Životní prostředí je darem a závazkem

Obsah hlavního článku

Jiří Nečas

Abstrakt

Článek je obhajobou křesťanského pohledu na ekologickou problematiku – k němu patří vědomí odpovědnosti za přírodu jakožto Boží stvoření. Autor analyzuje antropocentrický postoj a rozebírá důvody, proč je někdy těžké se v otázkách životního prostředí angažovat i pro samotné křesťany.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Nečas, J. (2013). Životní prostředí je darem a závazkem. Envigogika, 8(3). https://doi.org/10.14712/18023061.393
Sekce
Inspirace

Reference

Daly, H: Toward a Steady-State Economy. San Francisco, Freeman 1973.

García Rubio, A.: Dominad la Tierra? Barcelona, Centro de Estudios „Cristianisme i Justícia“ (Fundación Lluís Espinal) (http://www.fespinal.com/espinal/llib/es54.pdf).

Gordonová, A. - Suzuki, D: Jde o přežití. Beroun, Baroko & Fox 1993.

Gore, Al: Země na misce vah. Praha, Argo 1994. (Orig.: Earth in The Balance. Boston, Houghton Mifflin 1992.

Heller, J.: Životní prostředí v pohledu biblického poselství. In: Heller, J.: Pozdní sklizeň. Praha, Advent-Orion 2000

IPCC 1913: Working Group I Contribution to the IPCC 5th Assessment Report. Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Final Draft Underlying Scientific-Technical Assessment.

Keller, J.: Přemýšlení s Josefem Vavrouškem. Praha, G+G 1995.

Keller, J. - Gál, F. - Frič, P.: Hodnoty pro budoucnost. Praha, G+G 1996.

Kohák, E.: Zelená svatozář. Praha, SLON 1998.

Moltmann, J.: Bůh ve stvoření. Brno, CDK 1999.

Nováček,P.: Chválí Tě sestra Země. Olomouc, Matice cyrilometodějská 1998.

Teologické texty 5 (1994), č. 1.

Teologické texty 8 (1997), č. 5.

Universum č. 16.

Vavroušek, J.: Hledání možnosti trvale udržitelného rozvoje. Křesťanská revue, 62 (1995), č.2.

Vavroušek, J.: Hodnoty a trvale udržitelný způsob života. Teologické texty 5 (1994), č.1.

White, L.: The Historical Roots od Our Ecological Crisis. Science, 155,1967