Zpráva o konferenci „Děti a zahrady“

Kateřina Jančaříková

V rakouském Kremsu se ve dnech 8.- 9. října 2010 uskutečnila v rámci projektu Přírodní zahrady mezinárodní konference „Děti a zahrady“. Konference byla určena nejen odborníkům, ale (a především) učitelkám a učitelům z mateřských i základních škol. Byla simultánně tlumočena vždy do dvou jazyků tak, aby každý mohl dobře rozumět (konferenčními jazyky byla tedy angličtina, němčina a čeština).


Na přibližně 80 účastnic a účastníků z České republiky a 50 účastnic a účastníků z Rakouska čekal nabitý program. V pátek dopoledne paní Mag. Lisa Anastasia Krema MA představila projekt a přivítala účastníky. Následovalo slovo krajského radního pro životní prostředí Zdeňka Ryšavého (kraj Vysočina). Pak přednáška paní Dr. Kateřiny Jančaříkové (autorky příspěvku) z České republikyCo se dítě může naučit na zahradě a přednáška Dr. Ruth Taylor z Velké Británie Kampaň Královské zahradnické společnosti a školní zahrady. Po obědě následovala přednáška Paricka Cullina New Yorku na téma Veřejné zahradní prostory pro děti. Odpolední program byl v pátek věnován exkurzím ve dvou místních mateřských školách, které mají přírodní zahrady. Prováděly na nich paní ředitelka Annemarie Donabaum (první exkurze) a paní Ursula Kocha a zahradní architektka DI Konstanze Schäfer. Sobotní dopoledne bylo věnováno především přednáškám (i když se začalo zpěvem a skončilo výtvarným projektem). Přednášku Zahradní terapie pro děti přednesl zahradní terapeut Andreas Niepel z kliniky Holthausen. S výzkumem genderové otázky (jaké prvky si na zahradě přejí děvčata a jaké chlapci) účastníky seznámila DI Heide Studer z organizace Tilia. Sobotní odpoledne bylo věnováno dílnám v zahradě místní mateřské školy. Mag. Bernhard Haidler naučil účastníky své dílny stavět vrbové stavbičky svépomocí. Helga Eichwalder-Gabler a Monika Pýchová účastníky jejich dílny seznámily s potenciálem školního kompostu a mnohými organismy, které v něm lze pozorovat, a také s mnohými nástroji pozorování vhodnými pro nejmenší děti. Iveta Machátová a její kolegyně z Chaloupek představily několik her do zahrady.


Z konference odjížděli účastníci nabití dojmy. Byla navázána přátelství, vyměněny zkušenosti. Kdo by měl zájem další konferenci navštívit, neváhejte se dotazovat paní Ivety Machátové z Chaloupek.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Zpráva o konferenci „Děti a zahrady“

2010-12-22 23:00:00

Kateřina Jančaříková

V rakouském Kremsu se ve dnech 8.- 9. října 2010 uskutečnila v rámci projektu Přírodní zahrady mezinárodní konference „Děti a zahrady“. Konference byla určena nejen odborníkům, ale (a především) učitelkám a učitelům z mateřských i základních škol. Byla simultánně tlumočena vždy do dvou jazyků tak, aby každý mohl dobře rozumět (konferenčními jazyky byla tedy angličtina, němčina a čeština).

Na přibližně 80 účastnic a účastníků z České republiky a 50 účastnic a účastníků z Rakouska čekal nabitý program. V pátek dopoledne paní Mag. Lisa Anastasia Krema MA představila projekt a přivítala účastníky. Následovalo slovo krajského radního pro životní prostředí Zdeňka Ryšavého (kraj Vysočina). Pak přednáška paní Dr. Kateřiny Jančaříkové (autorky příspěvku) z České republiky Co se dítě může naučit na zahradě a přednáška Dr. Ruth Taylor z Velké Británie Kampaň Královské zahradnické společnosti a školní zahrady. Po obědě následovala přednáška Paricka Cullina New Yorku na téma Veřejné zahradní prostory pro děti. Odpolední program byl v pátek věnován exkurzím ve dvou místních mateřských školách, které mají přírodní zahrady. Prováděly na nich paní ředitelka Annemarie Donabaum (první exkurze) a paní Ursula Kocha a zahradní architektka DI Konstanze Schäfer. Sobotní dopoledne bylo věnováno především přednáškám (i když se začalo zpěvem a skončilo výtvarným projektem). Přednášku Zahradní terapie pro děti přednesl zahradní terapeut Andreas Niepel z kliniky Holthausen. S výzkumem genderové otázky (jaké prvky si na zahradě přejí děvčata a jaké chlapci) účastníky seznámila DI Heide Studer z organizace Tilia. Sobotní odpoledne bylo věnováno dílnám v zahradě místní mateřské školy. Mag. Bernhard Haidler naučil účastníky své dílny stavět vrbové stavbičky svépomocí. Helga Eichwalder-Gabler a Monika Pýchová účastníky jejich dílny seznámily s potenciálem školního kompostu a mnohými organismy, které v něm lze pozorovat, a také s mnohými nástroji pozorování vhodnými pro nejmenší děti. Iveta Machátová a její kolegyně z Chaloupek představily několik her do zahrady.

Z konference odjížděli účastníci nabití dojmy. Byla navázána přátelství, vyměněny zkušenosti. Kdo by měl zájem další konferenci navštívit, neváhejte se dotazovat paní Ivety Machátové z Chaloupek.

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 > >>