Nové vymezení environmentální gramotnosti a návrh na její mezinárodní testování v PISA 2015

Obsah hlavního článku

Petr Daniš

Abstrakt

Tento článek představuje nové vymezení environmentální gramotnosti, které zveřejnila Severoamerická asociace pro environmentální výchovu (NAAEE) v prosinci roku 2011. Stručně zasazuje nové vymezení do kontextu vývoje environmentální výchovy v mezinárodním prostředí, přibližuje nový popis oblasti environmentální gramotnosti a jeho aplikaci v návrhu na hodnocení environmentální gramotnosti ve výzkumu PISA v roce 2015. Článek zahajuje diskusi o silných a slabých stránkách a další využitelnosti nového vymezení v českém i zahraničním prostředí.

Anglická verze tohoto článku vyšla v Envigogice 8(4)

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Daniš, P. (2013). Nové vymezení environmentální gramotnosti a návrh na její mezinárodní testování v PISA 2015. Envigogika, 8(3). https://doi.org/10.14712/18023061.385
Sekce
Recenzované články
Biografie autora

Petr Daniš

Mgr. Petr Daniš

sdružení Tereza

Reference

Broukalová, L., Broukal, V., Činčera, J., Daniš, P., Kažmierski, T., Kulich, J., Lupač, M., Medek, M. a Novák, M., (2011). Cíle a indikátory pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v České republice. Praha: Ministerstvo životního prostředí České republiky. Retrieved from http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/cile_indikatory_evvo_dokument//$FILE/OEDN-Cile_a_indikatory_EVVO-20110118.pdf

Činčera, J. (2011). Doporučené očekávané výstupy pro environmentální výchovu. Envigogika, 6(2), 1802-3061. Retrieved from http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/59 http://dx.doi.org/10.14712/18023061.59

Činčera, J., & Štěpánek, P. (2007). Výzkum ekologické gramotnosti studentů středních odborných škol. Envigogika, 2(1), Retrieved from http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/12 http://dx.doi.org/10.14712/18023061.12

DE JONG, J. H. A. L. (2012). Framework for PISA 2015. Presentation at 4th Annual Conference of Educational Research Center. March 24 -25 2012, Broumana, Lebanon. Dostupné z WWW: http://www.educationalrc.org/conference2012/PDF/Prof%20John%20de%20Jong.pdf

Dunlap, R. E., & Van_Liere, K. D. (1978). The New Environmental Paradigm. Journal of Environmental Education, 4(9), 10-19. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00958964.1978.10801875 http://dx.doi.org/10.1080/00958964.1978.10801875

Dvořáčková, S., & Ryplová, R. (2012). Sonda environmentální gramotnosti studentů přírodovědně a ekologicky zaměřených oborů na Pedagogické fakult. Envigogika, 7(3), Retrieved from http://envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/77 http://dx.doi.org/10.14712/18023061.77

Franěk, M. (2012). Nature Relatedness Scale. Český překlad škály měřící spojení s přírodou. Envigogika, 7(1), Retrieved from http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/69 http://dx.doi.org/10.14712/18023061.69

Hollweg, K. S., Taylor, J. R., Bybee, R. W., Marcinkowski, T. J., McBETH, W. C., & Zoido, P. (2011). Developing a framework for assessing environmental literacy. Washington, DC: NAAEE. Retrieved from http://www.naaee.net/sites/default/files/framework/DevFramewkAssessEnvLitOnlineEd.pdf

Hungerford, H. R., & Volk, T. L. (1990). Changing Learner Behavior Through Environmental Education. The Journal of Environmental Education, 21(3), 8-21. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00958964.1990.10753743 http://dx.doi.org/10.1080/00958964.1990.10753743

Matějček, T., & Bartoš, J. (2012). Environmentální gramotnost učitelů a studentů učitelství. Envigogika, 7(2), 1802-3061. Retrieved from http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/75 http://dx.doi.org/10.14712/18023061.75

NAAEE. (2000). Environmental Education Materials: Guidelines for Excellence Workbook. Washington. Dostupné z WWW: http://resources.spaces3.com/83a622d9-c732-4c9a-8e31-aca1afa7a9b5.pdf.

NAAEE. (2004). Environmental Education Materials: Guidelines for Excellence. Washington. Dostupné z WWW: http://resources.spaces3.com/3725a5c0-f0ab-4039-9bd2-c5dbd9bcb34f.pdf.

NAAEE. (2009). Nonformal Environmental Education Programs: Guidelines for Excellence. Washington. Dostupné z WWW: http://resources.spaces3.com/b33925e6-69d6-4832-8442-5e3f32287b7b.pdf.

NAAEE. (2010a). Excellence in Environmental Education: Guidelines for Learning (Pre K-12). Washington. Dostupné z WWW: http://resources.spaces3.com/89c197bf-e630-42b0-ad9a-91f0bc55c72d.pdf.

NAAEE. (2010b). Guidelines for the Preparation and Professinal Development of Environmental Educators. Washington. Dostupné z WWW: http://resources.spaces3.com/e42d12db-f327-46ca-94c2-647060d23e74.pdf.

NAAEE. (2010c). Early Childhood Environmental Education Program: Guidelines for Excellence. Washington. Dostupné z WWW: http://resources.spaces3.com/91ecfc06-2076-4e26-880d-2332e87b5caf.pdf.

OECD (2005). The Definition and Selection of Key Competencies. Executive Summary. Dostupné z WWW: http://www.oecd.org/pisa/35070367.pdf.

OECD. (2009). Green at 15? How 15-year-olds perform in environmental science and geoscience in PISA 2006. Paris.

OECD. (2013a). About PISA. [online] [Cit. 2013-06-21]. Dostupné z WWW: http://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/

OECD. (2013b). PISA 2015 Draft Frameworks. [online] [Cit. 2013-06-21]. Dostupné z WWW: http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisa2015draftframeworks.htm.

PALEČKOVÁ, J. a kol. (2007). Hlavní zjištění výzkumu PISA 2006. Poradí si žáci s přírodními vědami? Ústav pro informace ve vzdělávání, 2007.

STRAKOVÁ, J. (2011). Ke kritice výzkumu PISA. Orbis Scholae 2011/3, 123 – 127. Dostupné z WWW: http://www.orbisscholae.cz/archiv/2011/2011_3_07.pdf.

ÚIV. (2006). Koncepce přírodovědné gramotnosti ve výzkumu PISA 2006. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání.

UNESCO. (1975). The Belgrade Charter. A Global Framework for Environmental Education. Paris. Dostupné z WWW: http://unesdoc.unesco.org/images/0001/000177/017772eb.pdf.

UNESCO. (1978). Intergovernmental Conference on Environmantal Education, Tbilisi, 14 - 26 October 1977. Final Report. ED/MD/49. Paris. Dostupné z WWW: http://unesdoc.unesco.org/images/0003/000327/032763eo.pdf.