A new definition of environmental literacy and a proposal for its international assessment in PISA 2015

Authors

  • Petr Daniš

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.419

Abstract

The article “A new definition of environmental literacy and a proposal for its international assessment in PISA 2015” by Petr Daniš has been published in the Czech issue of Envigogika 3/2013. In this article, the author reported on the definition of environmental literacy as defined by the North American Association for Environmental Education (NAAEE) in December 2011 and discussed the proposal for its evaluation in the Programme for International Student Assessment  (PISA) 2015.

This article presents a new definition of environmental literacy, published by the North American Association for Environmental Education (NAAEE) in December 2011. It briefly puts the new definition into the context of the development of environmental education on the international stage, introduces the new description to the field of environmental literacy and its application in the design of the evaluation of environmental literacy in PISA 2015. The article initiates a discussion about its strengths and weaknesses and the further utility of this new definition in Czech and foreign contexts.

 

 

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Petr Daniš

Tereza Assotiation
Praha

References

Broukalová, L., Broukal, V., Činčera, J., Daniš, P., Kažmierski, T., Kulich, J., Lupač, M., Medek, M., Novák, M., (2011). . Praha: Ministerstvo životního prostředí České republiky. Retrieved from http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/cile_indikatory_evvo_dokument/$FILE/OEDN-Cile_a_indikatory_EVVO-20110118.pdf

Činčera, J. (2011). Doporučené očekávané výstupy pro environmentální výchovu. Dostupné z WWW: Http://envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/59. ISSN, 6(2), 10-14712. Retrieved from http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/59 http://dx.doi.org/10.14712/18023061.59

Činčera, J., & Štěpánek, P. (2007). Výzkum ekologické gramotnosti studentů středních odborných škol. Dostupné z WWW: Http://envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/12. ISSN, 2(1), 10-14712. Retrieved from http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/12 http://dx.doi.org/10.14712/18023061.12

DE JONG, J. H. A. L. (2012). Framework for PISA 2015. Presentation at 4th Annual Conference of Educational Research Center. March 24 -25 2012, Broumana, Lebanon. Dostupné z WWW: http://www.educationalrc.org/conference2012/PDF/Prof%20John%20de%20Jong.pdf

Dunlap, R. E., & Van Liere, K. D. (1978). The „New Environmental Paradigm. Journal of Environmental Education, 9, 4(4), 10-19. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00958964.1978.10801875 http://dx.doi.org/10.1080/00958964.1978.10801875

Dvořáčková, S., & Ryplova, R. (2012). Sonda environmentální gramotnosti studentů přírodovědně a ekologicky zaměřených oborů na Pedagogické fakult. JU. Envigogika, 7(3), 10-14712. Retrieved from http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/77 http://dx.doi.org/10.14712/18023061.77

Franěk, M. (2012). Nature Relatedness Scale. Český překlad škály měřící spojení s přírodou. Envigogika, 7(1), 10-14712. Retrieved from http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/69 http://dx.doi.org/10.14712/18023061.69

Hollweg, K. S., Taylor, J. R., Bybee, R. W., Marcinkowski, T. J., McBETH, W. C., & Zoido, P. (2011). Developing a framework for assessing environmental literacy. Washington, DC: NAAEE. Retrieved from http://www.naaee.net/sites/default/files/framework/DevFramewkAssessEnvLitOnlineEd.pdf

Hungerford, H. R., & Volk, T. L. (1990). Changing Learner Behavior Through Environmental Education. The Journal of Environmental Education, 21(3), 8-21. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00958964.1990.10753743 http://dx.doi.org/10.1080/00958964.1990.10753743

Matějček, T., & Bartoš, J. (2012). Environmentální gramotnost učitelů a studentů učitelstv. Dostupné z WWW: Http://envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/75 ISSN, 7(2), 10-14712. Retrieved from http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/75 http://dx.doi.org/10.14712/18023061.75

NAAEE. (2000). Environmental Education Materials: Guidelines for Excellence Workbook. Washington. Dostupné z WWW: http://resources.spaces3.com/83a622d9-c732-4c9a-8e31-aca1afa7a9b5.pdf.

NAAEE. (2004). Environmental Education Materials: Guidelines for Excellence. Washington. Dostupné z WWW: http://resources.spaces3.com/3725a5c0-f0ab-4039-9bd2-c5dbd9bcb34f.pdf.

NAAEE. (2009). Nonformal Environmental Education Programs: Guidelines for Excellence. Washington. Dostupné z WWW: http://resources.spaces3.com/b33925e6-69d6-4832-8442-5e3f32287b7b.pdf.

NAAEE. (2010a). Excellence in Environmental Education: Guidelines for Learning (Pre K-12). Washington. Dostupné z WWW: http://resources.spaces3.com/89c197bf-e630-42b0-ad9a-91f0bc55c72d.pdf.

NAAEE. (2010b). Guidelines for the Preparation and Professinal Development of Environmental Educators. Washington. Dostupné z WWW: http://resources.spaces3.com/e42d12db-f327-46ca-94c2-647060d23e74.pdf.

NAAEE. (2010c). Early Childhood Environmental Education Program: Guidelines for Excellence. Washington. Dostupné z WWW: http://resources.spaces3.com/91ecfc06-2076-4e26-880d-2332e87b5caf.pdf.

OECD (2005). The Definition and Selection of Key Competencies. Executive Summary. Dostupné z WWW: http://www.oecd.org/pisa/35070367.pdf.

OECD. (2009). Green at 15? How 15-year-olds perform in environmental science and geoscience in PISA 2006. Paris.

OECD. (2013a). About PISA. [online] [Cit. 2013-06-21]. Dostupné z WWW: http://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/

OECD. (2013b). PISA 2015 Draft Frameworks. [online] [Cit. 2013-06-21]. Dostupné z WWW: http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisa2015draftframeworks.htm .

PALEČKOVÁ, J. a kol. (2007). Hlavní zjištění výzkumu PISA 2006. Poradí si žáci s přírodními vědami? Ústav pro informace ve vzdělávání, 2007.

STRAKOVÁ, J. (2011). Ke kritice výzkumu PISA. Orbis Scholae 2011/3, 123 – 127. Dostupné z WWW: http://www.orbisscholae.cz/archiv/2011/2011_3_07.pdf.

ÚIV. (2006). Koncepce přírodovědné gramotnosti ve výzkumu PISA 2006. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání.

UNESCO. (1975). The Belgrade Charter. A Global Framework for Environmental Education. Paris. Dostupné z WWW: http://unesdoc.unesco.org/images/0001/000177/017772eb.pdf.

UNESCO. (1978). Intergovernmental Conference on Environmantal Education, Tbilisi, 14 - 26 October 1977. Final Report. ED/MD/49. Paris. Dostupné z WWW: http://unesdoc.unesco.org/images/0003/000327/032763eo.pdf.

Downloads

Published

31. 12. 2013

How to Cite

Daniš, P. (2013). A new definition of environmental literacy and a proposal for its international assessment in PISA 2015. Envigogika, 8(4). https://doi.org/10.14712/18023061.419

Issue

Section

Reviewed Papers