Environmentální ekonomie a politika: hodnocení kurzu na VŠE v Praze

Obsah hlavního článku

Petr Šauer
Martin Zahradník

Abstrakt

Článek si klade za cíl prozkoumat různé aspekty výuky a studia environmentální ekonomie pomocí výzkumu provedeného v kurzu vyučovaném na Vysoké škole ekonomické v Praze. Dotazníkové šetření bylo zaměřené na postoje studentů vůči životnímu prostředí a na jejich hodnocení různých částí kurzu. Názory studentů byly posléze porovnány s jejich výsledky u závěrečné zkoušky a s úrovní aktivity, se kterou se zapojovali do diskusí během seminářů. Hlavní otázkou výzkumu bylo, zda studenti se zájmem o ekonomickou politiku a regionální ekonomiku považovali orientaci kurzu na životní prostředí za osobně přínosnou. A pokud ano, jakých aspektů kurzu si nejvíce cenili, v čem byl pro ně kurz přínosný, jaké preferovali informační zdroje a jakou roli v jejich přístupu ke studiu sehrál zájem o stav životního prostředí?

Mezi nejdůležitější výsledky šetření lze zařadit obhajobu environmentální ekonomie jako užitečné součásti kurikula studenty z obou skupin, tj. „environmentalistů“ i „ne-environmentalistů“ (či dokonce „anti- environmentalistů“). Dále studenti kladně hodnotili možnost aktivního zapojení do diskusí a prezentací během seminářů. Vyvážené rozložení přednášek a seminářů s dostatečným prostorem pro hlubší diskusi byly zřejmě klíčovými faktory pro udržení zájmu studentů. Data nám neposkytla dostatečné informace pro konstrukci regresních modelů s rozumnou predikční silou vzhledem k výsledkům zkoušky. Výzvou pro další výzkum tak zůstává zkvalitnění analýzy přístupů ke studiu (tzv. learning strategies).

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Šauer, P., & Zahradník, M. (2013). Environmentální ekonomie a politika: hodnocení kurzu na VŠE v Praze. Envigogika, 8(2). https://doi.org/10.14712/18023061.380
Sekce
Recenzované články
Biografie autora

Petr Šauer

Doc. Ing. Petr Šauer, CSc.

Zaměření (odbornost): environmentální ekonomie a politika

V současné době je ředitelem Institutu pro udržitelné podnikání Fakulty mezinárodních vztahů VŠE Praha.

Sféry odborného zájmu: využití ekonomických laboratorních experimentů a her, výukových případových studií.
Výzkum: dobrovolné environmentální dohody, efektivnost výdajů na životní prostředí, ekologická daňová reforma.

Více informací naleznete zde.

Martin Zahradník

Environment Center
Charles University in Prague
Prague

Reference

Arbuthnott, K. D. (2009). “Education for sustainable development beyond attitude change”, International Journal of Sustainability in Higher Education, Vol. 10 No 2. pp. 152-163

Dlouhá, J. (2009). “Competences in environmental education”, Envigogika, Vol. 4, No. 1 [online] Available at: http://envigogika.cuni.cz/index.php/cs/texty/20091/300-kompetence-v-environmenta lnim-vzdlani, [Accessed 16.3.2010]

Dunlap, R.E., Van Liere, K.D., Mertig, A.G. and Jones R.E.(2000). “Measuring Endorsement of the New Ecological Paradigm: A Revised NEP Scale”, Journal of Social Issues, Vol. 56, No. 3, pp. 425–442

Franěk, M. (2012). Nature Relatedness Scale. Český překlad škály měřící spojení s přírodou. Envigogika, 7(1). Dostupné z http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/69

Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (2009). The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. Transaction Publishers

Lozano, R. (2006). “Incorporation and institutionalisation of SD into universities:

breaking through barriers to change”, Journal of Cleaner Production, Vol. 14, pp. 787-796

Sauer, P. (2007). “How to teach applied environmental economics”. International Journal of Business, Management and Economics, Vol. 3, No. 9, pp. 43–50

Sleurs, W. et al (2008). “Competencies for ESD (Education for Sustainable Development) teachers: A framework to integrate ESD in the curriculum of teacher training institute”, Comenius 2.1 project 118277-CP-1-2004-BE-Comenius-C2.1, Brussels, on-line: http://www.unece.org/env/esd/inf.meeting.docs/EGonInd/8mtg/CSCT%20Handbook_Extract.pdf, [Accessed 12.4.2010]

Soukup, P. (2001). “ISSP- The Environment”, Sociological Studies, Institute of Sociology of the Academy of Sciences of the Czech Republic No. 6

Wendy Stubbs, W. and Cocklin, Ch. (2008). “Teaching sustainability to business students: shifting mindsets”, International Journal of Sustainability in Higher Education, Vol. 9 No 3, pp. 206-221

Wright, T. S. A. (2007). “Developing research priorities with a cohort of higher education for sustainability experts”,

International Journal of Sustainability in Higher Education, Vol. 8, pp. 34-43

UNECE (2008). Steering Committee on Education for Sustainable Development. The Reporting Format (Advance copy of ECE/CEP/AC.13/2008/2/Add.1) [Online] Available at: http://www.unece.org/env/esd/inf.meeting.docs/SC/SC-3/ece.cep.ac.13.2008.2.add.1.e.AC.pdf, [Accessed 10.4.2010]

Zsóka, A., Szerényi, Z. M., Széchy, A., & Kocsis, T. (2013). “Greening due to environmental education? Environmental knowledge, attitudes, consumer behavior and everyday pro-environmental activities of Hungarian high school and university students.”, Journal of Cleaner Production, Vol. 48, pp. 126–138