Heteroptera: Acanthosomatidae): does a female parent bug lay as many eggs as she can defend?. Behavioral Ecology, 5(3), 314-317. Retrieved from http://beheco.oxfordjournals.org/cgi/doi/10.1093/beheco/5.3.314 http://dx.doi.org/10.1093/beheco/5.3.314

Mappes, J., & Kaitala, A. (1995). Host-Plant Selection and Predation Risk for Offspring of the Parent Bug. Ecology, 76(8), 2668-2670. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/2265839?origin=crossref http://dx.doi.org/10.2307/2265839

Mappes, J., Kaitala, A., & Alatalo, R. V. (1995). Joint brood guarding in parent bugs — an experiment on defence against predation. Behav Ecol Sociobiol, 36(5), 343-347. Retrieved from http://link.springer.com/10.1007/BF00167795 http://dx.doi.org/10.1007/BF00167795

Martin, P. (2010). Outdoor education and the national curriculum in Australia. Australian Journal of Outdoor Education, 14(29), 3-11.

Matthews, R. W., Flage, L. R., & Matthews, J. R. (1997). Insects as reaching tools in primary and secondary education. Annual Review of Entomology, 42(1), 269-289. Retrieved from http://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.ento.42.1.269 http://dx.doi.org/10.1146/annurev.ento.42.1.269

Melber, A., Hölscher, L., & Schmidt, G. H. (1980). Further studies on the social behaviour and its ecological significance in Elasmucha grisea L. (Hem.-Het.: Acanthosomatidae). Zoologische Anzeiger, 205, 27-38.

Odhiambo, T. R. (1960). Parental care in bugs and non-social insects. New Scientist, 18, 449-451.

Openshaw, P. H., & Whittle, S. J. (1993). Ecological field teaching: how can it be made more effective. Journal of Biological Education, 27(1), 58-66. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00219266.1993.9655305 http://dx.doi.org/10.1080/00219266.1993.9655305

Press, B. (2001). Green Guide to Trees of Britain and Europe (Green Guides). : New Holland Publisher Ltd..

Prokop, P., Tuncer, G., & Kvasničák, R. (2007). Short-Term Effects of Field Programme on Students’ Knowledge and Attitude Toward Biology: a Slovak Experience. J Sci Educ Technol, 16(3), 247-255. Retrieved from http://link.springer.com/10.1007/s10956-007-9044-8 http://dx.doi.org/10.1007/s10956-007-9044-8

Roth, S., Adaschkiewitz, W., & Fischer, C. H. (2006) Notes on bionomics of Elasmucha grisea (Linnaeus 1758)(Heteroptera, Acantosomatidae) with special regar to joint brood- guarding. In W. Rabitsch (Ed.), Hug the bug. For Love of true Bugs. Festschrift zum 70. Geburtstag von Ernst Heiss (pp. 1153-1167). .

Rudmann, C. L. (1994). A Review of the Use and Implementation of Science Field Trips. School Science and Mathematics, 94(3), 138-141. Retrieved from http://doi.wiley.com/10.1111/j.1949-8594.1994.tb15640.x http://dx.doi.org/10.1111/j.1949-8594.1994.tb15640.x

Russell, T. (2011). The Complete Book of Trees of Britain & Europe: The Ultimate Reference Guide and Identifier to 550 of the Most Spectacular, Best-loved and Unusual Trees. : Southwater.

Sandell, K., & Öhman, J. (2010). Educational potentials of encounters with nature: reflections from a Swedish outdoor perspective. Environmental Education Research, 16(1), 113-132. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13504620903504065 http://dx.doi.org/10.1080/13504620903504065

Sandell, K., & Öhman, J. (2013). An educational tool for outdoor education and environmental concern. Journal of Adventure Education & Outdoor Learning, 13(1), 36-55. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14729679.2012.675146 http://dx.doi.org/10.1080/14729679.2012.675146

Smith, R. L. (1997) Evolution of parental care in the giant water bugs (Heteroptera: Belostomatidae). In J. Choe & B. Crespi (Eds.), The evolution of social behaviour in insects and aracxhnids (pp. 116-149). Cambridge: Cambridge University Press.

Tal, R. (2001). Incorporating field trips as science learning environment enrichment – an interpretative study. Learning Environemnts Research, 4, 25-49.

Tal, T., & Morag, O. (2009). Reflective Practice as a Means for Preparing to Teach Outdoors in an Ecological Garden. J Sci Teacher Educ, 20(3), 245-262. Retrieved from http://link.springer.com/10.1007/s10972-009-9131-1 http://dx.doi.org/10.1007/s10972-009-9131-1

Tallamy, D. W. (1999). Child Care among the Insects. Sci Am, 280(1), 72-77. Retrieved from http://www.nature.com/doifinder/10.1038/scientificamerican0199-72 http://dx.doi.org/10.1038/scientificamerican0199-72

Vosniadou, S., & Brewer, W. F. (1992). Mental models of the earth: A study of conceptual change in childhood. Cognitive Psychology, 24(4), 535-585. Retrieved from http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/001002859290018W http://dx.doi.org/10.1016/0010-0285(92)90018-W

Wilson, E. O. (1975). Sociobiology. The new synthesis. Cambridge, Mass: Harvard University Press.

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)