Budúcnosť Slovenska vo svetle štátneho rozpočtu na rok 2013

Autoři

  • Mikuláš Huba

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.359

Abstrakt

Úvahám o budoucnosti se věnuje i následující článek – jeho autor (ze svého pohledu v současnosti nevyslyšeného zákonodárce) ukazuje realitu budoucího vývoje na Slovensku, jak je vtělena do konkrétních plánovaných výdajů státního rozpočtu, a která v této své realistické podobě kontrastuje nejen s programovým prohlášením vlády, ale často i s prostým rozumem. Vybírá nejzřetelnější a nejvíce nelogické ukázky nejen antiekologické zaslepenosti, ale též (a pravděpodobně v souvislosti s ní) nehospodárného a krátkozrakého přístupu ekonomického.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Biografie autora

Mikuláš Huba

Prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc.

Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky

Geografický ústav SAV

 

Stahování

Publikováno

31. 12. 2012

Jak citovat

Huba, M. (2012). Budúcnosť Slovenska vo svetle štátneho rozpočtu na rok 2013. Envigogika, 7(3). https://doi.org/10.14712/18023061.359

Číslo

Sekce

Inspirace