Vliv lidské činnosti na geologii a geomorfologii krajiny

Obsah hlavního článku

Simona Dvořáčková

Abstrakt

Recenzovaný článek

V souladu s koncepcí environmentální výchovy, zabývající se povědomím o vztazích člověka k okolnímu prostředí, je nezbytné věnovat se také vlivu lidské společnosti na neživou složku prostředí – na geologické procesy, charakteristiky nově vznikajících hornin a geomorfologii krajiny. V současné době dosahuje lidská činnost takové míry, že přebírá roli významných geologických procesů, avšak s tím rozdílem, že člověk jako geologický činitel působí na zemský povrch mnohem rychleji. Z tohoto důvodu se čím dál častěji hovoří o novém geologickém období - antropocénu. Tento článek je zaměřený především na vzdělavatele v environmentální výchově. Objasňuje problematiku antropocénu a zároveň poskytuje přehled nejvýznamnějších dopadů lidské společnosti na geosféru doplněný o návrhy výukových aktivit.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Dvořáčková, S. (2013). Vliv lidské činnosti na geologii a geomorfologii krajiny. Envigogika, 8(5). https://doi.org/10.14712/18023061.402
Sekce
Recenzované články
Biografie autora

Simona Dvořáčková

Mgr. Simona Dvořáčková, Ph.D.

Zaměření: geologie. Působiště: Katedra biologie Pedagogická fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. E-mail: skralickova@pf.jcu.cz

Reference

Alexander, W. R., & McKinley, I. G. (1992). A review of the application of natural analogues in performance assessment: improving models of radionuclide transport in groundwaters. Journal of Geochemical Exploration, 46(1), 83-115. Retrieved from http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/037567429290102E http://dx.doi.org/10.1016/0375-6742(92)90102-E

Holbrook, A. W. J. A., & J M, (2012). Is the Anthropocene an issue of stratigraphy or pop culture. GSA Today, 22(7), 60-61.

Crutzen, P. J., & Stoermer, E. F. (2000). The "Anthropocene". Global Change Newsletter, 41, 17-18.

Doney, S. C. (2010). The growing human footprint on coastal and open-ocean biogeochemistry. Science, 328(5985), 1512-1516. Retrieved from http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search/r?dbs+hsdb:@term+@rn+124-38-9 pmid:20558706 http://dx.doi.org/10.1126/science.1185198

Dvořáčková, S., & Ryplova, R. (2012). Sonda environmentální gramotnosti studentů přírodovědně a ekologicky zaměřených oborů na Pedagogické fakultě JU. Envigogika, 7(3), Retrieved from http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/77 http://dx.doi.org/10.14712/18023061.77

Ellis, E. C., Goldewijk, K. K., Siebert, S., Lightman, D., & Ramankutty, N. (2010). Anthropogenic tramnsformation of the biomes, 1700 to 2000. Global Ecology and Biogeography, 19, 589-606.

Jirásek, J., Sivek, M., & Láznička, P. (2010). Ložiska nerostů. Ostrava: Anagram.

Johnson, A. B., & Francis, B. (1980). Durability of Metals from Archeological Objects, Metal Meteorites and native Metals, Batelle Pacific Northwest Laboratiries Report No. PNL-3198. In: Anthropogenic analogues for geological disposal of high level and long lived waste. Final report. : International Atomic Energy Agency.

Laciok, A., Rajlich, P., & Palagyi, S. (2005) Anrhopogenic analogues in the Czech Republic – studies on glass and concrete materials. Anthropogenic analogues for geological disposal of high level and long lived waste. In Final Report (pp. 35-53). : International Atomic Energy Agency.

Manichev, V., Demchenko, L., Zlobenko, B., Kadoshnikov, V., & Spasova, L. (2005). The stability of the ancient metal and glass from archaeological sites of the northern prichernomor’e (ukraine) and their physical and chemical interactions with the burial environment. Anthropogenic analogues for geological disposal of high level and long lived waste. Final report of a coordinated research project 1999–2004.. Vienna, Austria: International Atomic Energy Agency.

Suk, M. & Matyášek, J., (2009). Antropogeneze v geologii. Skripta. Brno: Masarykova univerzita.

Price, S. J., Ford, J. R., Cooper, A. H., & Neal, C. (2011). Humans as major geological and geomorfphological agents in theAnthropocene: the significance of artificial ground in Great Brittain. Philosophical Transactions of the Royal Society A, 369(1938), 1056-1084. Retrieved from http://rsta.royalsocietypublishing.org/cgi/doi/10.1098/rsta.2010.0296 http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2010.0296

Raymo, M. (2012). The Age We Made 2/4. BBC Disovery Podcast, 29th Oct. 2012. .

