Sustainable development, consistent decision making and eschatology

Authors

  • Jiří Nečas

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.332

Abstract

Autor se zamýšlí nad transcendentním rozměrem života, směřováním k životní plnosti a smyslu, a současnou praxí, která je často spojena s falešnými hodnotami. Eschatologické obrazy mají schopnost pojmenovat síly zla, které se dnes dostávají ke slovu.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Boff, L. Hablemos de la otra vida. Santander, Sal Terrae 1998. ISBN 84-293-0496-7. (Originál: Vida para além da morte. Petrópolis, vozes.)

Brundtland, G.H. aj. Naše společná budoucnost. (Zpráva světové komise pro životní prostředí.) Praha, Academia 1991. ISBN 80-85368-07-2.

Capra, F. Bod obratu. Věda, společnost a nová kultura. Praha, DharmaGaia - Maťa 2002. ISBN 80-85905-42-6 (DharmaGaia), 80-7287-024-6 (Maťa)

Daly, H. Toward a Steady-State Economy. San Francisco, Freeman 1973.

Daly, H. Ecological economics and the ecology of economics: essays in criticism. Cheltenham, U.K. – Northampton, Ma., E.Elgar 1999. ISBN 1-85898-968-X.

Georgescu-Roegen, N. The Entropy Law and the Economic Process. Cambridge, Mass., Harvard University Press 1971.

. EDO Olomouc, Sluňákov, 2007 [online] [Cit 20-09-2010] Dostupné na http://www.sustainable.cz/definiceapraxe.htm

Hawking, S.W. Stručná historie času. Praha, MF 1991. ISBN 80-204-0169-5

Keller, J. Přemýšlení s Josefem Vavrouškem. Praha, G+G 1995. ISBN 80-901896-1-X.

Keller, J., Gál, F., Frič, P. Hodnoty pro budoucnost. Praha, G+G 1996. ISBN 80-901896-4-4.

Lauschmann, H. Metainformatika čili Úvod do fyzikální teologie. Litomyšl, Paseka 1996.

Meadows,D.L., Meadows,D.H., Randers,J. The Limits to Growth. New York, Universe Books 1972.

Meadows,D.L., Meadows,D.H., Randers,J. Překročení mezí. Praha, Argo 1995.(Orig.: Beyond the Limits. Chelsea Green Publ. Co. 1992.)

Mesarovic,M., Pestel,E. Menschheit am Wendepunkt. Stuttgart, Deutsche Verlag-Anstalt 1974. [Orig.: Mankind at the Turning Point.]

Nečas, J. Malé zamyšlení nad sdílením Božích darů. Česká metanoia, 1998, č. 18. ISSN 1210-6992.

[online], 2008/III/1. 8 s. ISSN 1802-3061. [online] [Cit 20-09-2010] Dostupné na http://envigogika.cuni.cz/envigogika-2008-iii-1/chceme-trvale-udrzitelny-rozvoj_cs

Rifkin, J. – Howard, T. Entropy. A New World View. New York, The Viking Press 1980

. [online] [Cit 20-09-2010] Dostupné na http://www.fp.vslib.cz/kch/sedlbauer/tema9.htm

Vavroušek, J. Hledání možnosti trvale udržitelného rozvoje. Křesťanská revue, 62 (1995), č.2.

Vavroušek, J. Hodnoty a trvale udržitelný způsob života. Teologické texty 5 (1994), č.1.

Published

30. 09. 2010

How to Cite

Nečas, J. (2010). Sustainable development, consistent decision making and eschatology. Envigogika, 5(2). https://doi.org/10.14712/18023061.332

Issue

Section

Inspirations