Politické diskuse o národním parku Šumava v českém parlamentu

Obsah hlavního článku

Jan Skalík

Abstrakt

Region Šumavy byl v druhé polovině 20. století dosídlený obyvateli z mnoha východoevropských zemí. Bez znatelnějšího občanského zájmu byla následně v roce 1991 vyhlášena jeho ochrana. Ochránci přírody se musí vypořádávat se strachem místních lidí, který se mnohdy proměňuje ve zlobu. Toho systematicky využívá část politické reprezentace k manipulaci veřejného mínění ve prospěch zájmů místní lobby. Správní úřady na území národního parku mění svůj přístup v návaznosti na trend v celonárodní politice, následkem čehož roste nestabilita přístupů k národnímu parku, jenž dosud vyústila do dvou výrazných období protestů ochránců přírody.

Článek odkrývá tuto strukturu událostí za pomoci obsahové analýzy kompletního znění politických debat o Šumavě na půdě Poslanecké sněmovny mezi roky 1994 a 2012. Politici totiž využívají výše popsanou situaci na základě svých politických strategií. Během parlamentních debat se odkazují na regionální atmosféru při zdůrazňování nezaměstnanosti, životní úrovně a exkluze místních lidí z rozhodování.  Pomíjejí přitom pluralitu situace v místě, nepatrnou roli v konstrukci problému u samotných politiků a znevažují vědeckou shodu.

Článek rovněž shrnuje dosavadní legislativní návrhy týkající se Národního parku Šumava mezi roky 1991 a 2013. Zaměřuje se přitom na porovnání vývoje akcentů a dikce v jednotlivých návrzích a na základě analýzy kontextu popisuje dosavadní legislativní proces. Rozbor poslání národního parku v textu návrhů doplňuje analýzou parlamentní rozpravy, která se o návrzích vedla. Text na základě diskurzivní analýzy rozebírá základní vzorce a role, které při této diskusi její aktéři zastávají, jak se jejich pozice promítají do podoby legislativních návrhů, a jak se vyvíjí pojmové rámování tématu. 

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Skalík, J. (2015). Politické diskuse o národním parku Šumava v českém parlamentu. Envigogika, 10(1). https://doi.org/10.14712/18023061.429
Sekce
Recenzované články
Biografie autora

Jan Skalík

Katedra environmentálních studií, Fakulta sociálních studií

doktorský student

Reference

Alphandéry, P., Fortier, A. (2001). Can a territorial policy be based on science alone? The system for creating the Natura 2000 network in France. Sociologia Ruralis, 41 (3): 311-328

Bláha, J. (2002). Kontroverzní aspekty péče o Národní park Šumava: podklady Hnutí DUHA pro misi IUCN do národního parku. Brno: Hnutí Duha

Činovská, Ľ. (2012). Obraz šumavskej blokády (2011) vo vybraných českých médiách. Brno: Masarykova univerzita.

ČNR. (1992). 114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny. Dostupné dne 3. 8. 2013 na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=2551

ČSFR. (1991). 163/1991 Sb. Nařízení vlády České republiky, kterým se zřizuje Národní park Šumava a stanoví podmínky jeho ochrany.

Damohorský, M. (2012). Návrh zákona o Národním parku Šumava. Vyjádření.

Filip, V. (2007a). Sněmovní tisk 379 N.z. o Národním parku Šumava. Stenografický záznam diskuse.

Filip, V. (2007b). Sněmovní tisk 379/0. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Kateřiny Konečné, Marty Bayerové, Ivany Levé a Pavla Hojdy na vydání zákona o Národním parku Šumava a o změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Chalupa, T. (2013) Sněmovní tisk 999 Vl.n.z. o Národním parku Šumava. Stenografický záznam diskuse.

Holuša, J., Weiser, J. (2005). Biologické postupy boje s lesními škůdci. Zpravodaj ochrany lesa, 18.

