Do we really want sustainable development?

Authors

  • Jiří Nečas

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.27

Keywords:

development, economic growth, entropy, free energy, precautionary principle, sustainability, sustainable development, values

Abstract

The term sustainable development is often used without respect to what it really means. Sustainability is a necessary condition for human life in the future. It demands changes in economic systems, in our thinking and conduct. The workings and demands of the economy must be in accordance with physical conditions and laws. The world with its resources and sinks (for waste absorption) is finite, the endless material growth is impossible. Our contemporary praxis is not sustainable. The importance of ethics for obtaining the desirable motion of human behavior is obvious.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

BRUNDTLAND, G. H. a kol. Naše společná budoucnost. (Zpráva světové komise pro životní prostředí.) Praha: Academia, 1991. ISBN 80-85368-07-2.

DALY, H. Toward a Steady-State Economy. San Francisco: Freeman, 1973.

DALY, H. Ecological economics and the ecology of economics : essays in criticism. Cheltenham, U.K. – Northampton, Ma.: E. Elgar, 1999. ISBN 1-85898-968-X.

DLOUHÁ, J.; DLOUHÝ, J.; MEZŘICKÝ, V. Globalizace a globální problémy. Praha: CŽP UK, 2006. ISBN 80-87076-01-X.

FORRESTER, J. W. Principles of Systems. Waltham, MA: Pegasus Communications, 1968.

GEORGESCU-ROEGEN, N. The Entropy Law and the Economic Process. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1971.

HÁLA, V. Trvale udržitelný rozvoj - definice a praxe [cit. 2008-06-18]. Dostupný z WWW: http://www.sustainable.cz/definiceapraxe.htm

HAVEL, I. M. Robotika. Praha: SNTL, 1980.

HAWKEN, P.; Lovins, A.; Lovinsová, L. H. Přírodní kapitalismus. Praha: MF, 2003. ISBN 80-204-1087-3.

KELLER, J. Přemýšlení s Josefem Vavrouškem. Praha: G+G, 1995. ISBN 80-901896-1-X.

KELLER, J.; GÁL, F.; Frič, P. Hodnoty pro budoucnost. Praha: G+G, 1996. ISBN 80-901896-4-4.

KLAUS, V. Modrá, nikoli zelená planeta. (Co je ohroženo: klima, nebo svoboda?) Praha: Dokořán, 2007. ISBN 978-80-7363-152-9.

KOLÁŘOVÁ, H. Udržitelný rozvoj: Hledání cest, které nekončí. Praha: CŽP UK, 2006. ISBN 80-87076-02-8.

LAUAND, J. Entropía ¡"Progreso" para la destrucción! (Entrevista con el Dr. Mario Sproviero, catedrático del Departamento de Estudios Orientales de la Universidade de São Paulo. 10-7-01; Traducción: Miguel Ángel García Olmo) [cit. 2008-06-18]. Dostupný z WWW: http://www.hottopos.com/vdletras3/mario.htm

LORENZ, K. Osm smrtelných hříchů. Praha: Academia, 2000. ISBN 80-200-0842-X

LOVELOCK, J. E. Gaia. Nový pohled na život na Zemi. Praha: MF, 1994. ISBN 80-204-0436-8.

MEADOWS, D. L.; MEADOWS, D. H.; RANDERS, J. The Limits to Growth. New York: Universe Books, 1972.

MEADOWS, D. L.; MEADOWS, D. H.; RANDERS, J. Překročení mezí. Praha : Argo, 1995.(Orig.: Beyond the Limits. Chelsea Green Publ.: Co., 1992.) ISBN 80-85794-83-7, ISBN 80-901890-0-8.

MESAROVIC, M.; PESTEL E. Menschheit am Wendepunkt. Stuttgart : Deutsche Verlag-Anstalt, 1977. (Orig.: Mankind at the Turning Point.)

NOVÁČEK, P. Křižovatky budoucnosti. Praha : G+G, 1999. ISBN80-86103-27-7.

NEČAS, J. Strategie trvale udržitelného žití. Universum. 1993, č. 11. ISSN 0862-8238.

NEČAS, J. Malé zamyšlení nad sdílením Božích darů. Česká metanoia. 1998, č. 18.ISSN 1210-6992.

NEČAS, J. Skromnost a racionalita. Křesťanská revue. 1999, 65, č.9. ISSN 0023-4613.

NEČAS, J. Životní prostředí - dar a závazek. Česká metanoia. 2000, č. 26-27.ISSN 1210-6992.

NEČAS, J. a kol. Princip předběžné opatrnosti. Universum. 2004, č.2. ISSN 0862-8238.

NEČAS, J. Životní prostředí očima křesťana prognostika. Česká metanoia. 2000, č. 28.ISSN 1210-6992.

NEČAS, J. Entropie. Český bratr. 2007, 83, č. 7. ISSN 1211-6793.

RIFKIN, J.; HOWARD, T. Entropy. New York : Viking Press, 1980.

RYNDA, I. Trvale udržitelný rozvoj a mezinárodní spolupráce [cit. 2008-06-18]. Dostupný z WWW: http://www.fp.vslib.cz/kch/sedlbauer/tema9.htm

RYNDA, I. Trvale udržitelný rozvoj a vzdělávání [cit. 2008-06-18]. Dostupný z WWW: http://www.czp.cuni.cz/projekty/konf_hledani/Sbornik/Rynda.htm

SCHUMACHER, E. F. Small is Beautiful. London, Sphere Books 1978. Český překlad: Malé je milé. Brno : Doplněk, 2000. ISBN 80-7239-035-X.

VAVROUŠEK, J. Životní prostředí a sebeřízení společnosti. Praha : Institut řízení, 1990. ISBN 80-7014-026-7.

VAVROUŠEK, J. Hodnoty a trvale udržitelný způsob života. Teologické texty. 1994, 5, č.1.

VAVROUŠEK, J. Hledání možnosti trvale udržitelného rozvoje. Křesťanská revue. 1995, 62, č.2.

WEIZSÄCKER, E. U.; LOVINS, A.; LOVINSOVÁ, L.H. Faktor čtyři. Praha : MŽP, 1996. ISBN 80-85368-85-4.

ZEMAN, J. Ekonomické základy trvale udržitelného rozvoje. Olomouc : UP, 2002. ISBN 80-244-0420-6.

DlLOUHÁ, J.; DLOUHÝ, J.; MEZŘICKÝ, V. Globalizace a globální problémy. Praha: CŽP UK, 2006. ISBN 80-87076-01-X.

Published

31. 05. 2008

How to Cite

Nečas, J. (2008). Do we really want sustainable development?. Envigogika, 3(1). https://doi.org/10.14712/18023061.27

Issue

Section

Reviewed Papers