Zůstane Šumava zelená?

Obsah hlavního článku

Vladimír Krečmer

Abstrakt

K nekrologu prof. Martina Braniše z minulého čísla Envigogiky (2013, 8, 3)

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Krečmer, V. (2013). Zůstane Šumava zelená?. Envigogika, 8(5). https://doi.org/10.14712/18023061.421
Sekce
Dopisy a názory
Biografie autora

Vladimír Krečmer

 

Ing. Vladimír Krečmer, CSc., vystudoval Fakultu lesního inženýrství ČVUT Praha. Ve Výzkumném ústavu lesního hospodářství a myslivosti se zabýval užitou mikroklimatologií, environmentálními funkcemi lesa v krajině. Nyní pracuje na problematice lesní a environmentální politiky. Bývalý předseda České bioklimatologické společnosti 1992–1998, v letech 1997–2005 předseda Národního lesnického komitétu; čestný člen České akademie zemědělských věd a odborných společností.