The second life of Tuchomyšl: Local identity of displaced people from a strip-mined village

Authors

  • Ivana Hermová

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.435

Keywords:

Tuchomyšl, local identity, mining, displacement, identification with space

Abstract

The 20th century saw the obliteration of 106 towns and villages, and 90,000 people were displaced as a result of brown coal mining in North Bohemia and associated industrial development. Tuchomyšl was one of these villages; its population was resettled in newly built prefabricated housing estates in Ústí nad Labem and Chlumec. Based on an anthropological analysis of biographic interviews with the displaced people of Tuchomyšl, this case study demonstrates how the former residents of Tuchomyšl identify with the physical space of the village which no longer exists, and what they think of their forced eviction. As it turns out, the local identity of these resettled people is influenced by several factors, particularly the location of their new residence, their age at the time of their village's destruction, and their economic standing. These people continue to identify strongly with the social space of the former village, which they keep alive with regular get-togethers even 35 years after the physical destruction of the village.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Ivana Hermová

Independent Researcher

Prague

References

Barša, P. in Antropoweb: Konstruktivismus a politika identity. [online]. Dostupné z http://antropologie.zcu.cz/index.php?clanek=551&kategorie=88 (cit. dne 25. 2. 2009)

Benešová, B. (2011). Kopisty: proč jsme museli odejít! Diplomová práce. Praha: FHS UK.

Berger, P., Luckmann, T. (1999). Sociální konstrukce reality, Pojednání o sociologii vědění. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

Cvrková, M. a kol. (1987). Dějiny zaniklých obcí: Vyklice, Lochočice, Otovice. Ústí nad Labem: Okresní národní výbor.

Gockeler S., Reeve H. (1997). Libkovice: Zdař Bůh. Praha: Divus.

Grygar, J. (2005). Těšínská vánočka. Splétání lokálních a sociálních identifikací. In Slezský sborník, 103/1: 29 – 57, Slezský ústav, Opava.

Malkki, L. (1992). National Geographic: the Rooting of Peoples and the Territorialization of National Identity among Scholars and Refugees. Cultural Anthropology 7/1: 24-44

Martinovský I., Cvrk, F., Cvrková M. (1983). Dějiny zaniklých obcí Tuchomyšl. Ústí nad Labem: Krajské středisko státní památkové péče.

Roubal, O. in Socioweb: Když se řekne identita... regionální identita (III. část). [online]. Dostupné z http://www.socioweb.cz/index.php?disp=teorie&shw=149&lst=115 (cit. dne 20. 5. 2009)

Růžičková, I. (2009). Druhý život Tuchomyšle: Lokální identita obyvatel zaniklé obce v severních Čechách. Bakalářská práce. Praha: FHS UK.

Růžičková, I. (2011). Projekt Nové Vyklice: Paměť a spolkový aktivismus ve snaze obnovit zaniklou obec na Ústecku. Diplomová práce. Praha: FHS UK.

Svašek, M. (2002). Narratives of „Home“ and „Homeland“: the Symbolic Construction and Appropriation of the Sudeten German Heimat. Global studies in Culture and Power, 9: 495 – 518.

Vaňková, M. (2006). Šluknovský výběžek: Identity, narace, reprezentace. Diplomová práce FHS UK.

Zich, F. (2003). Regionální identita obyvatel v pohraničí: Sborník příspěvků z konference „Evropská, národní, či regionální identita?“ Praha: Sociologický ústav AV ČR.

Zich, F. (2007). Regionální identita obyvatel českého západního pohraničí. In: Houžvička, V., Novotný, L. (eds): Otisky historie v regionálních identitách obyvatel pohraničí. Praha: Sociologický ústav AV ČR.

Tuchomyšl. Zanikleobce.cz. [online]. Dostupné z http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=1011 (cit. dne 9. 6. 2009)

Zaniklé obce. [online]. Dostupné z http://www.zanikleobce.cz (cit. dne 9. 6. 2009)

Published

31. 10. 2014

How to Cite

Hermová, I. (2014). The second life of Tuchomyšl: Local identity of displaced people from a strip-mined village. Envigogika, 9(2). https://doi.org/10.14712/18023061.435

Issue

Section

Reviewed Papers