Rozporuplný Arne Naess – několik poznámek k zakladateli hlubinné ekologie I.

Obsah hlavního článku

Bohuslav Binka

Abstrakt

Text zkoumá základní charakteristiky filosofického konceptu Arne Naesse, přibližuje jejich spojitost s osobností autora i vybranými rysy historického vývoje evropské kultury první poloviny 20. století a snaží se poukázat na jisté rozporuplné tendence Naessovy ekosofie T.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Binka, B. (2007). Rozporuplný Arne Naess – několik poznámek k zakladateli hlubinné ekologie I. Envigogika, 2(2). https://doi.org/10.14712/18023061.16
Sekce
Recenzované články

Reference

Arnold, R., & Free Congress Research and Education Foundation. (1982). At the eye of the storm: James Watt and the environmentalists. Chicago: Regnery Gateway.

Beckmann, P. Eco-Hysterics and the Technophobes. Boulder : Golem Press, 1973. ISBN neuvedeno.

Binka, B. Několik kritických poznámek k „hlubinné ekologii“ Arne Naesse. Universitas. 1999, č. 4, s. 43–47. ISSN 1211-3384.

Deep ecology. Edited by M. Tobias. San Diego : Avant Books, 1985. ISBN 1570620492.

Devall, B. Simple in Means Rich in Dnes : Practicing Deep Ecology. Salt Lake City : Peregrine Smith Books, 1988. ISBN 0-87905-294-5.

Devall, B., Sessions, G. Deep Ekology : Living as if Nature Matterd. Salt Lake City : Peregrine Smith Books, 1985. ISBN 0-87905-158-2.

Drengson, A. The Deep Ecology Movement. The Trumpeter. 1995, roč. 12, č. 3. ISSN 0832-6193.

Fox, W. Arne Naess : A Biographical Sketch. The Trumpeter. 1992, roč. 9, č. 2. ISSN 0832-6193.

Langlais, R. Living in the World : Mountain Humility, Great Humility. In Deep Ecology for the 21 st Century : Reading on the Philosophy and the Practice of New Environmentalism. Boston : Shambhala, 1995. ISBN 1-570-62049-0.

Librová, H.Pestří a zelení : kapitoly o dobrovolné skromnosti. 1. vyd. Brno : Veronica, 1994. ISBN 80-85368-18-8.

Manes, Ch. Green Rage : Radial Environmentalism and the Unmaking of Civilization. Boston : Little, Brown and Copany, 1990. ISBN 0-316-54513-9.

Naess, A. A Defense of the Deep Ecology Movement. Environmental Ethics. 1984, roč. 6, č. 3, s. 265–270. ISSN 0163-4275.

Naess, A. Deep Ecology and Ultimate Premisis. The Ecologist. 1988, roč. 18, č. 4/5, s. 128–131. ISSN 0261-3131.

Naess, A. Deep Ecology in the Line of Fire. The Trumpeter. 1995, roč. 12, č. 3. ISSN 0832-6193.

Naess, A. Ecology, Community and Lifestyle. Cambridge : Syndicate of Press of the University of Cambridge, 1989. ISBN 0-521-34873-0.

Naess, A. Gándhí and Groupe Conflict : An Exploration of Satyagraha – Theoretical Background. 1. vyd. Oslo : Universitetsforlaget, 1974. ISBN 8200089215.

Naess, A. Gándhí and the Nuclear Age. 1. vyd. Totowa : Bedminister, 1965. ISBN neuvedeno.

Naess, A. Heidegger, Postmodern Theory and Deep Ecology. The Trumpeter. 1997, roč. 14, č. 4. ISSN 0832-6193.

Naess, A. How Should Supporters of the Deep Ecology Movement Behave in Order to Affect Society and Culture. The Trumpeter. 1993, roč. 10, č. 3. ISSN 0832-6193.

Naess, A. Intuition, Intristic Value, and Deep Ekology : Comments on an Article by Warwick Fox. The Ecologist. 1984, roč. 14, č. 5/6, 1984. ISSN 0261-3131.

Naess, A. Legend, Deprived And Also College Students. The Trumpeter. 2001, roč. 13, č. 1. ISSN 0832-6193.

Naess, A. Sebeuskutečnění : ekologický přístup k bytí ve světě. In Myslet jako hora : Shromáždění všech bytostí. 1. vyd. Prešov : Abies, 1993. ISBN 80-88699-01-0.

Naess, A. The Deepness of Deep Ecology. Earth First! : The Radical Environmental Journal. 1989, roč. 10, č. 2, s. 7. ISSN 1055-8411.

Naess, A. The Selected Works of Arne Naess. 1. vyd. Dordrecht : Springer, 2005. ISBN-10 1-4020-3727-9.

Naess, A. The Three Great Movements. The Trumpeter. 1992, roč. 9, s. 2. ISSN 0832-6193.

Naess, A. The World of Concrete Contents. Inquiry. 1985, roč. 28, s. 417–428. ISSN 0020-174X.

Naess, A. Ztotožnění jako zdroj hlubinných ekologických postojů. In Závod s časem : texty z morální ekologie. 1. vyd. Praha : Torst, 1996. s. 100–101. ISBN 80-85639-70-X.

Naess, A., Rothenberg, D. Is It Painful to Think? : Conversations with Arne Naess. 1. vyd. London : University of Minnesota Press, 1993. ISBN 0-8166-2151-9.

Naess, A. Mountains and Mythology. The Trumpeter. 1995, roč. 12, č. 4. ISSN 0832-6193.

Seed, J. Uslyšet v sobě hlas plačící Země. In Myslet jako hora : Shromáždění všech bytostí. Prešov : Abies, 1993. ISBN 80-88699-01-0.

Seed, J., Macy, J., Fleming, P., Naess, A. Thinking Like a Mountain : Towards a Council of all Beings. Philadelphia : New Society Publisher, 1988. ISBN 0-86571-133-X.

Sessions, G.Ecocentrism and the Antropocentric Detour. In Deep Ecology for the 21st Century : Reading on the Philosophy and the Practice of New Environmentalism. Boston : Shambhala, 1995. ISBN 1-570-62049-0.

Skolimowski, H.Living Philosophy : Eco-Philosophy as a Tree of Life. 1. vyd. London : Arkana, 1992. ISBN ISBN 13579108642.

Zimmerman, M. E. Contesting Earth´s Future : Radical Ecology and Postmodernity. Los Angeles : University of Kalifornia, 1994. ISBN 0-520-08477-2.