Rozporuplný Arne Naess – několik poznámek k zakladateli hlubinné ekologie II.

Obsah hlavního článku

Bohuslav Binka

Abstrakt

Druhá část textu, který zkoumá základní charakteristiky filosofického konceptu Arne Naesse, přibližuje jejich spojitost s osobností autora i vybranými rysy historického vývoje evropské kultury první poloviny 20. století a snaží se poukázat na jisté rozporuplné tendence Naessovy ekosofie T.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Binka, B. (2007). Rozporuplný Arne Naess – několik poznámek k zakladateli hlubinné ekologie II. Envigogika, 2(3). https://doi.org/10.14712/18023061.21
Sekce
Recenzované články

Reference

Arnold, R. At the Eye of the Storm : James Watt and the Environmentalists. Chicago : Regnery Gateway, 1982.ISBN 0-89526-634-2.

Beckmann, P. Eco-Hysterics and the Technophobes. Boulder : Golem Press, 1973. ISBN neuvedeno.

Binka, B. Několik kritických poznámek k „hlubinné ekologii“ Arne Naesse. Universitas. 1999, č. 4, s. 43-47. ISSN 1211-3384.

Deep ecology. Edited by M. Tobias. San Diego : Avant Books, 1985. ISBN 1570620492.

Devall, B. Simple in Means Rich in Dnes : Practicing Deep Ecology. Salt Lake City : Peregrine Smith Books, 1988. ISBN 0-87905-294-5.

Devall, B., SESSIONS, G. Deep Ecology : Living as if Nature Matterd. Salt Lake City : Peregrine Smith Books, 1985. ISBN 0-87905-158-2.

Drengson, A. The Deep Ecology Movement. The Trumpeter. 1995, roč. 12, č. 3. ISSN 0832-6193.

Fox, W. Arne Naess : A Biographical Sketch. The Trumpeter. 1992, roč. 9, č. 2. ISSN 0832-6193.

Langlais, R. Living in the World : Mountain Humility, Great Humility. In Deep Ecology for the 21 st Century : Reading on the Philosophy and the Practice of New Environmentalism. Boston : Shambhala, 1995. ISBN 1-570-62049-0.

Librová, H.Pestří a zelení : kapitoly o dobrovolné skromnosti. 1. vyd. Brno : Veronica, 1994. ISBN 80-85368-18-8.

Manes, Ch. Green Rage : Radical Environmentalism and the Unmaking of Civilization. Boston : Little, Brown and Copany, 1990. ISBN 0-316-54513-9.

Naess, A. A Defense of the Deep Ecology Movement. Environmental Ethics. 1984, roč. 6, č. 3, s. 265-270. ISSN 0163-4275.

Naess, A. Deep Ecology and Ultimate Premisis. The Ecologist. 1988, roč. 18, č. 4/5, s. 128-131. ISSN 0261-3131.

Naess, A. Deep Ecology in the Line of Fire. The Trumpeter. 1995, roč. 12, č. 3. ISSN 0832-6193.

Naess, A. Ecology, Community and Lifestyle. Cambridge : Syndicate of Press of the University of Cambridge, 1989. ISBN 0-521-34873-0.

Naess, A. Gándhí and Group Conflict : An Exploration of Satyagraha – Theoretical Background. 1. vyd. Oslo : Universitetsforlaget, 1974. ISBN 8200089215.

Naess, A. Gándhí and the Nuclear Age. 1. vyd. Totowa : Bedminister, 1965. ISBN neuvedeno.

Naess, A. Heidegger, Postmodern Theory and Deep Ecology. The Trumpeter. 1997, roč. 14, č. 4. ISSN 0832-6193.

Naess, A. How Should Supporters of the Deep Ecology Movement Behave in Order to Affect Society and Culture. The Trumpeter. 1993, roč. 10, č. 3. ISSN 0832-6193.

Naess, A. Intuition, Intristic Value, and Deep Ecology : Comments on an Article by Warwick Fox. The Ecologist. 1984, roč. 14, č. 5/6. ISSN 0261-3131.

Naess, A. Legend, Deprived And Also College Students. The Trumpeter. 2001, roč. 13, č. 1. ISSN 0832-6193.

Naess, A. Sebeuskutečnění : ekologický přístup k bytí ve světě. In Myslet jako hora : Shromáždění všech bytostí. Prešov : Abies, 1993. ISBN 8088699010

Naess, A. The Deepness of Deep Ecology. Earth First! : The Radical Environmental Journal. 1989, roč. 10, č. 2, s. 7. ISSN 1055-8411.

Naess, A. The Selected Works of Arne Naess. Dordrecht : Springer, 2005. ISBN-101402037279

Naess, A. The Three Great Movements. The Trumpeter. 1992, 9(2). ISSN08326193.

Naess, A. (1985) The World of Concrete Contents. Inquiry. roč. 28, s. 417-428. ISSN 0020-174X.

Naess, A. (1996) Ztotožnění jako zdroj hlubinných ekologických postojů. In Závod s časem : texty z morální ekologie. 1. vyd. Praha : Torst, s. 100-101. ISBN 80-85639-70-X.

Naess, A., Rothenberg, D. (1993) Is It Painful to Think? : Conversations with Arne Naess. London : University of Minnesota Press, 1993. ISBN 0-8166-2151-9.

Naess, A. (1995) Mountains and Mythology. The Trumpeter. 12(4). 0832-6193.

Seed, J. (1993) Uslyšet v sobě hlas plačící Země. In Myslet jako hora : Shromáždění všech bytostí. Prešov : Abies. ISBN 80-88699-01-0.

(1988) Seed, J., Macy, J., Fleming, P., Naess, A. Thinking Like a Mountain : Towards a Council of all Beings. Philadelphia : New Society Publisher. ISBN 0-86571-133-X.

Sessions, G. (1995) Ecocentrism and the Antropocentric Detour. In Deep Ecology for the 21st Century : Reading on the Philosophy and the Practice of New Environmentalism. Boston : Shambhala

Skolimowski, H. (1992) Living Philosophy : Eco-Philosophy as a Tree of Life. London : Arkana, 1992. ISBN ISBN 13579108642.

Zimmerman, M. E. (1994) Contesting Earth´s Future : Radical Ecology and Postmodernity. Los Angeles : University of California. ISBN 0-520-08477-2.