Analýza průřezového tématu Environmentální výchova v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání

Obsah hlavního článku

Jan Činčera

Abstrakt

Článek analyzuje průřezové téma Environmentální výchova v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Analýza je provedena čtyřmi komplementárními postupy. V první části je téma porovnáno se zahraničními standardy pomocí nástroje pro analýzu environmentálních kurikulí Environmental Education Curriculum Inventory. Ve druhé části byla analyzována vnitřní integrita tématu. Ve třetí byl posouzen jazyk tématu a jeho vztah k antropocentrickým, resp. neantropocentrickým hodnotám. V poslední části byla vyhodnocena relevance dokumentu z hlediska teorií environmentálně odpovědného chování. Analýza ukázala, že průřezové téma pro environmentální výchovu na základních školách není kompatibilní s mezinárodními standardy, je jen částečně vnitřně integrováno, je hodnotově neutrální a nekoresponduje s teoriemi proenvironmentálního chování.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Činčera, J. (2009). Analýza průřezového tématu Environmentální výchova v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Envigogika, 4(1). https://doi.org/10.14712/18023061.33
Sekce
Recenzované články

Reference

AJZEN, Icek. The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Process. 1991, vol. 50, p. 179-211. 0749-5978

ARDOIN, Nicole M. Sense of Place and Responsible Behavior: What the Research Says. [online] Yale School of Forestry and Environmental Studies. [Cit. 2009-02-01]. Dostupné na http://www.naaee.org/conferences/biloxi/n_ardoin_3_10008a.pdf

BENNETT, Dean B. Evaluating Environmental Education in Schools. A practical guide for teachers. [online] UNESCO-U NEP, Division of Science, Technical and Environmental Education, 1989. Available at http://unesdoc.unesco.org/images/0006/000661/066120eo.pdf

DISINGER, John F. Environment in the K-12 Curriculum: An Overview. InWILKE, Richard J. Environmental Education. Teacher Ressource Handbook. A Practical Guide for K-12 Environmental Education. Thousand Oaks: Corwin, 1997. p. 23-44.

DLOUHÁ, Regína. Analýza Rámcového vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání z pohledu globálního rozvojového vzdělávání. Praha: Člověk v tísni, 2004. Dostupné na http://www.varianty.cz/download/doc/stats/GrvE.pdf

Does Your Project Make a Difference? [online] Sydney: Department of Environment and Conservation, 2004. [Cit. 2008-07-20]. Dostupné na http://www.environment.nsw.gov.au/resources/community/projecteval04110.pdf

EMMONS, Katherine M. Perspectives on Environmental Action: Reflection and Revision Through Practical Experience. Journal of Environmental Education, 1997, vol. 28, no. 1, p. 34-44.

Excellence in Environmental Education - Guidelines for Learning (Pre K-12). North American Association for Environmental Education, 2004. [Cit. 2008-07-21]. Dostupné na http://www.naaee.org/npeee/learner_guidelines.php

HINES, Jody M.; HUNGERFORD, Harold R.; TOMERA, Audrey N. Analysis and Synthesis of Research on Responsible Environmental Behavior: A Meta-Analysis. The Journal of Environmental Education, 1986-7, Vol. 18, Iss. 2, p. 1-8. ISSN 0095-8964.

Hodnotící tabulka [interní dokument]. Praha: SSEV Pavučina, 2008.

HOGAN, Christine. Practical facilitation. A toolkit of techniques. London: Kogan Page, 2003. ISBN 0-7494-3827-4.

HORNOVÁ, Karolína. Environmentální výchova jako průřezové téma vzdělávacích programů pro ZŠ a nižší stupně gymnázia. [Bakalářská práce]. Praha: Univerzita Karlova, 2006. Dostupné na http://web.natur.cuni.cz/kudbi/soubory/prace_didaktika.pdf

Hungerford, Harold; Peyton, Ben R.; Wilke, Richard J. (1980) Goals for Curriculum Development in Environmental Education. The Journal of Environmental Education, Vol. 11, Is. 3, p. 42-47.

Hungerford, Harold R.; Volk, Trudi L. (1990) Changing Learner Behavior Through Environmental Education. The Journal of Environmental Education Vol. 21, Is. 3, p. 8-21

Kim, K. O. (2003). An inventory for assessing environmental education curricula. The Journal of Environmental Education, 34(2), 12-18.

