Axiological search for the meaning of quality of life and the design of indicators as a result

Authors

  • František Murgaš

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.111

Abstract

The contribution deals with the quality of life in its postmodern and non-postmodern understanding, evaluating them from an axiological point of view. The result is the design of indicators reflecting the sense of quality of life.

Downloads

Download data is not yet available.

References

BIANCHI, G. Dá sa kvalita života merať? . Životné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia. 2005, roč. 39, s. 285-289

BUCHANAN, P. Smrt Západu : Jak vymírání obyvatela invaze přistěhovalců ohrožují naši zemi a civilizaci. Praha : Mladá fronta, 2004. 400 s. ISBN 80-204-1103-8

DUŠKOVÁ, Z., DVOŘÁKOVÁ, L., SVOBODOVÁ, L. et al. Svět práce a kvalita života : Vliv změn svéta práce na kvalitu života. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2006. 155 s. ISBN 80-86973-08-5

ĎAČOK, J. Kultúra túžob a ľudské utrpenie. Forum scientiae et sapientiae. 2007, roč. 14, č. 1, s. 4-5.

FUKUYAMA, F. Veľký rozvrat : Ľudská prirodzenosť a opätovné nastolenie spoločenského poriadku. Bratislava : Agora, 2005. 339 ISBN 80-969394-1-6

HUBA, M. Stav rozpracovanosti problematiky indikátorov trvalo udržateľného rozvoja. Geografický časopis. 2001, roč. 53, č. 1, s. 75-92. ISSN: 0016-7193

HUBA, M. Hodnoty, globálne problémy a hľadanie udržateľnejšej budúcnosti. Životné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia. 2006, roč. 40, s. 285-287

IRA, V., MICHÁLEK, A., PODOLÁK, P. Kvalita života a jej regionálna diferenciácia v Slovenskej republike. Životné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia. 2005, roč. 39, č. 6, s. 291-294

JOHNSON, P. Nepřátelé společnosti. Řevnice : Rozmluvy, 1999. 242 s. ISBN 80-85 336-35-9

JOHNSTON, R., GREGORY, D., PRATT, G., WATTS, M. The Dictionary of human geography. Oxford : Blackwell Publishing, 1998. 976 s. ISBN 9780631205616

KLČOVANSKÁ, E. Hodnoty a ich význam v psychológii. Trnava : Trnavská univerzita, 2005. ISBN 80-8082-039-2.

KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologická pojetí a způsoby zjišťování kvality života [online]. 2001 [cit. 2006-12-29]. Dostupný z WWW: <http://www.volny.cz/j.krivohlavy/clanky/c_kvalita.html>

KŘIVOHLAVÝ, J. Kvalita života. In HNILICOVÁ, H. (ed.). Kvalita zivota : sbornik prispevku z konference, konane dne 25.10.2004 v Treboni. Kostelec nad Černými lesy : Institut zdravotni politiky a ekonomiky, 2004. ISBN 80-86625-20-6

KŘIVOHLAVÝ, J. Kdy je člověk šťastný. Psychologie dnes. 2007, roč. 14, č. 4, s. 46-49. ISSN: 1212-9607.

OŠKOVÁ, S., STANEK, S., LALUHA, I. Kvalita života, sociálne nerovnosti a diferenciácia obyvateľstva. Sociológia. 2005, roč. 37, č. 2, s. 119-142. ISSN: 0038-0288

MAŘÍKOVÁ, H., PETRUSEK, M., VODÁKOVÁ, A. et al. Velký sociologický slovník I. Praha : Karolinum, 1996. ISBN 80-7184-164-1

MASSAM, B. H. Quality of Life : public planning and private living. Progress in Planning. 2002, roč. 58, č. 3, s. 141-227. ISSN: 0305-9006

MEDERLY, P., TOPERCER, J., NOVÁČEK, P. Indikátory kvality života a udržitelného rozvoje : kvantitativní, vícerozměrný a variantní přístup. Praha : UK FSV CESES, 2004. 117 s. ISBN 80-239-4389-8

Environmentální politika a udržitelní rozvoj. Editorem byl Mezřický, V. Praha : Portál, 2005. 208 s. ISBN 80-7367-003-8

MURGAŠ, F. Index kvality života v krajoch Slovenska a jeho indikátory. In NOVÁČEK, P., IRA, V. (eds.). Udržitelný rozvoj – nové trendy a výzvy : zborník z medzinárodnej konferencie. 2007. V tlači

PACIONE, M. Urban environmental quality and human wellbeing : a social geographical perspective. Landscape and Urban Planning. 2003, roč. 65, č. 1, s. 19-30

POTŮČEK, M. et al. Průvodce krajinou priorit pro Českou republiku. Praha : Centrum pro sociální a ekonomické strategie, Univerzita Karlova, 2002. [online]. [cit. 2007-05-02]. Dostupný z WWW: <http://martinpotucek.cz/download/books/pruvodce.pdf>

PULLMANN, R., KOMPIŠ, D., BOCHNÍČKOVÁ, D. Kvalita života : Môžeme kvalitu života merať?. In Kvalita života : Zborník z konferencie. Bratislava : Slovenská lekárska spoločnosť, 2007. V tlači

RATZINGER, J. Európa : jej základy v súčasnosti a v budúcnosti. Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2005. 133 s. ISBN 80-7162-570-1

SGRECCIA, E., CARRASCO, DE PAULA, I. Qualità della vitae d´ etica della salute. Supplemento al volume deglia atii della XI assemblea generale. Roma : Pontifica academia pro vita, 2006

TRESMONTANT, C. Filosoficko – teologický slovník. Praha : Barrister & Principal, 2004. 479 s. ISBN 80-86598-94-2

Published

31. 08. 2007

How to Cite

Murgaš, F. (2007). Axiological search for the meaning of quality of life and the design of indicators as a result. Envigogika, 2(2). https://doi.org/10.14712/18023061.111

Issue

Section

Inspirations

Most read articles by the same author(s)