Mezigenerační rozdíly v osobním vztahu k přírodě

Obsah hlavního článku

Markéta Vacínová
Tomáš Matějček

Abstrakt

V příspěvku jsou shrnuty výsledky dotazníkového šetření zaměřeného na vybrané aspekty osobního vztahu k přírodě u žáků 8. a 9. tříd základních škol (resp. odpovídajících tříd víceletých gymnázií) a jejich rodičů. Výzkum byl proveden prostřednictvím dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo 222 respondentů, z nichž jednu polovinu představovali žáci výše uvedené věkové kategorie, druhou polovinu pak jejich rodiče. Výsledky výzkumu naznačují, že mezi žáky a jejich rodiči existují specifické rozdíly, co se týče jejich osobního vztahu k přírodě. Hlavním rozdílem byl pocit potřeby obou skupin být v přírodě a zatímco žáci dávají přednost “moderním” aktivitám, jejich rodiče praktikují spíše více “tradiční” aktivity.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Vacínová, M., & Matějček, T. (2013). Mezigenerační rozdíly v osobním vztahu k přírodě. Envigogika, 8(2). https://doi.org/10.14712/18023061.384
Sekce
Recenzované články
Biografie autora

Markéta Vacínová

Mgr. Markéta Vacínová

katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta UK v Praze, Albertov 6, 128 43 Praha 2

Tomáš Matějček

RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.

1) katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta UK v Praze, Albertov 6, 128 43 Praha 2

2) katedra geografie, Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí nad Labem, České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem 

Reference

ČINČERA, J., ŠTĚPÁNEK, P. (2007). Výzkum ekologické gramotnosti studentů středních odborných škol. Envigogika. Prague: Charles University Environment Center. Vol. II, No. 1. Available from < http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/cz/recenzovane-clanky/2007/20071/62-vyzkum-ekologicke-gramotnosti-studentu-strednich-odbornych-skol > ISSN 1802-3061

ERDOGAN, M., OK, A. (2011). An Assessment of Turkish Young Pupils’ Environmental Literacy: A nationwide survey. International Journal of Science Education, Vol. 33, No. 17, p. 2375–2406. ISSN 1464-5289

CHRÁSKA, M. (2007). Metody pedagogického výzkumu: základy kvantitativního výzkumu. Prague: Grada. 265 p. ISBN 978-80-247-1369-4

KASKOVÁ, B. (2008). Testování environmentální gramotnosti u žáků ZŠ a nižších ročníků [Diploma thesis]. Supervisor: Tomáš Matějček. Prague: Charles University in Prague, 110 p

KRAJHANZL, J. (2009): Exkurz do osobní charakteristiky vztahu k přírodě. In: Člověk + Příroda = Udržitelnost? Texty o proměně vztahů lidí k přírodě, environmentální výchově a udržitelnosti. Zelený kruh, Prague, p. 2–7. ISBN 978-80-903968-5-2

KRAJHANZL, J. (2010). Charakteristika osobního vztahu člověka k přírodě. [Dissertation thesis]. Supervisor: Lenka Šulová. Prague: Charles University in Prague, 369 p

KULICH, J., DOBIÁŠOVÁ, M., a kol. (2003). Průzkum ekogramotnosti. Bedrník, 1, No. 2, supplement.

KVASNIČKOVÁ, D. (2007). Cíle a výsledky projektu „Ekogramotnost do pražských škol“. In: Švecová, M., Žáková, Z. (ed.): Ekogramotnost: sborník z konference s mezinárodní účastí systémového projektu JPD3. Prague: Magistrát hlavního města Prahy, Klub ekologické výchovy, Charles University in Prague, p.19–42

MÁCHAL, A. (2000). Průvodce praktickou ekologickou výchovou. Brno: Rezekvítek. 205 p. ISBN 80-902954-0-1

MATĚJČEK, T., BARTOŠ, J. (2012). Environmentální gramotnost učitelů a studentů učitelství. Envigogika. Prague: Charles University Environment Center. Vol. VII, No. 2. Available from <http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/cz/recenzovane-clanky/2012/envigogika-2012-vii-2/698-environmentalni-gramotnost-ucitelu-a-studentu-ucitelstvi > ISSN 1802-3061.

MATĚJČEK, T., VACÍNOVÁ, M. (2012). Environmentální gramotnost – výsledky výzkumu na pražských gymnáziích. Geografické rozhledy, Vol. 22, No. 1, 16–17. ISSN 1210-3004

McBETH, W., VOLK, T. L. (2010). The National Environmental Literacy Project: A Baseline Study of Middle Grade Students in the United States. The Journal of Environmental Education, Vol. 41, 55–67. ISSN 0095-8964.

NEGEV, M., SAGY, G., GARG, Y., SALZBERG, A., TAL, A. (2008). Evaluating the Environmental Literacy of Israeli Elementary and High School Students. The Journal of Environmental Education, Vol. 39, p. 3–20. ISSN 0095-8964

SCHULTZ, W. P. (2002). Inclusion With Nature: Te Psychology of Human-Nature Relations. In Schuck, P., Schultz, W. K.: Psychology of sustainable development. Boston, Kluwer Academic Publishers

TUNCER, G., ERTEPINAR, H., CEREN, T., SUNGUR, S. (2005). Environmental attitudes of young people in Turkey: effects of school type and gender. Environmental Education Research, Vol. 11, p. 215–233. ISSN 1350-4622

VACÍNOVÁ, M. (2011). Environmentální gramotnost u studentů gymnázií. [Diploma thesis]. Supervisor: Tomáš Matějček. Prague: Charles University in Prague, 70 p

ZECHA, S. (2010). Environmental knowledge, attitudes and actions of Bavarian (southern Germany) and Asturian (northern Spain) adolescents. International Research in Geographical and Environmental Education, Vol. 19, p. 227–240. ISSN 1038-2046