Postup při psaní odborného textu

Autoři

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.148

Abstrakt

Překlad ze zdrojů Central European University (The Nature of Research Writing) a University of Kansas, Writing Center (Writing Guide: Research Papers)

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Biografie autora

Jana Dlouhá

RNDr. Jana Dlouhá, Ph.D. Odpovědný redaktor Envigogiky. Vystudovala obor ochrana životního prostředí (PřF UK) a postgraduálně filozofii výchovy (PedF UK). V současné době působí v Centru pro otázky životního prostředí UK; zabývá se především tvorbou výukových textů a koordinací vzdělávacích programů

Reference

The Nature of Research Writing [online]. 2005. Budapest, Hungary : Central European University, 2005 , Last revised: 12 August, 2005 [cit. 2007-12-27]. Text v angličtině. Dostupný z WWW: <http://www.ceu.hu/writing/nature.htm>.

KU Writing Center : Writing Guide: Research Papers [online]. Lawrence, Kansas, USA : University of Kansas, 2007 [cit. 2007-12-27]. Dostupný z WWW: .

Stahování

Publikováno

12. 12. 2006

Jak citovat

Dlouhá, J. (2006). Postup při psaní odborného textu. Envigogika, 1(1). https://doi.org/10.14712/18023061.148

Číslo

Sekce

Pro autory

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Podobné články

Můžete také začít rozšířené hledání podobnosti pro tento článek.