Nasloucháme úpění stvoření. Úvahy a poznámky k teologii stvoření

Autoři

  • Lukas Vischer

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.207

Abstrakt

Memorandum pro Evropské křesťanské ekologické sdružení (ECEN) publikované v roce 2004 v Ženevě ve sborníku studií: VISHER, L. Listening to Creation Groaning. Geneve : Centre International Réformé John Knox, 2004.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

Aarhurská konvence : úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na razhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí. Aarhus : EHK OSN, 1998. ECE/CEP/43. Kompletní text v oficiálním českém překladu. Dostupný z WWW: < http://www.ecn.cz/pen/aarhus/konvence.htm >.

Agenda 21. Praha : MŽP ČR, 1998. Překlad dokumentu. ISBN 80-7212-039-5.

BRUNTLANDOVÁ, Gro Harlem. Naše společná budoucnost. Překlad Pavel Korčák. Praha : Academia, 1991. ISBN 80-85368-07-02.

Charta Oecumenica : směrnice pro růst spolupráce mezi církvemi v Evropě. Praha : Sekretariát české biskupské kenference, 2001. 12 s. Dostupný z WWW: < http://www.cirkev.cz/res/data/004/000530.pdf >.

Konference OSN o životním prostředí a rozvoji Rio de Janeiro : 3.–14. června 1992. Editoval Bedřich Moldan. Praha : MŽP ČR, 1993. ISBN 80-85368-54-X.

Summit Země 92. Praha : MŽP ČR, 1992. ISBN 80-85368-31-5.

Stahování

Publikováno

16. 04. 2007

Jak citovat

Vischer, L. (2007). Nasloucháme úpění stvoření. Úvahy a poznámky k teologii stvoření. Envigogika, 2(1). https://doi.org/10.14712/18023061.207

Číslo

Sekce

Informace