K teologické interpretaci udržitelného rozvoje

Obsah hlavního článku

Václav Mezřický

Abstrakt

Studie je pokusem o teologickou reflexi environmentálních problémů světa jak ji v sekulární podobě vyjadřuje pojem udržitelného rozvoje. Text je upraveným a mírně aktualizovaným překladem příspěvku uveřejněném ve sborníku z konzultací Evropského křesťanského ekologického sdružení (ECEN):
MEZŘICKÝ, V. (2004) A Theological Interpretation of Sustainable Development. In: Visher, L. (ed.) Listening to Creation Groaning. Report and Papers from a Consultation on Creation Theology. John Knox Series, Geneve: Centre International Réformé John Knox, str. 188–210.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Mezřický, V. (2007). K teologické interpretaci udržitelného rozvoje. Envigogika, 2(1). https://doi.org/10.14712/18023061.14
Sekce
Recenzované články

Reference

ANNAN, Kofi A. We the peoples : the role of the United Nations in the 21st century. New York : UN, 2000. 80 s. ISBN 9211008441.

BRANIŠ, M. In MEZŘICKÝ, V. et al. Environmental Challenges: An Introduction to Environmental Law and Policy of the EU and OECD. Florida: Florida State University College of Law, 2001. 156 s. Skriptum pouze pro potřeby fakulty

BULTMANN, Rudolf. History and Eschatology. Edinburgh : Edinburgh University Press, 1957. 170 s. ISBN 978-0852241035 .

BYSTŘICKÝ, Jiří, MUCHA, Ivan. Simulace, systémy a kontingence. Pelhřimov : Vydavatelství 999, 2002. 207 s. ISBN 80-86391-07-8.

COLBORN, Theo, MYERS, John Peterson, DUMANOSKI, Dianne. Our Stolen Future : Are We Threatening Our Own Fertility, Intelligence, and Survival?—A Scientific Detective Story. East Rutherford : Penguin Putnam Inc., 1996. 306 s. With a foreword by vice president Al Gore. ISBN 0-525-93982-2.

COM (1999) Europe’s environment : what directions for the future?. Brussels : Commission of the European Communities, 1999. 543 final (the Global Assessment of the Fifth Environment Action Programme).

CONNELLY, James, SMITH, Graham. Politics and the environment : from theory to practice. London : Routledge, 2003. 390 s. ISBN 0-415-251146-X.

EORG. Eurobarometer : the attitudes of Europeans towards the environment. Brussels : Directorate-General Press and Communication, 2002. 43 s. Dostupné z WWW: <http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_180_en.pdf>.

Europa : Publications Office. [cit. 2007-03-25]. Dokumenty EU. Dostupné z WWW: <http://publications.europa.eu/index_en.html>.

Global Economic Prospects and the Developing Countries. Washington (DC) : World Bank, 2000. 173 s. ISBN 0-8213-4550-8.

Globalizace. Editorem byl Václav Mezřický. Praha : Portál, 2003. 147 s. ISBN 80-7178-748-5.

GROBER, Ulrich. Denken wie ein Berg. Die Zeit. 22.8.2002, Jahrg. 57, N. 35.

HUIZINGA, Johan. Homo ludens : Vom Ursprung der Kultur im Spiel. Reinbek : Rowohlt, 1958. ISBN 3-499-55435-6.

JONAS, Hans. Das Prinzip Verantwortung: Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation. Frankfurt/M., 1979. Neuauflage als Suhrkamp Taschenbuch, 1984 [u.ö.], ISBN 3-518-39992-6

KAPLAN, R. D. Přicházející anarchie. Praha : Pavel Mervart, 2003. ISBN 80-903047-4-5.

KELLER, J. Budoucnost otevřených obětí. Praha, 2000. Nepublikovaný text pro Křesťanskou akademii.

KINCL, Jaromír, URFUS, Valentin. Římské právo. Praha : Panorama, 1990. 451 s. ISBN 80-7038-134-5.

