Hrnečku, vař aneb Separace proměnných v české pohádce

Obsah hlavního článku

Jiří Nečas

Abstrakt

Počátkem devadesátých let minulého století jsem se sešel s přítelem teologem, který vyučoval na jedné technické vysoké škole společenské nauky. Při promýšlení náplně pro tento předmět měl zajímavý nápad: použít jako výchozí materiál pohádky.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Nečas, J. (2008). Hrnečku, vař aneb Separace proměnných v české pohádce. Envigogika, 3(1). https://doi.org/10.14712/18023061.132
Sekce
Inspirace

Reference

Erben, K. J.: Hrnečku, vař! http://www.cist.cz/Pohadky/hrnecku.htm

Forrester, J. W.: Principles of Systems. Cambridge, Mass - London, MIT 1982

Henzler, J. aj.: Matematika pro ekonomy. Praha, Oeconomica 2007. ISBN 978-80-245-1284-6

Kaňka, M. - Henzler, J.: Matematika 2. Praha, Ekopress 2003. ISBN 80-86119-77-7

Kaňka, M. - Coufal, J. - Klůfa, J.: Učebnice matematiky pro ekonomy. Praha, Ekopress 2007. ISBN 978-80-86929-24-8

Batíková, B. aj.: Matematika pro 4MM101. Praha, Oeconomica 2006. ISBN 80-245-1097-9

Nečas, J. (ed.): Aplikovaná matematika. (Oborové encyklopedie SNTL, 2 sv.) Praha, SNTL 1977, 1978