Vzpomínka na Jana Hellera

Autoři

  • Jiří Nečas

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.133

Abstrakt

Jan Heller se narodil r. 1925 v Plzni, studoval filosofii a teologii v Praze a Basileji, od r. 1950 působil na tehdejší Komenského bohoslovecké fakultě nejprve jako lektor hebrejštiny, posléze jako docent religionistiky, od r. 1977 pak jako profesor Starého zákona. V letech 1966 až 1968 vyučoval jako hostující docent na Humboldtově univerzitě a Kirchliche Hochschule v Berlíně. Podílel se na vzniku Českého ekumenického překladu Bible, je autorem řady odborných prací, jak z oboru religionistiky, v níž se zaměřoval na náboženství starověku, tak ze starozákonní biblistiky. Po svém odchodu do důchodu v r. 1992 pokračoval ještě nějakou dobu ve výuce, mj. na Katolické teologické fakultě UK, věnoval se práci na obsáhlém Výkladovém slovníku biblických jmen, který vyšel v Praze 2003, a činnosti popularizační. Širší veřejnosti je znám jako autor neotřelých výkladů biblických textů, vydaných ve sbírkách Jak orat s čertem (2005), Stezka ve skalách (2006), Obtížné oddíly knih Mojžíšových (s M. Prudkým, 2006), a rozhlasových zamyšlení nad nedělními biblickými čteními k bohoslužbám, z nichž část vyšla tiskem (Znamení odkazující k nebi, 2007).

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Stahování

Publikováno

31. 05. 2008

Jak citovat

Nečas, J. (2008). Vzpomínka na Jana Hellera. Envigogika, 3(1). https://doi.org/10.14712/18023061.133

Číslo

Sekce

Inspirace