Už poznáme víťazov 10. ročníka súťaže študentských esejí na tému Udržateľný spôsob života

Mikuláš Huba

Geografický ústav Slovenskej akadémie vied v spolupráci s partnerskými organizáciami: Slovenskou geografickou spoločnosťou pri SAV, Spoločnosťou pre trvalo udržateľný život v SR a ČR, Regionálnym environmentálnym centrom Slovensko a Českou a Slovenskou asociáciou Rímskeho klubu) zorganizovali 27. októbra 2011 v Malom kongresovom centre SAV v Bratislave slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže študentských esejí na tému Udržateľný spôsob života.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Už poznáme víťazov 10. ročníka súťaže študentských esejí na tému Udržateľný spôsob života

2011-11-02 11:08:34

Mikuláš Huba

Geografický ústav Slovenskej akadémie vied v spolupráci s partnerskými organizáciami: Slovenskou geografickou spoločnosťou pri SAV, Spoločnosťou pre trvalo udržateľný život v SR a ČR, Regionálnym environmentálnym centrom Slovensko a Českou a Slovenskou asociáciou Rímskeho klubu) zorganizovali 27. októbra 2011 v Malom kongresovom centre SAV v Bratislave slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže študentských esejí na tému Udržateľný spôsob života.

Zámerom organizátorov bolo zvýšiť záujem študentov, pedagógov a verejnosti o problematiku smerovania k udržateľnejšej budúcnosti. Ocenenie autorov najlepších esejí chce posilniť  ich motiváciu pre prácu v tejto oblasti aj po ukončení II. stupňa vysokoškolského štúdia.

Udeľovala sa prvá až tretia cena vo výške 663, 332  a 166 Eur  a dve osobitné ceny „za odborný prínos“ a „za angažovaný prístup“ (po 83 Eur).

Okrem finančnej odmeny získali všetci finalisti súťaže diplom ako ocenenie ich úspešného účinkovania v súťaži a umelecké dielko od žiakov pod vedením Zuzany Homolovej zo Základnej umeleckej školy Ľudovíta Rajtera na Sklenárovej ul. v Bratislave.

Prvú cenu získala Erika Chromiaková  z Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislava. Svoju esej nazvala: Veľký dar. Druhú cenu udelila porota Diane Rodákovej z Fakulty architektúry  Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za prácu s názvom Snaha o udržateľný spôsob života sa začína na tanieri každého Slováka. Držiteľom tretej ceny je Peter Maňo, poslucháč Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave za esej nazvanú Buď zmenou, ktorú chceš vo svete vidieť.  Osobitná cena za odborný prínos patrí Veronike Korčekovej  z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci  a osobitná cena za angažovaný prístup Eve Krásenskej z Prírodovedeckej fakulty Masarykovej univerzity v Brne..

Pred slávnostným vyhlásením výsledkov súťaže sa uskutočnila  prednáška doc. RNDr. Jána Laciku, CSc., dokumentujúca známe i menej známe hodnoty slovenskej prírody a krajiny a (ne)udržateľné spôsoby narábania s nimi.

Keďže 10. ročník súťaže bol aj pripomenutím 20. výročia prvej pan-európskej konferencie ministrov životného prostredia v Dobříši pri Prahe, bola súčasťou podujatia aj prezentácia unikátneho filmového dokumentu z Dobříšskej konferencie.

Atmosféru vhodne dopĺňali husle, mandolína a spev majstra Sama Smetana ako aj aktívna účasť herečky Zuzana Kronerovej.

Celé podujatie moderovali prof. Mikuláš Huba, predseda medzinárodnej súťažnej poroty a prof. Vladimír Ira, riaditeľ pracoviska, ktoré bolo hlavným garantom súťaže.       

Počas desaťročnej histórie súťaže organizátori obdržali viac ako 300 esejí z univerzít a vysokých škôl od Prešova a Košíc až po Ústí nad Labem a od Žiliny až po České Budějovice či Plzeň.

Okrem vyššie spomenutých umelcov Samuela Smetanu, Zuzany Kronerovej a Zuzany Homolovej a jej žiakov osobitná vďaka patrí členom a členkám medzinárodnej poroty súťaže (Mikulášovi Hubovi, Vladimírovi Hudekovi, Vladimírovi Irovi, Jánovi Lacikovi, Christine Manetti, Pavlíne Mišíkovej, Pavlovi Nováčkovi, Natálii Šovkoplias, Pavlovi Šremerovi, Ľubici Trubíniovej a Eve Vavrouškovej – v minulosti tiež Soni Čechovej, Tenley Dalstrom a Jurajovi Mesíkovi), ktorí/ktoré svoju prácu vykonávali po celý čas svedomito a nezištne. Vďaka patrí aj tajomníčke poroty  Erike Mészárosovej, členom/členkám riešiteľského kolektívu projektu, vďaka ktorému sa súťaž v ostatných štyroch rokoch realizovala: Kataríne Nagyovej,  Vladimírovi Irovi, Jánovi Lacikovi, Rút Facunovej, Dušanovi Šebovi a ďalším, ako aj všetkým pedagógom a funkcionárom univerzít a vysokých škôl, ktorí súťaž vo svojom okolí propagovali.

Mediálnymi partnermi podujatia boli najmä periodiká Krásy Slovenska, Životné prostredie a Informácie o architektúre, interiéri a dizajne ako aj bývalé československé periodikum Mosty, časopis Geografia, internetový časopis Envigogika, portál SAV, portál Geoinformatika a sporadicky aj ďalšie.

Projekt, súčasťou ktorého bola aj táto akcia, podporila na základe zmluvy č. LPP-0128-07 Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) a realizuje sa pod záštitou Pracovnej skupiny Hodnoty pre udržateľnú budúcnosť pri európskom EcoFore.

Víťazné eseje ako aj práce ďalších finalistov 10. ročníka súťaže v plnom znení si bude možné prečítať v pripravovanom zborníku.

 

Autor: Mikuláš Huba, Geografický ústav SAV a STUŽ/SR (predseda súťažnej poroty a vedúci projektu APVV)