Kišš, I. Význam myšlienky svätosti Zeme pre ekologickú etiku. In Náboženstvo – životné prostredie – hodnoty pre udržitelnú budúcnoť :zsborník z konferenie. Bratislava : Spoločnosť pre trvalo udržatel´ný život, 2002 , s. 105 ISBN 80-968415-6-4.

KOSZ, M. Auf dem Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung in Österreich : Action Plan Sustainable Austria. Wien/ Nestelbach : Im Auftrag von Friends of the Earth (FOE), 1994.

KRUŽÍKOVÁ, Eva. Ekologická politika a právo životního prostředí. Praha : Nakl. a vyd. litomyšlského semináře, 1997. 188 s. ISBN 80-902168-2-X.

LORENZ, Konrad. Odumírání lidskosti. Překlad Miroslav Rýdl a Jan Kamarýt. Praha : Mladá fronta, 1997. 200 s. ISBN 80-204-0645-X.

MEZŘICKÝ, V. et al. Environmental Challenges: An Introduction to Environmental Law and Policy of the EU and OECD. Florida: Florida State University College of Law, 2001. 156 s. Skriptum pouze pro potřeby fakulty

MEZŘICKÝ, V. (ed.) Environmentální politika a udržitelný rozvoj. Praha : Portál, 2005. 208 s. ISBN 80-7367-003-8.

MOLDAN, Bedřich. Koloběh hmoty v přírodě. Praha : Academia, 1983.

OECD Environmental Outlook. Paris : OECD, 2001. 310 s. ISBN 92-64-18615-8.

OPHULS, William. Requiem for Modern Politics : The Tragedy of the Enlightenment and the Challenge of the New Millennium. Boulder (CO): Westview Press, 1997. 320 s. ISBN 0813331420.

ORTEGA Y GASSET, José. Vzpoura davů. Překlad Václav Černý a Josef Forbelský. Praha : Naše vojsko, 1993. ISBN 80–206-0072-8.

REES, Martin. Our Final Century? : Will the Human Race Survive the Twenty-first Century?. Portsmouth : William Heinemann, 2003. 228 s. ISBN 978-0434008094 .

STRUPE, U. Einführung in das Alte Testament. Stuttgart : Verlag Katholisches Bibelwerk, 1998.

Sustainable Germany : A contribution to sustainable Global development. Wuppertal : Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy (WI), 1995.

Světová komise pro životní prostředí a rozvoj. Naše společná budoucnost. Praha : Academia, 1991. 297 s. ISBN 80-85368-07-2.

SZÖLÖS, J. Křesťanství a ekologie. Bratislava : Společnost pro trvale udržitelný život, 2001.

ŠROBÁR, Štefan Kresťanstvo a životné prostredie .In Náboženstvo – životé prostredie hodnoty pre udržatel´nú budúcnosť : sborník z konferenie . Bratislava : Společnost pre trvalo udržatel´ný život, 2002. s. 105, ISBN 80-968415-6-4

TISCHNER, J., Krize moderního myšlení In Pojem krize v dnešním myšlení, Filosofický ústav ČSAV, 1992. In Castelgandolfo-Gespräche 1985 : Über die Krise. Wien : Institut für Wissenschaften vom Menschen, 1986. ISBN 3-608-91435-8.

VERNARDSKIJ, V. I. Uspěchy sovremennoi biologii. Vol. XVIII, No. 2,1944

WACKERNAGEL, Mathis, REES, Williams E. Our Ecological Footprint : Reducing Human Impact on the Earth. Gabriola Island (BC) : New Society Publishers, 1995. ISBN 086571312X.

WEIZSÄCKER , C. F. Deutlichkeit . Verlag: Dtv. 1981. ISBN: 3423016876. Též samizdat 1968 – 1989.

WEIZSÄCKER, C. F. ., Zpětný pohled na debatu. In Pojem krize v dnešním myšlení, Filosofický ústav ČSAV, 1992, s. 150 německý originál. In Castelgandolfo-Gespräche 1985 : Über die Krise. Wien : Institut für Wissenschaften vom Menschen, 1986. ISBN 3-608-91435-8.

World Values Survey website (WVS) [online]. 2006 [cit. 2007-03-25]. World Values Survey 1999–2001. Dostupný z WWW: .

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)