Opravdu chceme trvale udržitelný rozvoj?

Obsah hlavního článku

Jiří Nečas

Abstrakt

Pojem "trvale udržitelný rozvoj" přešel do obecného povědomí po světovém summitu v Riu de Janeiro (1992). Dnes se o něm (popř. stručněji o "udržitelném rozvoji", srov. kap. 2) poměrně často hovořívá, mnohdy aniž by se uvažovalo o jeho skutečném obsahu.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Nečas, J. (2008). Opravdu chceme trvale udržitelný rozvoj?. Envigogika, 3(1). https://doi.org/10.14712/18023061.27
Sekce
Recenzované články

Reference

BRUNDTLAND, G. H. a kol. Naše společná budoucnost. (Zpráva světové komise pro životní prostředí.) Praha: Academia, 1991. ISBN 80-85368-07-2.

DALY, H. Toward a Steady-State Economy. San Francisco: Freeman, 1973.

DALY, H. Ecological economics and the ecology of economics : essays in criticism. Cheltenham, U.K. – Northampton, Ma.: E. Elgar, 1999. ISBN 1-85898-968-X.

DLOUHÁ, J.; DLOUHÝ, J.; MEZŘICKÝ, V. Globalizace a globální problémy. Praha: CŽP UK, 2006. ISBN 80-87076-01-X.

FORRESTER, J. W. Principles of Systems. Waltham, MA: Pegasus Communications, 1968.

GEORGESCU-ROEGEN, N. The Entropy Law and the Economic Process. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1971.

HÁLA, V. Trvale udržitelný rozvoj - definice a praxe [cit. 2008-06-18]. Dostupný z WWW: http://www.sustainable.cz/definiceapraxe.htm

HAVEL, I. M. Robotika. Praha: SNTL, 1980.

HAWKEN, P.; Lovins, A.; Lovinsová, L. H. Přírodní kapitalismus. Praha: MF, 2003. ISBN 80-204-1087-3.

KELLER, J. Přemýšlení s Josefem Vavrouškem. Praha: G+G, 1995. ISBN 80-901896-1-X.

KELLER, J.; GÁL, F.; Frič, P. Hodnoty pro budoucnost. Praha: G+G, 1996. ISBN 80-901896-4-4.

KLAUS, V. Modrá, nikoli zelená planeta. (Co je ohroženo: klima, nebo svoboda?) Praha: Dokořán, 2007. ISBN 978-80-7363-152-9.

KOLÁŘOVÁ, H. Udržitelný rozvoj: Hledání cest, které nekončí. Praha: CŽP UK, 2006. ISBN 80-87076-02-8.

LAUAND, J. Entropía ¡"Progreso" para la destrucción! (Entrevista con el Dr. Mario Sproviero, catedrático del Departamento de Estudios Orientales de la Universidade de São Paulo. 10-7-01; Traducción: Miguel Ángel García Olmo) [cit. 2008-06-18]. Dostupný z WWW: http://www.hottopos.com/vdletras3/mario.htm

LORENZ, K. Osm smrtelných hříchů. Praha: Academia, 2000. ISBN 80-200-0842-X

LOVELOCK, J. E. Gaia. Nový pohled na život na Zemi. Praha: MF, 1994. ISBN 80-204-0436-8.

MEADOWS, D. L.; MEADOWS, D. H.; RANDERS, J. The Limits to Growth. New York: Universe Books, 1972.

MEADOWS, D. L.; MEADOWS, D. H.; RANDERS, J. Překročení mezí. Praha : Argo, 1995.(Orig.: Beyond the Limits. Chelsea Green Publ.: Co., 1992.) ISBN 80-85794-83-7, ISBN 80-901890-0-8.

MESAROVIC, M.; PESTEL E. Menschheit am Wendepunkt. Stuttgart : Deutsche Verlag-Anstalt, 1977. (Orig.: Mankind at the Turning Point.)

NOVÁČEK, P. Křižovatky budoucnosti. Praha : G+G, 1999. ISBN80-86103-27-7.

NEČAS, J. Strategie trvale udržitelného žití. Universum. 1993, č. 11. ISSN 0862-8238.

NEČAS, J. Malé zamyšlení nad sdílením Božích darů. Česká metanoia. 1998, č. 18.ISSN 1210-6992.

NEČAS, J. Skromnost a racionalita. Křesťanská revue. 1999, 65, č.9. ISSN 0023-4613.

NEČAS, J. Životní prostředí - dar a závazek. Česká metanoia. 2000, č. 26-27.ISSN 1210-6992.

NEČAS, J. a kol. Princip předběžné opatrnosti. Universum. 2004, č.2. ISSN 0862-8238.

NEČAS, J. Životní prostředí očima křesťana prognostika. Česká metanoia. 2000, č. 28.ISSN 1210-6992.

NEČAS, J. Entropie. Český bratr. 2007, 83, č. 7. ISSN 1211-6793.

RIFKIN, J.; HOWARD, T. Entropy. New York : Viking Press, 1980.

RYNDA, I. Trvale udržitelný rozvoj a mezinárodní spolupráce [cit. 2008-06-18]. Dostupný z WWW: http://www.fp.vslib.cz/kch/sedlbauer/tema9.htm

RYNDA, I. Trvale udržitelný rozvoj a vzdělávání [cit. 2008-06-18]. Dostupný z WWW: http://www.czp.cuni.cz/projekty/konf_hledani/Sbornik/Rynda.htm

SCHUMACHER, E. F. Small is Beautiful. London, Sphere Books 1978. Český překlad: Malé je milé. Brno : Doplněk, 2000. ISBN 80-7239-035-X.

VAVROUŠEK, J. Životní prostředí a sebeřízení společnosti. Praha : Institut řízení, 1990. ISBN 80-7014-026-7.

VAVROUŠEK, J. Hodnoty a trvale udržitelný způsob života. Teologické texty. 1994, 5, č.1.

VAVROUŠEK, J. Hledání možnosti trvale udržitelného rozvoje. Křesťanská revue. 1995, 62, č.2.

WEIZSÄCKER, E. U.; LOVINS, A.; LOVINSOVÁ, L.H. Faktor čtyři. Praha : MŽP, 1996. ISBN 80-85368-85-4.

ZEMAN, J. Ekonomické základy trvale udržitelného rozvoje. Olomouc : UP, 2002. ISBN 80-244-0420-6.

DlLOUHÁ, J.; DLOUHÝ, J.; MEZŘICKÝ, V. Globalizace a globální problémy. Praha: CŽP UK, 2006. ISBN 80-87076-01-X.