Analýza aktérů v případových studiích (regionálního) udržitelného rozvoje

Obsah hlavního článku

Simon Burandt
Fabienne Gralla
Beatrice John

Abstrakt

V záležitostech (udržitelného) rozvoje je třeba věnovat zvláštní pozornost situaci a jevům na místní úrovni. Řešení problémů, jež zde vznikají v sociálně-environmentálních systémech, je tak třeba hledat a zkoumat v místních souvislostech. A pokud jsou právě na této úrovni snahy o studium a hledání řešení problémů v rovnováze, může to mít významný dopad na rozhodovací procesy a jejich výsledek pro místní komunity.

Do procesů regionálního (udržitelného) rozvoje vstupují sociální aktéři, a jsou to oni, kdo mezi sebou interagují a nakonec též rozhodují. Procesy vzájemné interakce mohou být zkoumány z praktického hlediska, takže výsledek potom přispívá k udržitelným řešením, a vede například k pochopení toho, jak by měly být řízeny rozvojové procesy, jak nakládat s existujícími konflikty, nebo jak sdílet informace nezbytné pro tvorbu strategií.

V tomto článku je představena metoda analýzy aktérů, a na případové studii z oblasti Krušných hor jsou pro ilustraci ukázány možnosti, jak ji využít v praxi. Kroky této metody, popsané v textu, mohou sloužit jako vodítko pro její uplatnění v praxi, ale uvedené případy též uvádějí spektrum možných sociálních interakcí, jimiž se lze zabývat, a představují způsoby, jimiž lze generovat nápady nebo praktická řešení.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Burandt, S., Gralla, F., & John, B. (2015). Analýza aktérů v případových studiích (regionálního) udržitelného rozvoje. Envigogika, 10(1). https://doi.org/10.14712/18023061.433
Sekce
Recenzované články
Biografie autora

Simon Burandt

Leuphana University Lüneburg
Faculty of Sustainability & Graduate School

Fabienne Gralla

Leuphana University Lüneburg
Center for Methods

Beatrice John

Leuphana University Lüneburg
Institute for Ethics and Transdisciplinary Sustainability Research

Reference

AA1000SES Technical Committee 2011. AA1000 Stakeholder Engagement Standard 2011. Final Exposure Draft. AccountAbility. Available online under: http://www.accountability.org/images/content/5/4/542/AA1000SES%202010%20PRINT.pdf (30.12.2013).

Ackermann, Fran and Eden, Colin 1998. Making Strategy: The Journey of Strategic Management. Sage Publications, London.

Ackermann, Fran and Eden, Colin 2003. Powerful and Interested Stakeholders Matter: Their Identification and Management. Management Science Working Paper No. 2.

Borgatti, S.P., Everett, M.G. and Freeman, L.C. 2002. Ucinet for Windows: Software for Social Network Analysis. Harvard, MA: Analytic Technologies.

Brugha, Ruairí and Varvasovszky, Zsuzsa 2000. Stakeholder Analysis: a Review. Health Policy Planning 15 (3): 239–246.

Clark, William C. 2001. Research Systems for a Transition Toward Sustainability. In: GAIA. Bd. 10, H. 4, S. 264-266.

Crosby, Benjamin L. 1991. Stakeholder Analysis: A Vital Tool for Strategic Managers. USAID’s Implementing Policy Change Project. Technical Notes, No.2. Available online under: http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pnabr482.pdf (30.12.2013).

Crutzen, P. J. 2006. The “Anthropocene”. In E. Ehlers & T. Krafft (Eds.), Earth System Science in the Anthropocene (pp. 13–18). Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag Berlin Heidelberg.

Dlouhá, J., & Burandt, S. (2014). Design and evaluation of learning processes in an international sustainability oriented study programme. In search of a new educational quality and assessment method. Journal of Cleaner Production. DOI:10.1016/j.jclepro.2014.09.096

EC, European Commission 2003. Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC). Guidance document No.8. Public Participation in relation to the Water Framework Directive. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.

