Druhý život Tuchomyšle: Lokální identita přesídlenců z odtěžené obce

Obsah hlavního článku

Ivana Hermová

Abstrakt

V důsledku těžby hnědého uhlí v severních Čechách a s ní spojeným rozvojem průmyslu bylo v uplynulém století zlikvidováno 106 obcí a vystěhováno devadesát tisíc obyvatel. Jednou z těchto obcí byla i Tuchomyšl, jejíž obyvatelé byli přemístěni do nově postavených panelových sídlišť v Ústí nad Labem a Chlumci. Na základě antropologické analýzy biografických rozhovorů s přesídlenci z Tuchomyšle tato případová studie ukazuje, jak se někdejší Tuchomyšlané dnes identifikují s již neexistujícím fyzickým prostorem Tuchomyšle, a zároveň jak reflektují nedobrovolné přestěhování. Jak se ukázalo, lokální identitu těchto přesídlenců ovlivňuje několik faktorů v čele s místem nového bydliště, věkem v době likvidace a ekonomickou situací daného člověka. Tito lidé se přitom dodnes silně identifikují se sociálním prostorem zaniklé obce, který svými pravidelnými srazy udržují i 35 let po fyzické likvidaci obce při životě.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Hermová, I. (2014). Druhý život Tuchomyšle: Lokální identita přesídlenců z odtěžené obce. Envigogika, 9(2). https://doi.org/10.14712/18023061.435
Sekce
Recenzované články
Biografie autora

Ivana Hermová

Independent Researcher

Prague

Reference

Barša, P. in Antropoweb: Konstruktivismus a politika identity. [online]. Dostupné z http://antropologie.zcu.cz/index.php?clanek=551&kategorie=88 (cit. dne 25. 2. 2009)

Benešová, B. (2011). Kopisty: proč jsme museli odejít! Diplomová práce. Praha: FHS UK.

Berger, P., Luckmann, T. (1999). Sociální konstrukce reality, Pojednání o sociologii vědění. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

Cvrková, M. a kol. (1987). Dějiny zaniklých obcí: Vyklice, Lochočice, Otovice. Ústí nad Labem: Okresní národní výbor.

Gockeler S., Reeve H. (1997). Libkovice: Zdař Bůh. Praha: Divus.

Grygar, J. (2005). Těšínská vánočka. Splétání lokálních a sociálních identifikací. In Slezský sborník, 103/1: 29 – 57, Slezský ústav, Opava.

Malkki, L. (1992). National Geographic: the Rooting of Peoples and the Territorialization of National Identity among Scholars and Refugees. Cultural Anthropology 7/1: 24-44

Martinovský I., Cvrk, F., Cvrková M. (1983). Dějiny zaniklých obcí Tuchomyšl. Ústí nad Labem: Krajské středisko státní památkové péče.

Roubal, O. in Socioweb: Když se řekne identita... regionální identita (III. část). [online]. Dostupné z http://www.socioweb.cz/index.php?disp=teorie&shw=149&lst=115 (cit. dne 20. 5. 2009)

Růžičková, I. (2009). Druhý život Tuchomyšle: Lokální identita obyvatel zaniklé obce v severních Čechách. Bakalářská práce. Praha: FHS UK.

Růžičková, I. (2011). Projekt Nové Vyklice: Paměť a spolkový aktivismus ve snaze obnovit zaniklou obec na Ústecku. Diplomová práce. Praha: FHS UK.

Svašek, M. (2002). Narratives of „Home“ and „Homeland“: the Symbolic Construction and Appropriation of the Sudeten German Heimat. Global studies in Culture and Power, 9: 495 – 518.

Vaňková, M. (2006). Šluknovský výběžek: Identity, narace, reprezentace. Diplomová práce FHS UK.

Zich, F. (2003). Regionální identita obyvatel v pohraničí: Sborník příspěvků z konference „Evropská, národní, či regionální identita?“ Praha: Sociologický ústav AV ČR.

Zich, F. (2007). Regionální identita obyvatel českého západního pohraničí. In: Houžvička, V., Novotný, L. (eds): Otisky historie v regionálních identitách obyvatel pohraničí. Praha: Sociologický ústav AV ČR.

Tuchomyšl. Zanikleobce.cz. [online]. Dostupné z http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=1011 (cit. dne 9. 6. 2009)

Zaniklé obce. [online]. Dostupné z http://www.zanikleobce.cz (cit. dne 9. 6. 2009)