Hořejší, M. L. (2012). Mediální diskurz o Šumavě: krajina, člověk, dějiny. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova

Hinchliffe, S. (2008). Reconstituting nature conservation: Towards a careful political ecology. Geoforum (39): 88-97

Illner, M. (1992). K sociologickým otázkám místní samosprávy/Sociological problems of local government. Sociologický Časopis/Czech Sociological Review, 480-492.

Inglehart, R. (1995). Public support for environmental protection: Objective problems and subjective values in 43 societies. PS: Political Science & Politics, 28(01), 57-72.

Kindlmann, P., Matějka, K., Doležal., P. (2013). Lesy Šumavy, lýkožrout a ochrana přírody. Praha: Karolinum

Konopásek, Z. (2006). Why experts are seen as neutral arbiters in the Czech Republic? Understanding the post-communist politics of de-politicization. CTS Research Reports. Praha: CTS

Konopásek, Z. (2008). Expertíza a politika životního prostředí: Případ projektu Natura 2000. CTS Research Reports, CTS-08-02. Praha: CTS. Dostupné dne 4. 4. 2013 na adrese http://www.cts.cuni.cz

Krippendorf, K. (2004). Content analysis: an introduction to its metodology. Thousand Oaks, CA: Sage.

Kužvart, M. (2003a). Sněmovní tisk 471 N. z. o Národním parku Šumava. Stenografický záznam diskuse.

Kužvart, M. (2003b). Sněmovní tisk 471/0. Návrh poslanců Miloše Kužvarta a dalších na vydání zákona o Národním parku Šumava a o změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Librová, H. (2014). Zelená únava: případ blokády na Šumavě. Sociólogia. In print.

Máče, M. (2001a). Sněmovní tisk 937 Návrh zákona o Národním parku Šumava. Stenografický záznam diskuse.

Máče, M. (2001b). Sněmovní tisk 937/0. Návrh poslanců Miroslava Máčeho a dalších na vydání zákona o Národním parku Šumava a o změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

MŽP (1999). Zákon, kterým se vyhlašuje národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

NSRČ (1956). 40/1956 Sb. Zákon o státní ochraně přírody

Pek, J. (1998). Kronika šumavských hvozdů: vyprávění o osudech lidí komunistického zla z padesátých let. Papyrus Books,

Pilsen County Authority (2008). Sněmovní tisk 636/0. Návrh zastupitelstva Plzeňského kraje na vydání zákona, kterým se vyhlašuje Národní park Šumava a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Pilsen County Authority (2011). Sněmovní tisk 435/0. Návrh Zastupitelstva Plzeňského kraje na vydání zákona o Národním parku Šumava a o změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Smutný, P. (2011). Sněmovní tisk 435 - N. z. o Národním parku Šumava. Stenografický záznam diskuse.

Stöckelová, T. (2001). Příroda jako kolektivní experiment: Případ managementu kůrovce v Národním parku Šumava. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova

Stöckelová, T. (2004). Příroda v Národním parku Šumava. Vesmír (83), pp. 87-95.

Šafr, J., Häuberer, J. (eds.). (2008). Sociální distance a stratifikace: sociální prostor v České republice. Praha: SoÚ AVČR

Šantrůčková, H., J. Vrba. (2010). Co vyprávějí šumavské smrčiny: Průvodce lesními ekosystémy Šumavy. Vimperk: Správa NP a CHKO Šumava

Zajíček, T. (2001a). Sněmovní tisk 936 Návrh zákona o Národním parku Šumava. Stenografický záznam diskuse.

Zajíček, T. (2001b). Sněmovní tisk 936/0. Návrh poslanců Toma Zajíčka, Jiřího Vlacha a Miroslava Kalouska na vydání zákona o Národním parku Šumava a o změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Zucchini, F. (2011). Government alternation and legislative agenda setting. European Journal of Political Research, 50 (6), pp. 749-774.

Křenová, Z., Vrba, J. (2014). Just how many obstacles are there to creating a Na-tional Park? A case study from the Šumava National Park. European Journal of Environmental Sciences, 4(1). Retrieved from http://ejes.cz/index.php/ejes/article/view/150