KOHÁK, Erazim. (2006) Zelená svatozář. Praha: Slon

KOŽOUŠKOVÁ, Andrea. Environmentální přístup ke vzdělávání na 1. stupni základní školy. [Diplomová práce]. Brno: Masarykova univerzita, 2007.

KVASNIČKOVÁ, Danuše. Výroční zpráva Klubu ekologické výchovy. [Cit. 2008-07-20]. Dostupné na http://www.generalhonza.wz.cz/vz2007.pdf

MÁCHAL, Aleš; ČINČERA, Jan; DAŇKOVÁ, Lenka; BROUKAL, Václav. Ekopedagogovo osmero 2007. [Interní materiál]. Praha: Pavučina, 2008.

Marcinowski, Thomas. Assessment in Environmental Education. In WILKE, Richard J. Environmental Education. Teacher Ressource Handbook. A Practical Guide for K-12 Environmental Education. Thousand Oaks: Corwin, 1997.

Metodický pokyn MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2008.

Metodický portál RVP [online]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2005-2009 [Cit. 2009-02-10]. Dostupné na http://www.rvp.cz

Mogensen, Finn. Environmental education - development and evaluation [online]. The Royal Danish School of Educational Studies. [Cit. 2004-06-21]. Dostupné na http://nibis.ni.schule.de/~beckmann/health/booklet/ee_start.htm

MOSELEY, Christine. Teaching for environmental literacy. The Clearing House, Vol. 74, 2000, Iss. 1., pg. 23-24. ISSN 0009-8655.

Östman, Leif; Öhman, Johan. Selective traditions within Environmental Education. Durban: World Environmental Education Congress, 2007.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělání. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2007.

Sdružení TEREZA Ekoškola. Kritéria pro získání titulu Ekoškola. [online] [Cit. 2008-08-02]. Dostupné na http://ekoskola.cz/images/stories/materialy/kriteria.pdf

SELLERS, Jennifer. Goals. In MEERA Evaluation Glossary. [online] . Dostupné z URL http://meera.snre.umich.edu

Schueller, S. K.; Yaffee, S. L.; Higgs, S. J. ; Mogelgaard, K.; DeMattia, E. A. Evaluation Sourcebook: Measures of Progress for Ecosystem- and Community-Based Projects. Ann Argot: Ecosystem Management Initiative, University of Michigan, 2006.

SIMMONS, Bora. Designing Evaluation for Education Projects. [online] Office of Education and Sustainable Development. [Cit. 2008-06-25] Dostupné na http://wateroutreach.uwex.edu/use/documents/NOAAEvalmanualFINAL.pdf

SIMMONS, Bora et. al. NONFORMAL Environmental Education Programs: Guidelines for Excellence. North American Association for Environmental Education, 2004. Dostupné na http://naaee.org/npeee/nonformal/nonformalguidelines.pdf

STERN, Paul C. Toward a Coherent Theory of Environmentally Significant Behavior. Journal of Social Issues. Vol. 56 (2000), n. 3, p. 407-424. ISSN 0022-4537.

STERN, Paul C.; DIETZ, Thomas; TROY, Abel; Guagnano, Gregory A., KALOF, Linda. A Value-Belief-Norm Theory of Support for Social Movements: The Case of Environmentalism. Human Ecology Review. Vol. 6 (1999), n. 6, p. 81-97. ISSN 1074-4827.

VOLK, Trudi. L. Integration and Curriculum Design. In WILKE, Richard J. Environmental Education. Teacher Ressource Handbook. A Practical Guide for K-12 Environmental Education. Thousand Oaks: Corwin, 1997. p. 45-76.

Vyhláška č. 317/2005 Sb. o studiu k výkonu specializovaných činností.

ŽÁRSKÁ, Magdaléna; ERMLOVÁ, Mariana; KUPKA, Ondřej; KLÁPŠTĚ, Petr; ZAJÍC, Jiří; ŠANTORA, Roman. Jak pracovat se stezkou. Praha: Junák, 2008. ISSN 1210-9827.

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

<< < 1 2 3 4 5 > >>