Trvalá udržitelnost Deblínska: Vzdělávací projekt

Autoři

  • Alois Hynek
  • Břetislav Svozil
  • Jan Trávníček
  • Jakub Trojan

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.40

Klíčová slova:

trvalá udržitelnost, projektová výuka, kulturní krajina, Jižní Morava, Deblín

Abstrakt

Vzdělávací projekt Geografického ústavu PřF MU v Brně zaměřený na trvalou udržitelnost krajiny Deblínska na Tišnovsku spojil univerzitu, základní školu, veřejnou správu a dospělou veřejnost v praktické poloze posílení environmentálního vědomí i praktických kroků ve zlepšení kvality životního prostředí - významné krajinné prvky, oběh vody. Prokázal tak možnosti zlepšení trvalé udržitelnosti krajiny i v případě, kdy chybí Místní agenda 21.
Tento článek byl prezentován na konferenci "Metody a možnosti ve výuce udržitelnosti na VŠ"

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

ALCAMO, J. ET AL. Ekosystémy a kvalita lidského života: Rámec pro hodnocení. Zpráva pracovní skupiny pro koncepční rámec Ekosystémového hodnocení milénia, Ministerstvo životního prostředí, Praha, 2003. 31 s. (orig. Millenium Ecosystem Assessment)

CLOKE, P., COOK, I., CRANG, P., GOODWIN, M., PAINTER, J., PHILO, C. Practising Human Geography. Sage Publications, London. 2004. 416 p.

CRANG, M., THRIFT, N. (eds.) Thinking Space (Critical Geographies). Routledge, London, 2000. 400 pp.

FAY, B. Současná filosofie sociálních věd: multikulturní přístup. Sociologické nakladatelství, Praha, 2002. 324 s.

FOUCAULT M. Zrození biopolitiky. Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009/2004. 351 s.

HOLT-JENSEN, A. Geography - History and Concepts. A Student´s Guide. 3rd ed. SAGE Publications, London. 2001. 228 p.

Hynek, A., (2005) Hledání trvalé udržitelnosti kraje Vysočina - pole spolupráce univerzity, soukromého a veřejného sektoru. In: DLOUHÝ J., DLOUHÁ J., eds. Co znamená udržitelnost pro univerzity? Sborník mezinárodní konference, Praha 5. - 6. září 2005. Příspěvek Fóra vysokoškolských učitelů k Dekádě vzdělávání pro udržitelný rozvoj OSN. Sustainability at Universities in the Czech Republic: What Are the Possibilities. The Forum of University Teachers contributes to the UN Decade of Education for Sustainable Development. Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, s. 90-100.

HYNEK, A., HYNEK, N. Bridging the gap between the theory and practice of regional sustainability: a political-conceptual analysis. Bratislava, Geografický časopis, 2007, 59, ss.49-64.

Hynek, A., Hynek, N. Environmentální témata: kontext prostorovosti a vládnutí. In: KRAFT, Stanislav et al (eds.): Česká geografie v evropském prostoru. Jihočeská univerzita, České Budějovice. 2007, ss.352-359.

HYNEK, A., HYNEK, N. Sustainability, Development and Security in Landscape Field Practice. In: Changing Horizons in Geography Education,Geography in European higher education 2, Donert, K., Charzyński, P. (eds.): Herodot Network, Association of Polish Adult Educators, Toruń, 2005, pp. 308-313.

HYNEK, A., HYNEK, N., HERBER, V., SCHREFEL, Ch. Environmental Security inBorderland Areas: Exploring the Znojmo/Retz Transborder Region. 17&4 Organisations-beratung, Vinna. 2007.

Hynek, A., Hynek, N., Svozil, B. Geo- and Bio-Political Administration of Human Life in Borderline Landscapes: Insights from the Klentnice/Drasenhofen Transborder Region. In: SVATOŇOVÁ, H. (ed.): Geography in Czechia and Slovakia: Theory and Practice at the Onset of 21st Century. Masaryk University, Brno. 2008, pp. 308-316.

HYNEK, A., SVOZIL, B. Geografický sociální průzkum Pouzdřan, Jižní Morava. Chemnitz. 2007, s. 171-186.

LATOUR B. Reassembling the social- an introduction to actor-network-theory.Oxford, Clarendon. 2005. 328 p.

LYNCH, K. The Image of the City. Cambridge, Massachusetts, MIT Press. 1960, 202 p.

MURDOCH, J. Pos-structuralist geography - a guide to relational space. London, SAGE publ. 2006. 220 p.

SVOZIL, B. Trvalá udržitelnost Deblínska. Učitelské noviny 45/2008, Praha. 2008, s. 17-18.

SVOZIL, B., TRÁVNÍČEK J. Hledání strategie udržitelnosti a bezpečnosti obce Klentnice. In: Študentská vedecká konferencia. Zborník recenzovaných príspevkov. 2 zväzok. Bratislava: Kartprint. 2007, s.259-261.

SVOZIL, B., TRÁVNÍČEK, J., TROJAN, J., ŠŤASTNÝ, O. Přeshraniční krajinné ekosystémy Jihomoravského kraje. In: Mladí vedci 2008 - Vedecké práce doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. 1. vyd. Nitra: FPV UKF v Nitre, 2008. s.498-507.

TASHAKKORI, A., TEDDLIE, Ch. Handbook of mixed methods in social & behavioral research. SAGE Publications, Thousand Oaks. 2003. 768 p.

TASHAKKORI, A., TEDDLIE, Ch. Mixed methodology: combining qualitative and quantitative approaches. SAGE Publications, Thousand Oaks. 1998. 185 p.

TRÁVNÍČEK J., TROJAN, J. Project training in landscape research at Institute ofGeography, Brno.In: GeoScape, Jan Evangelista Purkyne University, Ústí nad Labem, 2008, roč. 3, č. 1, ss.73-79.

WHATMORE, S. Hybrid Geographies. Natures, Cultures and Spaces. Sage, London. 2002, 225 p.

Publikováno

30. 09. 2009

Jak citovat

Hynek, A., Svozil, B., Trávníček, J., & Trojan, J. (2009). Trvalá udržitelnost Deblínska: Vzdělávací projekt. Envigogika, 4(2). https://doi.org/10.14712/18023061.40

Číslo

Sekce

Recenzované články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)