Evans, Christen, Velarde, Sandra J., Prieto, Rocio P., Rao, Sheila N., Sertzen, Sandra, Dávila, Karina, Cronkleton, Peter and de Jong, Will 2006. Field guide to the future: four ways for communities to think ahead . Bennett, Elena and Zurek, Monika (eds.). Center for International Forestry Research (CIFOR), Indonesia, ASB Partnership for the Tropical Forest Margins, World Agroforestry Centre, Nairobi, Kenya.

Frischknecht, Peter and Schmidt, Barbara 2002. Umgang Mit Umweltsystemen: Methodik zum Bearbeiten von Umweltproblemen unter Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsgedankens. ökom Verlag, München.

Gralla, Fabienne; John Beatrice 2013. Akteursanalyse. Werkstatt 1. Leuphana University Lüneburg.

Gray, Barbara 1989. Collaborating: Finding Common Ground for Multiparty Problems. Jossey-Bass, San Francisco.

Graymore, M. L., Sipe, N. G., & Rickson, R. E. (2008). Regional sustainability: How useful are current tools of sustainability assessment at the regional scale? ECOLOGICAL ECONOMICS, 67(3), 362–372. doi:10.1016/j.ecolecon.2008.06.002

GTZ Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit 2007. Mainstreaming Participation. Multi-stakeholder management: Tools for Stakeholder Analysis: 10 building blocks for designing participatory systems of cooperation. From the series: Promoting participatory development in German development cooperation, Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, Eschborn. Available online under: http://www.fsnnetwork.org/sites/default/files/en-svmp-instrumente-akteuersanalyse.pdf (30.12.2013).

Hermans, Leon 2005. Actor Analysis for Water Resources Management. Putting the Promise into Practice. Eburon Uitgeverij, Delft.

Lynch, Richard L. 2012. Strategic management. 6. ed. Harlow, Essex: Pearson (Always learning).

Mader C., (2009) Principles for integrative development processes towards sustainability in regions, University of Graz.

Mitchell, Ronald K., Agle, Brandley R. and Wood, Donna J. 1997. Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience: Defining the Principle of Who and What Really Counts. Academy of Management Review 22(4), p. 874. DOI:10.5465/AMR.1997.9711022105

Newig, Jens 2012. Actor and Stakeholder Analysis. Lecture: Methods in Inter- and Transdisciplinary Research. Leuphana University Lüneburg.

Mark S. Reed, Anil Graves, Norman Dandy, Helena Posthumus, Klaus Hubacek, Joe Morris, Christina Prell, Claire H. Quinn, Lindsay C. Stringer, Who's in and why? A typology of stakeholder analysis methods for natural resource management, Journal of Environmental Management, Volume 90, Issue 5, April 2009, Pages 1933-1949, ISSN 0301-4797, http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvman.2009.01.001.

Rockstrom, J., Steffen, W., Noone, K., Persson, A., Chapin, F. S., Lambin, E. F., … Foley, J. A. (2009). A safe operating space for humanity. Nature, 461(7263), 472–475. doi:10.1038/461472a

Schimank, Uwe 2007. Handeln und Strukturen. Einführung in die akteurstheoretische Soziologie. 3. Auflage, Weinheim-München: Juventa Verlag.

Schnegg, Michael (2010) “Ethnologie”. Stegbauer and Häußling (ed): Handbuch der Netzwerkforschung. Wiesbaden: VS Verlag, p. 859-69.

The BACC Author Team (2008): Assessment of Climate Change for the Baltic Sea Basin. Springer-Verlag.

von Prittwitz, Volker 2007. Vergleichende Politikanalyse [Comparative Political Analysis]. Lucius&Lucius UTB, Stuttgart.

Wever, L., Krause, G., & Buck, B. H. (2015). Lessons from stakeholder dialogues on marine aquaculture in offshore wind farms: Perceived potentials, constraints and research gaps. Marine Policy, 51, 251–259. doi:10.1016/j.marpol.2014.08.015

Wiek, A., Ness, B., Schweizer-Ries, P., Brand, F. S., & Farioli, F. (2012). From complex systems analysis to transformational change: a comparative appraisal of sustainability science projects. Sustainability science, 7(S1), 5–24. doi:10.1007/s11625-011-0148-y

Yin, R. K. 2014. Case study research: Design and methods (5. ed). Los Angeles, Calif.: Sage.