Erich Fromm: ke kořenům etiky

Obsah hlavního článku

Pavel Žďárský

Abstrakt

Článek je zaměřený na Frommovu nenáboženskou, psychologicky pojatou interpretaci židovsko-křesťanské tradice o dvou cestách člověka. Jde o upravenou verzi článku publikovaného v e-journalu PAIDEIA 2/2005, www.pedf.cuni.cz/paideia.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Žďárský, P. (2008). Erich Fromm: ke kořenům etiky. Envigogika, 3(1). https://doi.org/10.14712/18023061.28
Sekce
Recenzované články

Reference

FROMM, E., Anatomie lidské destruktivity. Můžeme ovlivnit její podstatu a následky?, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 1997(a).

FROMM, E., Budete jako bohové. Radikální interpretace Starého zákona a jeho tradice, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 1993.

FROMM, E., Člověk a psychoanalýza, Nakladatelství Svoboda, Praha 1967.

FROMM, E., Lidské srdce. Jeho nadání k dobru a zlu, Mladá fronta, Praha 1969.

FROMM, E., Mít nebo být?, Naše vojsko, Praha 1992.

FROMM, E., Obraz člověka u Marxe, L. Marek, Brno 2004.

FROMM, E., Umění milovat, Nakladatelství Josefa Šimona, Praha 1997(b).

FUNK, R., Erich Fromm, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 1994.

LÖWY, M., Martin Buber a Erich Fromm. Mesianismus a utopie v židovském evropském myšlení mezi dvěma válkami, Česká metanoia 29–30/2001, str. 15–26.

MACHOVEC, M., Fenomen X v díle Ericha Fromma. [Referát ze sympozia mezinárodní společnosti Ericha Fromma v Praze v březnu 1995] In Erich Fromm 1. / Rainer Funk, Gerd Meyer, Milan Machovec. Tvar, 1995/16 (5. 10.), s. 21–32.

ŠTAMPACH, O., Křesťansko-židovské vztahy jako součást mezináboženského dialogu, in: kol., Dialog křesťanů a židů, Vyšehrad, Praha 1999, str. 270–274.

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)