Holocén, nebo antropocén?

Obsah hlavního článku

Petr Rojík

Abstrakt

Recenze článku Simony Dvořáčkové: Vliv lidské činnosti na geologii a geomorfologii krajiny (Envigogika 8, 5, 2013)

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Rojík, P. (2013). Holocén, nebo antropocén?. Envigogika, 8(5). https://doi.org/10.14712/18023061.425
Sekce
Recenze
Biografie autora

Petr Rojík

RNDr. Petr Rojík, PhD., Sokolovská uhelná právní nástupce, a.s., externí vyučující Ústavu pro životní prostředí Přírovědecké fakulty UK

Reference

Svoboda et al. (1983): Encyklopedický slovník geologických věd, Academia, Praha