Guide to writing scientific articles

Authors

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.148

Abstract

Translation from Central European University (The Nature of Research Writing) and University of Kansas, Writing Center (Writing Guide: Research Papers), at the following address: http://web.ceu.hu/writing/sfaccess.html

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Jana Dlouhá

RNDr. Jana Dlouhá, Ph.D. Odpovědný redaktor Envigogiky. Vystudovala obor ochrana životního prostředí (PřF UK) a postgraduálně filozofii výchovy (PedF UK). V současné době působí v Centru pro otázky životního prostředí UK; zabývá se především tvorbou výukových textů a koordinací vzdělávacích programů

References

The Nature of Research Writing [online]. 2005. Budapest, Hungary : Central European University, 2005 , Last revised: 12 August, 2005 [cit. 2007-12-27]. Text v angličtině. Dostupný z WWW: <http://www.ceu.hu/writing/nature.htm>.

KU Writing Center : Writing Guide: Research Papers [online]. Lawrence, Kansas, USA : University of Kansas, 2007 [cit. 2007-12-27]. Dostupný z WWW: .

Published

12. 12. 2006

How to Cite

Dlouhá, J. (2006). Guide to writing scientific articles. Envigogika, 1(1). https://doi.org/10.14712/18023061.148

Issue

Section

Authors' Corner

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Similar Articles

You may also start an advanced similarity search for this article.