Ruddiman, W. F., & Thomson, J. S. (2001). The case for human causes of increased atmospheric CH4 over the last 5000 years. Quaternary Science Reviews, 20(18), 1769-1777. Retrieved from http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0277379101000671 http://dx.doi.org/10.1016/S0277-3791(01)00067-1

Ruddiman, W. F. (2003). The Anthropogenic Greenhouse Era Began Thousands of Years Ago. Climatic Change, 61(3), 261-293. Retrieved from http://link.springer.com/10.1023/B:CLIM.0000004577.17928.fa http://dx.doi.org/10.1023/B:CLIM.0000004577.17928.fa

Ryer, T. A., & Langer, A. W. (1980). Thickness change involved in the peat-to-coal transformation for a bituminous coal of cretaceous age in central Utah. Journal of Sedimentary Petrology, 50(3), 987-992.

Shukolyukov, A., & Lugmair, G. W. (1998). Isotopic Evidence for the Cretacious-Tertiary Impactor and its Type. Science, 282(5390), 927-930. Retrieved from http://www.sciencemag.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=9794759 pmid:9794759 http://dx.doi.org/10.1126/science.282.5390.927

Smith, B. D., & Zeder, M. A. (2013). The onset of the Anthropocene. .

Steffen, W., Crutzen, P. J., & McNeill, J. R. (2007). The Anthropocene: Are Humans Now Overwhelming the Great Forces of Nature. AMBIO: A Journal of the Human Environment, 36(8), 614-621. Retrieved from http://www.bioone.org/doi/abs/10.1579/0044-7447%282007%2936%5B614%3ATAAHNO%5D2.0.CO%3B2 http://dx.doi.org/10.1579/0044-7447(2007)36[614:TAAHNO]2.0.CO;2

Stinchcomb, G. E., Stewart, R. M., Messner, T. C., Nordt, L. C., Allen, D. S. G. A., & P M, (2013). Using event. stratigraphy to map the Anthropocene – An example from the historic coalmining region in eastern. Pennsylvania, USA. Anthropocene.

Stromberg, J. (2013). What is the Anthropocene and Are We in It? Smithsonian magazine. , Retrieved from http://www.smithsonianmag.com/science-nature/What-is-the-Anthropocene-and-Are-We-in-It-183828201.html

Syvitski, J. P. M. (2012). Anthropocene: An epoch of our making. Global Change, 78, 12-15.

Syvitski, J. P. M., & Kettner, A. (2013). Sediment flux and the Anthropocene. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 369(1938), 957-975. Retrieved from http://rsta.royalsocietypublishing.org/cgi/doi/10.1098/rsta.2010.0329 http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2010.0329

Syvitski, J. P. M., Vörösmarty, C. J., Kettner, A. J., & Green, P. (2005). Impact of humans on the flux of terrestrial sediment to the global coastal ocean.. Science, 308(5720), 376-380. Retrieved from http://www.sciencemag.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=15831750 pmid:15831750 http://dx.doi.org/10.1126/science.1109454

Tyrrell, T. (2011). Anthropogenic modification of the oceans. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 369(1938), 887-908. Retrieved from http://rsta.royalsocietypublishing.org/cgi/doi/10.1098/rsta.2010.0334 http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2010.0334

Vane, C. H., Chenery, S. R., Harrison, I., Kim, A. W., & Moss-hayes, V. (2011). A JONES D.G., 2011: Chemical signatures of the Anthropocene in the Clyde estuary UK: sediment hosted Pb, 207/206Pb, Total petroleum hydrocarbon, polyaromatic hydrocarbon and polychlorinated biphenyl pollution records. Philosophical Transactions of the Royal Society A, 369(1938), 1085-1111. Retrieved from http://rsta.royalsocietypublishing.org/cgi/doi/10.1098/rsta.2010.0298 http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2010.0298

Weisman, A. (2009). Svět bez nás. Překlad Hana Loupová. Agro, Doko™án: Agro, Dokořán.

Zalasiewicz, (2012). The Age We Made 4/4. BBC Disovery Podcas, 2nd Nov. 2012. .

Zalasiewicz, J., Williams, M., Fortey, R., Smith, A., Barry, T. L., Coe, A. L., . . . Stone, P. (2011). Stratigraphy of the Anthropocene. Stratigraphy of the Anthropocene. Philosophical Transactions of the Royal Society A, 369(1938), 1036-1055. Retrieved from http://rsta.royalsocietypublishing.org/cgi/doi/10.1098/rsta.2010.0315 http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2010.0315

Zhang, Z., Kong, Z., Wang, G., & Ni, J. (2010). 2010: Anthropogenic and climatic impacts on surface pollen assemblages along a precipitation gradient in north-eastern China. Global Ecology and Biogeography, 19, 621-631.

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)