Editorial 2007/II/2

Authors

  • Jana Dlouhá

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.211

Abstract

Úvodník 2007/II/2

2007-09-06 08:59:20

Nové číslo Envigogiky srdečně zdraví své čtenáře.

Tentokrát jsme se zaměřili na interdisciplinární téma. Ne všechny články se ho týkají – zdá se, že pro jejich pečlivé zpracování bylo málo času. My i naši autoři s údivem zjišťujeme, že napsat a posléze zpracovat text pro recenzovanou rubriku zabere spoustu času, samotné recenzní řízení je totiž záležitost časově náročná. Některé články se vracejí k přepracování, musíme znovu oslovit recenzenty, zda jsou s úpravami spokojeni, nebo dokonce zahájit nové kolečko posuzování a dalších úprav textu... Máme ale štěstí, připomínky bývají velmi užitečné, autoři jsou nakonec rádi, že mají rovnocenného partnera v dialogu, který někdy výrazně zlepšuje úroveň jejich práce. Příspěvek recenzentů ke konečné podobě článku se snažíme řádně ocenit – posudky se souhlasem všech zúčastněných zveřejňujeme (uvádíme je na konci textů).

Jaké články tentokrát vydáváme, to si můžete podrobně prohlédnout v obsahu čísla – zde jsou i jejich krátké anotace. Takže můžeme jen stručně upozornit na nová témata či prvky, které nás příjemně překvapily. Polemický článek o zakladateli hlubinné ekologie Arne Naessovi píše Bohuslav Binka. K praxi vysokoškolského vzdělávání směřují Petr Šauer a Aleš Lisa – popisují „případy“ využití případových studií ve výuce. Wendy Drozenová zahajuje cyklus svých koláží a Rohan Wickramasinghe rozebírá ekologické prvky v různých náboženstvích na jeho rodné Srí Lance.

Téma etiky, zdá se, přetrvalo (rozebírali jsme jej v minulém čísle) a objevuje se v mnoha příspěvcích. Katka Jančaříková píše o úctě k životu a školní praxi vycházející z rámcových vzdělávacích programů; František Murgaš o kvalitě života a indikátorech, které by ji mohly měřit. Roel Stemmer, ze svého čistě osobního hlediska, směřuje k jednotě všeho živého, a to v rovině náboženské a dokonce organizační.

Skutečně interdisciplinárně pojal svůj článek Jan Činčera – zkoumá možnosti využití informační vědy v environmentální výchově. Zabýváme se také celostním věděním, což ilustrujeme na příkladu pansofického systému J. A.  Komenského, a také se pokoušíme o vymezení pojmů v oblasti inter-, multi-, trans-disciplinární (Jana Dlouhá). Obecně ale doufáme, že takto zaměřená diskuze bude dále pokračovat.

Určitě se podívejte i do dalších rubrik. Přečtete si například, jak Anna Hogenová recenzuje Přemítání o člověku, životě a době Jiřího Hermacha, dozvíte se, co představuje systém financování výzkumu v tzv. Rámcových programech Evropské komise, a zda zahrnuje výzkum pedagogický. Zjistíte, jak se jmenuje nejlepší kniha o environmentální psychologii nebo jaký nový magisterský obor otevírá Vysoká škola ekonomická v Praze. Pokud máte nedůvěru v časopisy jako je Envigogika, tak se zamyslete nad (ne)výhodami a perspektivami elektronického publikování.

Především ale využijte zdrojů, na které odkazujeme v článku o indikátorech vzdělávání pro udržitelný rozvoj. V příštím čísle se totiž budeme věnovat hlavně tomu, jak lze programy environmentální / ekologické výchovy hodnotit. Příspěvky do recenzované rubriky ke zveřejnění v prosincovém čísle přijímáme do poloviny listopadu 2007, do ostatních rubrik průběžně.

Protože bychom do budoucna chtěli využít všech interaktivních možností virtuálního prostředí, chceme postupně měnit publikační schéma, směřovat k co největší aktuálnosti. V následujícím čísle zkusíme články publikovat ihned, jakmile je dostaneme a zpracujeme; „oficiálně“ budou vydány rozesláním úvodníku a obsahu Envigogiky 3/2007 koncem roku.

Nakonec musíme poděkovat nejen autorům, ale také recenzentům a všem, kteří přispěli k tomu, že se nám daří touto formou publikovat. Těšíme se  i na příště – vaše názory a články do všech rubrik přivítáme a budeme se jim pečlivě věnovat.

Za redakci:

Jana a Jirka Dlouzí & Katka Markošová

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Jana Dlouhá

RNDr. Jana Dlouhá, Ph.D. Odpovědný redaktor Envigogiky. Vystudovala obor ochrana životního prostředí (PřF UK) a postgraduálně filozofii výchovy (PedF UK). V současné době působí v Centru pro otázky životního prostředí UK; zabývá se především tvorbou výukových textů a koordinací vzdělávacích programů

Published

31. 08. 2007

How to Cite

Dlouhá, J. (2007). Editorial 2007/II/2. Envigogika, 2(2). https://doi.org/10.14712/18023061.211

Issue

Section

Editorial