Centrum modelových ekologických projektů pro venkov v Hostětíně

Yvonna Gaillyová

Úkolem Centra Veronica Hostětín je ukazovat, že vztah k přírodě, ohleduplné hospodaření se zdroji a poučená interpretace místního dědictví může ekonomicky stabilizovat venkov a řešit nezaměstnanost i v poměrně odlehlých oblastech. Vzdělávání se neomezuje jen na teorii, ale také na praktické předávání zkušeností. Programy vycházejí z dlouhodobého sledování realizovaných projektů, využívají spolupráce s řadou odborníků, škol a institucí. Množství spřízněných organizací v Bílých Karpatech doplňuje nabídku ekologických projektů o další praktické příklady. Stejně důležitá je i spolupráce s organizátory a realizátory podobných projektů v zahraničí, která rozšiřuje místní zkušenosti o mezinárodní poznatky a nejnovější trendy.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Centrum modelových ekologických projektů pro venkov v Hostětíně

2007-12-10 09:06:21

Yvonna Gaillyová

Úkolem Centra Veronica Hostětín je ukazovat, že vztah k přírodě, ohleduplné hospodaření se zdroji a poučená interpretace místního dědictví může ekonomicky stabilizovat venkov a řešit nezaměstnanost i v poměrně odlehlých oblastech. Vzdělávání se neomezuje jen na teorii, ale také na praktické předávání zkušeností. Programy vycházejí z dlouhodobého sledování realizovaných projektů, využívají spolupráce s řadou odborníků, škol a institucí. Množství spřízněných organizací v Bílých Karpatech doplňuje nabídku ekologických projektů o další praktické příklady. Stejně důležitá je i spolupráce s organizátory a realizátory podobných projektů v zahraničí, která rozšiřuje místní zkušenosti o mezinárodní poznatky a nejnovější trendy.

Kořenová čistírna odpadních vod

Je ve stálém provozu od července roku 1997 jako první svého druhu na území CHKO Bílé Karpaty a na východní Moravě vůbec. Její výstavba znamenala zejména odstranění dlouholeté stavební uzávěry a otevřela možnost rozvoji obce. Dnes se stala místním biocentrem se vzdělávací funkcí. Byla prvním důležitým signálem nejen pro občany v Hostětíně, ale i pro celý region, že volba ekologicky šetrného a pro obec autonomního řešení nezbytné komunální infrastruktury může založit zcela nový směr uvažování o budoucnosti obce. Technologie opřená o přírodní procesy vyžaduje sice pravidelnou, ale nenáročnou údržbu a má zcela zanedbatelné provozní náklady v porovnání se standardními technologiemi.

Ovocnářství

Od roku 1995 je v Hostětíně jedno z center projektu ”Tradice Bílých Karpat” zaměřeného mimo jiné i na záchranu a využití starých krajových odrůd ovoce a na podporu tradičního extenzívního ovocnářství prostřednictvím místního zpracování ovocných produktů a obnovení trhu s nimi. Na podzim 1998 byla na zahradě usedlosti nadace Veronica obnovena stará dřevěná sušárna ovoce. Během sezóny usuší pro občany Hostětína a okolních vesnic a městeček asi 4,5 tuny ovoce. Na podzim roku 2000 byla uvedena do provozu moštárnu pro výrobu nefiltrovaných šťáv z krajových odrůd ovoce s výrobní kapacitou do 300 tun jablek během podzimní sezóny. Většina produkce je v bio-kvalitě a sortiment se rozšiřuje i o další zajímavé směsi (černý rybíz, červená řepa, aj.). V roce 2007 byla kapacita moštárny s pomocí Nadace Veronica ještě posílena o investici do nové lisovny a technologie pasterizace a skladování moštu.

Energie

Sluneční kolektory

viditelná část systémů pro ohřev vody, se od července 1997 objevily na deseti domech v Hostětíně. Jejich instalace zahájila program svépomocné montáže jednoduchých stavebnicových solárních systémů s názvem ”Slunce pro Bílé Karpaty ”, který s podporou řady dárců nastartoval Ekologický institut Veronica. Roční úspory energie dosahují asi 2 000 kWh pro jedno zařízení. Celkem bylo doposud v rámci programu instalováno na území CHKO 35 systémů na veřejných i soukromých budovách.

Vytápění biomasou

Od roku 2000 je v provozu centrální výtopna (732 kW), která spaluje štěpky odpadního dřeva z okolních dřevozpracujících závodů a na kterou je napojeno 68 z 80 domů v Hostětíně. Výtopna produkuje za topnou sezónu ca 3 500 GJ tepla a uspoří 1 500 tun CO2 ročně. Platby za palivo nejdou mezinárodním plynárenským, elektrárenským či uhelným společnostem, ale místním podnikatelům.

Veřejné osvětlení

V roce 2006 proběhla obnova veřejného osvětlení spočívající v instalaci nejmodernějších svítidel, která ročně snížila původní spotřebu elektřiny prakticky na polovinu a velice efektivně eliminovala světelné znečištění oblohy. Svítidla a zdroje nejen pro pouliční osvětlení, ale i pro novu budovu Centra Veronica poskytla darem firma Philips Lightning.

Ekologické stavění

V říjnu 2006 byla slavnostně otevřena budova vzdělávacího střediska – místa sloužícího ke sdílení praktických poznatků o ekologických projektech v Hostětíně. Na začátku této myšlenky stála investice Nadace Veronica do opuštěné zemědělské usedlosti na podzim 1998.
Stavba je první realizací energeticky pasivní veřejné budovy v českých podmínkách. Využívá řadu moderních technologií i tradičních materiálů, vyniká energetickou úsporností, používá dešťovou vodu, ekologicky šetrné je i vnitřní vybavení. Je příkladem unikátní spolupráce mnoha partnerů na přípravě, financování i realizaci stavby.

Centrum nabízí odborné semináře, konference a školení pro zástupce veřejné správy, odbornou veřejnost, nevládní organizace i podnikovou sféru, exkurze po modelových ekologických projektech, programy a exkurze pro školy všech typů, přednášky a ekologické poradenství pro širokou veřejnost, knihovnu a studovnu s dokumentací projektů, zázemí pro další školicí akce v krásném prostředí Bílých Karpat. Rovněž pobyt v ekologické stavbě poskytující:  50 míst pro školení a výuku, 100 míst pro obecní a společenská shromáždění ,25 míst pro ubytování ve 2–4lůžkových pokojích, dílnu a zázemí pro praktické kurzy, kuchyň využívající přednostně místní produkty a potraviny z ekologického zemědělství

Obec Hostětín (230 obyvatel) leží v severní části Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty (od r. 1996 Biosférická rezervace UNESCO). Od počátku devadesátých let 20. století se za pomoci Veroniky v obci dynamicky rozvíjí řada environmentálních projektů realizovaných jak obcí, tak neziskovými organizacemi. Zejména náročnější projekty jsou dílem řady partnerů, a to jak regionálních, tak i zahraničních a že pro realizaci většiny z nich byla klíčová podpora občanů. V tom spočívá také výjimečnost i síla hostětínského příkladu.

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)