Sociální učení v mezinárodních projektech - poznatky z projektů evropské teritoriální spolupráce

Obsah hlavního článku

Joern Harfst
David Osebik

Abstrakt

Staré průmyslové regiony v Evropě prošly v posledních desetiletích radikálními změnami. Poté, co v nich převažující průmyslová odvětví byla omezena nebo uzavřena, tyto regiony obvykle čelí velkým potížím, které mají vliv na jejich ekonomickou, sociální a ekologickou budoucnost. Jednou z možností, jak podpořit proces jejich transformace, je určit a udržitelným způsobem využívat to, co po sobě průmyslová výroba zanechala. Takové využití regionálního potenciálu, obecně označovaného jako jejich přírodní a kulturní bohatství, bylo cílem dvou projektů mezinárodní spolupráce ReSource a Shift-X, které byly oba financovány Fondem Evropské unie pro rozvoj (EFRR, INTERREG IVB).

Článek ukazuje, jak zapojení výzkumu v podporovaných projektech nastartovalo společné učení – podpořilo předávání znalostí mezi všemi partnery projektu. Autoři argumentují, že na jedné straně tento přístup nabídl partnerům důležité vzájemné výhody, přitom však na druhé straně dosáhnout těchto výhod bylo dosti náročným úkolem mezinárodní spolupráce. V upadajících průmyslových regionech, zvláště těch, kde jsou zastoupeny jen malé a střední obce, jsou kapacity omezené a jakýkoliv vnější zásah je často chápán spíše jako nežádoucí faktor, který dále omezuje zdroje a poskytuje málo výhod pro samotné regiony. Proto jedním z hlavních cílů mezinárodní spolupráce musí být vytvoření důvěry a založení pracovního vztahu mezi všemi partnery. Zapojení do projektů ukázalo, že společná práce regionálních aktérů a vnějších akademických partnerů může mít významný vliv na učení všech zúčastněných; přesto musí překonávat určité výhrady z jejich strany, než lze úspěšně pokračovat v žádoucích inovacích.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Harfst, J., & Osebik, D. (2015). Sociální učení v mezinárodních projektech - poznatky z projektů evropské teritoriální spolupráce. Envigogika, 10(1). https://doi.org/10.14712/18023061.432
Sekce
Případové studie
Biografie autora

Joern Harfst

Karl-Franzens-University Graz
Institute of Geography and Regional Science

Joern Harfst is a research associate at the Karl-Franzens University Graz since 2012. He is mainly engaged in manageing European research and cooperation projects. His main research interests are urban and regional development aspects, as well as governance issues in old-industrialised regions.

David Osebik

Karl-Franzens University Graz
Institute of Geography and Regional Science

David Osebik is a part-time lecturer at the Karl-Franzens University and works in the National Park Gesäuse (AUT) as a transnational project manager.

Reference

Cooke, P. (1995). Rise Of The Rustbelt: Revitalizing Older Industrial Regions (1st ed.). Routledge.

Eckart, K. (Ed.). (2003). Social, economic and cultural aspects in the dynamic changing process of old industrial regions. Ruhr District (Germany), Upper Silesia (Poland), Ostrava Region (Czech Republic). Münster: LIT.

Greenwood, D. J., & Levin, M. (2007). Introduction to Action Research: Social Research for Social Change. SAGE Publications.

Harfst, J., Fischer, W., & Wirth, P. (2012). Reflection on Strategic Options for Post-Mining Development. In Post-Mining Regions in Central Europe (p. 242ff). München: OEKOM.

Harfst, J., & Marot, N. (2013). Capacity-Building in Old Industrialised Regions: A Success Factor in Regional Development? In Capacity Building and Development: Perspectives, Opportunities and Challenges (pp. 117–134). Nova Publishers.

Harfst, J., Wirth, P., & Lintz, G. (2009). Scientific Concept of the ReSource Project - “Roadmap.” Leibniz Institute of Ecological and Regional Development (IOER). Retrieved from http://www2.ioer.de/recherche/pdf/2009_harfst_resource_road_map.pdf

Harfst, J., Wirth, P., & Lintz, G. (2012). Governing Post-Mining Potentials: The Role of regional Capacities. In Post-Mining Regions in Central Europe (pp. 168–181). München: OEKOM.

Marot, N., & Harfst, J. (2012). Post-mining potentials and redevelopment of former mining regions in Central Europe – Case studies from Germany and Slovenia. Acta Geographica Slovenica, 99–119. doi:10.3986/AGS52104

Osebik, D., & Harfst, J. (2011). The ReSource Project. Turning Problems into Potentials. In A. Barton & J. Dlouhá (Eds.), Multi-Actor Learning for Sustainable Regional Development in Europe. A Handbook of Best Practice (pp. 183–199).